เคลมประกัน

เป้าหมายของเรา คือทำให้การเคลมประกันเป็นเรื่องที่รวดเร็ว ง่าย และสะดวก

เริ่มต้นการเรียกร้องสินไหม (เคลม) ของคุณ

สำหรับการเคลมทุกประเภท (ยกเว้นการเคลมกรณีเสียชีวิต)

สำหรับการเคลมทุกประเภท (ยกเว้นการเคลมกรณีเสียชีวิต)

สำหรับการเคลมกรณีเสียชีวิต

สำหรับการเคลมกรณีเสียชีวิต

เข้ารับการรักษาโดยไม่ต้องสำรองจ่าย

ค้นหาโรงพยาบาลหรือคลินิกใกล้คุณ

ตรวจสอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์ของคุณ

ตรวจสอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์ของคุณ

คำถามที่พบบ่อย

ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเรียกร้องสินไหม

แชตกับฟี่

แชตบอตของเราพร้อมหาคำตอบให้คุณอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเรื่องอะไร หากคุณต้องการความช่วยเหลือ แชตกับฟี่ได้เลย (หากเกินกำลังแชตบอต ฟี่จะเสนอตัวช่วยที่เหมาะสมให้)