การออม การลงทุน

เก็บออมเงินรูปแบบไหน ไม่ต้องเสียภาษี?

กรุงเทพ
FWD Thailand

รูปแบบการออมที่เกิดมาคู่กับมนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆ มันมีอยู่จริง เพราะ “ไม่ต้องเสียภาษี” และ “มีผลตอบแทนเงินคืน” โดยมีถึง 8 วิธีที่คัดมาแล้วแบบเน้นๆ

tax-free-savings1.jpg
tax-free-savings2.jpg

8 วิธีออมแบบไม่ต้องเสียภาษี

1.เงินฝากออมทรัพย์

ฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์ทุกบัญชีทุกธนาคาร ส่วนที่ดอกเบี้ยรับรวมไม่เกิน 20,000 บาทต่อปีได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี หากใครได้รับดอกเบี้ยรับรวมเกิน 20,000 บาท ก็ต้องเสียภาษีตั้งแต่บาทแรก ไม่ใช่เสียเฉพาะส่วนที่ยกเว้น และรวมถึงบัญชีออมทรัพย์ประเภทต่างๆ ด้วย เช่น ฝากไม่ประจำ ออมทรัพย์พิเศษ

2. เงินฝากประจำปลอดภาษี

เงินฝากประจำที่ช่วยในเรื่องของระเบียบวินัยในการออม เพราะต้องฝากเท่ากันทุกเดือน โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน และมีเงินฝากแต่ละครั้งไม่เกิน 25,000 บาท หรือรวมทั้งหมดไม่เกิน 600,000 บาท ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี แต่ก็มีข้อจำกัดคือเงินฝากประจำแบบปลอดภาษีมีได้แค่คนละ 1 บัญชีเท่านั้น

3. สลากออมสินของรัฐบาล

สายลุ้นถูกใจข้อนี้เพราะได้ลุ้นรางวัลใหญ่กันทุกเดือน และได้รับอัตราดอกเบี้ยตามที่กำหนดไว้ เรียกว่ารับดอกเบี้ยไปแบบเต็มๆ เพราะไม่ต้องเสียภาษีจากดอกเบี้ยที่ได้รับเต็มจำนวน

4.ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ อาจจะไม่ได้ถือเป็นการออมซะทีเดียวแต่ก็เข้าข่ายได้รับผลตอบแทนแบบไม่ต้องเสียภาษี เพราะได้หลักประกันเป็นความคุ้มครองชีวิต และมีผลตอบแทนที่ดี เอฟดับบลิวดี ฟอร์ เซฟวิ่ง 20/10 มีเงินคืนทุกปีและรับเงินก้อนเมื่อครบสัญญา ซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ อีกทั้งค่าเบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด มีดีหลายต่อกันเลยทีเดียว

  • รับเงินคืน 5% ของทุนประกันภัย ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-19
  • ครบสัญญารับเงินก้อน 420% ของทุนประกันภัย (ปีที่ 20)
  • คุ้มครองชีวิตนาน 20 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี
  • ชำระเบี้ยประกันภัย เริ่มต้น 2,025 บาท / เดือน (ทุนประกันภัย 50,000 บาท)
  • ชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิตได้ทั้งรายปีและรายเดือน
  • ลดหย่อนภาษีตามที่จ่ายจริงแต่สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท (เป็นไปตามประกาศของกรมสรรพากร)

* ผลตอบแทนจากประกันชีวิตไม่ต้องเสียภาษีในส่วนผลตอบแทนกรณีผู้เอาประกันภัยยังมีชีวิต  สำหรับกรณีเสียชีวิตผู้รับประโยชน์ต้องทำการเสียภาษี

 

 

5. เงินฝากออมทรัพย์จากสหกรณ์

เงินฝากออมทรัพย์กับทางสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ของบริษัท สหกรณ์ออมทรัพย์สำหรับข้าราชการแต่ละหน่วยงาน ซึ่งดอกเบี้ยจะสูงกว่าการฝากออมทรัพย์ทั่วไป และยังมีเงินปันผลให้แก่สมาชิกที่ถือหุ้นสหกรณ์ โดยไม่ต้องเสียภาษี

6. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

มนุษย์เงินเดือนที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพถือเป็นการออมเงินระยะยาว ไม่เสียภาษีทั้งจำนวน สำหรับเงินที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตั้งแต่อายุ 55 ปีขึ้นไป มีอายุงานและอายุสมาชิกกองทุนฯ 5 ปีขึ้นไป ดังนั้น หากคุณเปลี่ยนงาน หรือย้ายงาน ไม่ควรลาลาออกจากสมาชิกกองทุน ควรคงสภาพสมาชิกไว้ก่อน ถือว่าเป็นการสร้างวินัยในการออมเงิน และช่วยลดภาระทางภาษีด้วย

7. กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

มนุษย์เงินเดือนที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพถือเป็นการออมเงินระยะยาว ไม่เสียภาษีทั้งจำนวน สำหรับเงินที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตั้งแต่อายุ 55 ปีขึ้นไป มีอายุงานและอายุสมาชิกกองทุนฯ 5 ปีขึ้นไป ดังนั้น หากคุณเปลี่ยนงาน หรือย้ายงาน ไม่ควรลาลาออกจากสมาชิกกองทุน ควรคงสภาพสมาชิกไว้ก่อน ถือว่าเป็นการสร้างวินัยในการออมเงิน และช่วยลดภาระทางภาษีด้วย

8. ออมเงินในหุ้น โดยการซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์

กำไรที่ได้จากการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ สำหรับบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้โอนขายหุ้นได้รับการยกเว้นภาษีทั้งจำนวน

แชร์