สุขภาพและกีฬา

ประกันสุขภาพแบบมีความรับผิดส่วนแรก

ความรับผิดส่วนแรก คือ ประกันสุขภาพที่ผู้เอาประกันจ่ายค่ารักษาส่วนแรกก่อน หากเกินกว่าที่ระบุในกรมธรรม์บริษัทประกันจะจ่ายค่ารักษาส่วนเกินตามที่ตกลงกันไว้

 • ประกันสุขภาพแบบมีความรับผิดส่วนแรก คืออะไร

  ประกันสุขภาพแบบมีความรับผิดส่วนแรก (deductible) คือ ประกันสุขภาพที่ผู้เอาประกันจะต้องเป็นคนจ่ายค่ารักษาส่วนแรกเองก่อน หากเกินกว่าที่ระบุในกรมธรรม์บริษัทประกันจ่ายค่ารักษาส่วนเกินตามวงเงินที่กำหนดในกรมธรรม์นั้น เช่น หากคุณมีประกันสุขภาพที่มีความรับผิดส่วนแรก 20,000 บาท แล้วต้องรับการรักษาในโรงพยาบาลมีค่ารักษา 20,000 บาท คุณต้องเป็นผู้จ่ายให้โรงพยาบาลเอง แต่ถ้ามีค่ารักษา 50,000 บาทคุณจ่าย 20,000 บาทก่อน บริษัทประกันจะจ่ายส่วนที่เหลือ 30,000 บาท
deductible_2.webp

 • ทำไมต้องทำประกันสุขภาพแบบมีความรับผิดส่วนแรก

  ข้อดีของการทำประกันสุขภาพแบบมีความรับผิดส่วนแรก คือ
  • ค่าเบี้ยประกันภัย ถูกกว่าประกันสุขภาพแบบทั่วไป
  • นำไปจ่ายส่วนเกินค่ารักษาจากสวัสดิการที่มีอยู่ได้
  • เพิ่มวงเงินค่ารักษาจากสวัสดิการที่มีให้ครอบคลุมสถานการณ์ปัจจุบันได้
  • ป้องกันความเสียหายจากค่ารักษาที่อาจบานปลาย หากป่วยหนัก หรือเป็นโรคร้ายแรง


 • ประกันสุขภาพแบบมีความรับผิดส่วนแรก เหมาะกับใคร
  • คนที่มีสวัสดิการสุขภาพแล้วแต่วงเงินค่ารักษาไม่พอกับโรคและสถานการณ์ปัจจุบัน ทำให้เวลาแอดมิดโรงพยาบาลต้องจ่ายส่วนเกินอยู่บ่อยครั้ง
  • เด็กเล็ก เด็กโต เนื่องจากเด็กมีภูมิต้านทานที่น้อยกว่าผู้ใหญ่ และมีโรคอุบัติใหม่เกิดขึ้นเรื่อยๆ การทำประกันสุขภาพแผนความรับผิดส่วนแรกให้กับเด็กๆ เป็นการป้องกันค่ารักษาที่อาจจะบานปลาย หากต้องแอดมิตในโรงพยาบาลหลายวัน
  • คนที่ต้องการความคุ้มครองภายในงบจำกัด เพราะค่าเบี้ยประกันฯ ถูกกว่าประกันสุขภาพแบบทั่วไป แต่การมีความคุ้มครองไว้ยังไงก็อุ่นใจกว่า

สนใจประกันสุขภาพแบบมีความรับผิดส่วนแรก สมัครได้ตั้งแต่อายุ 1 เดือน 1 วัน - 60 ปี รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

deductible_3.webp

 • ประกันสุขภาพแผนความรับผิดส่วนแรก เคลมประกันยังไง

  การยื่นสินไหมหรือยื่นเคลมประกัน หากมีประกันสุขภาพแผนความรับผิดส่วนแรก ในกรณีที่ต้องแอดมิดเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล
  • คนที่มีสวัสดิการสุขภาพแบบทั่วไป สวัสดิการค่ารักษา หรือประกันกลุ่มจากบริษัทที่ทำงานอยู่ ให้แจ้งโรงพยาบาลว่าต้องการยื่นเคลมจากส่วนนี้ก่อน หากมีค่าใช้จ่ายเกินค่อยเคลมจากประกันสุขภาพแผนความรับผิดส่วนแรก (ตรวจสอบวงเงินความคุ้มครองประกันสุขภาพที่มีและประกันสุขภาพที่มีความรับผิดว่าคุณต้องจ่ายส่วนแรกก่อนเท่าไร)
  • คนที่ไม่มีสวัสดิการสุขภาพ คุณต้องจ่ายค่ารักษาส่วนแรกก่อน หากเกินจากวงเงินที่กำหนดแล้ว สามารถแจ้งโรงพยาบาลเพื่อใช้เคลมได้


 • ประกันสุขภาพแบบมีความรับผิดชอบส่วนแรก เคลมประกันที่ไหน

  หากแอดมิดเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลสามารถเคลมประกันได้ที่โรงพยาบาลหรือคลินิกในเครือข่ายของบริษัทประกันทันที ไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า หากเป็นโรงพยาบาลนอกเครือข่ายคุณต้องออกค่ารักษาเองไปก่อนแล้วจึงมายื่นเคลมกับบริษัทประกันอีกครั้ง

คำถามที่พบบ่อย

 • ตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลหรือคลินิกในเครือข่าย FWD ใกล้คุณ รักษาได้ทันที ไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า คลิก
 • วิธีเคลมประกันกรณีรักษาที่โรงพยาบาลนอกเครือข่าย คลิก
 • ประกันสุขภาพแบบมีความรับผิดส่วนแรก สมัครได้ตั้งแต่อายุ 1 เดือน 1 วัน - 60 ปี คลิก
 • ประกันสุขภาพทั้งหมดของ FWD คลิก

หมายเหตุ: ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง