การออม การลงทุน

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ คืออะไร? เลือกแบบไหนที่ใช่สำหรับคุณ

FWD Thailand

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ เพิ่มความมั่งคงให้ชีวิตที่ไม่แน่นอน

เพราะอนาคตเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอน ดังนั้นการวางแผนทางการเงินจึงเป็นเรื่องสำคัญ ที่ต้องคิดให้รอบคอบและตัดสินใจทำอย่างรวดเร็ว ซึ่งประกันสะสมทรัพย์ เป็นการลงทุนที่จะสร้างความคุ้มค่าและให้การคุ้มครองในระยะยาว สำหรับคนที่สนใจ ในบทความนี้จะพาคุณไปรู้จักแผนประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ว่าคืออะไร ทำไมถึงควรเลือกทำ และเลือกแบบไหนที่ใช่สำหรับคุณ ติดตามได้เลย

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ เพิ่มความมั่นคงให้ชีวิตบั้นปลาย

อนาคตคือสิ่งที่ไม่แน่นอน และเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้น ด้วยเหตุนี้ ทำให้หลายคนตระหนักถึงความมั่นคงในอนาคต โดยเฉพาะเรื่องของการออมเงิน ที่ในปัจจุบันสามารถทำได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการเก็บออมด้วยการหยอดกระปุก หรือการเปิดบัญชีออมทรัพย์ ที่มีดอกเบี้ยตั้งแต่ 1-2% ต่อปี แต่วิธีเหล่านี้อาจไม่ตอบโจทย์กับคนที่ต้องการมีเงินเก็บที่เพิ่มพูลขึ้นในแต่ละปี แต่ยังมีอีกหนึ่งวิธีที่สามารถช่วยสะสมทรัพย์ให้เป็นเงินก้อนใหญ่ได้ นั่นก็คือการทำประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ที่นอกจากจะช่วยสะสมเงินก้อนใหญ่ได้แล้ว ยังให้ความคุ้มครองชีวิต และช่วยเพิ่มความมั่นคงให้กับชีวิตในบั้นปลายของคุณได้

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ คืออะไร?

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ คือ แผนประกันชีวิตที่เน้นเรื่องการเก็บสะสมทรัพย์ไปเรื่อย ๆ สำหรับเป็นเงินก้อนใหญ่ไว้ใช้ในอนาคต ควบคู่กับการให้ความคุ้มครองชีวิต โดยผู้เอาประกันจะชำระค่าเบี้ยประกันเป็นงวด ๆ ให้กับบริษัทประกัน และบริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเป็นเงินก้อนคืนให้กับผู้เอาประกัน ทั้งแบบจ่ายคืนเป็นก้อนเดียว หรือจะเลือกคืนระหว่างทางตลอดสัญญาก็ได้ ตามที่ผู้เอาประกันต้องการ แต่หากผู้เอาประกันเสียชีวิต ครอบครัวข้างหลังก็จะได้รับเงินเอาประกัน ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์อีกด้วย

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ คืออะไร? เลือกแบบไหนที่ใช่สำหรับคุณ_1

สรุป 5 ของข้อดีของประกันชีวิตสะสมทรัพย์

1. สร้างวินัยการออม เก็บเงินก้อนเพื่ออนาคต

ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ เป็นรูปแบบการเก็บออมเงิน ที่ช่วยสร้างความมีวินัยในการออมที่ดีให้แก่คุณได้ ในรูปแบบการชำระเบี้ยประกันเป็นงวด ๆ เช่น รายเดือน ราย 3 เดือน 6 เดือน หรือรายปี เป็นระยะเวลาติดต่อกัน เมื่อครบตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ คุณจะมีเงินก้อนไว้ใช้ยามเกษียณ เพื่อส่งต่อให้ลูกหลาน หรือเพื่อไว้ใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน

2. เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ ให้ผลตอบแทนคุ้มค่า

ข้อดีของประกันชีวิตสะสมทรัพย์ คือเป็นรูปแบบการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ จึงมั่นใจได้ว่า เงินที่ลงทุนสำหรับการเก็บออมไป จะงอกเงยเป็นเงินก้อน และสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าได้อย่างแน่นอน

3. ให้ความคุ้มครองชีวิต

ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ เป็นอีกหนึ่งรูปแบบประกันที่ผู้เอาประกันหรือเจ้าของกรมธรรม์ จะได้รับสิทธิ์ในการคุ้มครองชีวิตด้วย โดยจะได้รับเงินทดแทนในกรณีเสียชีวิต เพื่อให้ครอบครัวข้างหลังได้มีเงินก้อนไว้ใช้จ่ายได้อย่างไม่ลำบาก

4. สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

สำหรับคนทำประกันชีวิตสะสมทรัพย์ที่มีระยะเวลาคุ้มครองมากกว่า 10 ปีขึ้นไป สามารถนำเบี้ยประกันภัยมาใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ตามเงื่อนไข

5. มีให้เลือกหลากหลายแบบ สามารถเลือกให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ได้

ในปัจจุบัน ประกันชีวิตสะสมทรัพย์มีให้เลือกหลากหลายประเภท เช่น ประกันออมทรัพย์ระยะสั้น จ่ายเบี้ยน้อยคุ้มครองนาน หรือเลือกประกันการออมระยะยาว เน้นการเก็บเงินออมที่มาพร้อมความคุ้มครองชีวิต ซึ่งคุณสามารถเลือกได้ตามไลฟ์สไตล์หรือเป้าหมายทางการเงินของคุณ

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ คืออะไร? เลือกแบบไหนที่ใช่สำหรับคุณ_2

เลือกประกันชีวิตสะสมทรัพย์อย่างไร ให้ตอบโจทย์ความต้องการ?

ประกันสะสมทรัพย์ระยะสั้น Vs ระยะยาว

ประกันชีวิตสะสมทรัพย์มีทั้งแบบระยะสั้นและระยะยาว โดยทั้ง 2 รูปแบบต่างก็มีข้อดีที่แตกต่างกันไป ซึ่งรูปแบบระยะสั้น จะให้ความคุ้มครองชีวิตและมีการออมเงินในระยะสั้น ทั้งยังมีเบี้ยประกันค่อนข้างต่ำ ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนค่อนข้างแน่นอน และสามารถนำเงินออกมาใช้ได้ก่อนครบกำหนดสัญญาได้ แต่สำหรับระยะยาวที่ให้ความคุ้มครองชีวิตและมีการออมเงินในระยะยาว จะเหมาะกับคนที่ต้องการเก็บออมเพื่อใช้ในอนาคตยามเกษียณ พร้อมได้รับความคุ้มครองชีวิตที่สูงกว่าประกันแบบระยะสั้น อีกทั้งยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ซึ่งจะเลือกแบบไหนก็ต้องพิจารณาเงื่อนไขให้ครอบคลุม พร้อมสำรวจเป้าหมายการออมเงินที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุดด้วย

เลือกเบี้ยประกันที่เหมาะสม

ข้อสำคัญในการเลือกทำประกันชีวิตสะสมทรัพย์ รวมถึงประกันทุกประเภท คือ การพิจารณาความสามารถในการชำระค่าเบี้ยประกัน เพื่อป้องกันการชำระเบี้ยสูญเปล่าหรือเสียผลตอบแทนที่ควรจะได้รับบางอย่างไป หากต้องหยุดส่งค่าเบี้ยกลางคัน

ทำความเข้าใจในรายละเอียดของประกันชีวิตสะสมทรัพย์ให้ดีก่อนตัดสินใจซื้อ

สุดท้าย การเลือกซื้อประกันชีวิตสะสมทรัพย์ให้ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์มากที่สุด คือการอ่านรายละเอียดในกรมธรรม์ให้ดี พร้อมกับทำความเข้าใจในรายละเอียดด้านความคุ้มครองชีวิต และผลตอบแทนที่จะได้รับให้ถี่ถ้วน และเลือกที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ เป็นรูปแบบการออมเงินก้อน ไปพร้อมกับสิทธิประโยชน์ด้านการคุ้มครองชีวิต เหมาะกับคนที่ต้องการสร้างความมั่นคงในช่วงบั้นปลาย แต่หากยังไม่รู้ว่า ควรเลือกประกันเงินออมที่ไหนดี ขอแนะนำประกันชีวิตสะสมทรัพย์ออนไลน์ อีซี่ อี-เซฟ 10/5 จาก FWD ที่ครอบคลุมทุกความต้องการ ทั้งการออมเงิน และความคุ้มครองชีวิต โดยจ่ายเบี้ยฯ เพียง 5 ปี และสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ทุกปี สูงสุด 100,000 บาท สนใจสามารถซื้อได้ผ่านช่องทางออนไลน์ ไม่ต้องเตรียมเอกสารให้ยุ่งยาก เพียงกรอกข้อมูล ก็ได้รับความคุ้มครองทันที อีกหนึ่งทางเลือกในการเก็บออมเพื่ออนาคต เพิ่มความมั่งคั่งเสริมความมั่นคงให้กับชีวิต

แบบประกันแนะนำสำหรับคุณ