เคลมมรณกรรม

ขั้นตอนการยื่นคำขอเรียกร้องสินไหม

เอกสารการเรียกร้องสินไหม

  • สำเนาใบมรณบัตร รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับผลประโยชน์
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกัน รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับผลประโยชน์
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันที่มีการจำหน่าย "ตาย" เรียบร้อยแล้ว รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับผลประโยชน์
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับผลประโยชน์ รับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับผลประโยชน์ รับรองสำเนาถูกต้อง
  • รูปถ่ายหน้าตรงผู้ประโยชน์คู่กับบัตรประชาชน
  • แบบฟอร์มการรับรองสถานะ คำยินยอมและตกลงเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA ของประเทศสหรัฐอเมริกา
  • แบบแถลงถิ่นที่อยู่ทางภาษี
  • สำเนาบันทึกประจำวัน / สำเนารายงานการชันสูตรพลิกศพ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือแพทย์ชันสูตร กรณี เสียชีวิตโดยเหตุผิดธรรมชาติ เช่น อุบัติเหตุ ถูกฆาตกรรม ฆ่าตัวตาย ถูกสัตว์ทำให้ตาย ตายโดยไม่ทราบสาเหตุ

การดูแลเรื่องการเรียกร้องสินไหมของเรา และเรื่องน่ารู้สำหรับคุณ

image

เราจะชดเชยค่าสินไหมอย่างไร?

image

เราจะชดเชยค่าสินไหมเมื่อไหร่?

image

ทำอย่างไรให้ได้รับเงินค่าสินไหมเร็วขึ้น?

image

จะทำอย่างไรหากต้องการสอบถามเกี่ยวกับการจัดการพิจารณาจ่ายค่าสินไหม?

สิ่งสำคัญที่คุณควรทราบ

คำถามที่พบบ่อย

ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเรียกร้องสินไหม

แชตกับฟี่

แชตบอตของเราพร้อมหาคำตอบให้คุณอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเรื่องอะไร หากคุณต้องการความช่วยเหลือ แชตกับฟี่ได้เลย (หากเกินกำลังแชตบอต ฟี่จะเสนอตัวช่วยที่เหมาะสมให้)