โปรโมชัน

โปรโมชันวันเกิดสำหรับลูกค้าเอฟดับบลิวดี

สำหรับ ลูกค้าปัจจุบัน (ผู้ชำระเบี้ย)
ลูกค้าปัจจุบัน (ผู้เอาประกัน)

ยิ้มกว้างในวันเกิด รับความคุ้มครองได้ทุกช่วงเวลาของชีวิต

เอฟดับบลิวดี อยากให้คุณได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทุกช่วงเวลาของชีวิต เราขอมอบโปรโมชันพิเศษ เพื่อร่วมฉลองวันเกิดของคุณ

รับ Lazada E-Coupon เมื่อซื้อกรมธรรม์ฉบับใหม่กับเอฟดับบลิวดี ไม่ว่าจะซื้อเป็นของขวัญให้กับตัวเองหรือคนที่คุณรัก คุณก็มีสิทธิ์ได้รับ Lazada E-Coupon ง่ายๆ เพียงมีชื่อคุณเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันภัย หรือเป็นผู้เอาประกันภัยในกรมธรรม์ฉบับใหม่ที่ซื้อเพิ่ม

ระยะเวลาแคมเปญ:

ลูกค้าที่เกิดเดือนเมษายน: ระยะเวลารับสิทธิ์ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2567

ลูกค้าที่เกิดเดือนพฤษภาคม: ระยะเวลารับสิทธิ์ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2567

ลูกค้าที่เกิดเดือนมิถุนายน: ระยะเวลารับสิทธิ์ 1 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2567

ตัวอย่างการรับสิทธิ์ของลูกค้าที่เกิดเดือนเมษายน

คุณเอฟ เกิดในเดือนเมษายน ซื้อกรมธรรม์ฉบับใหม่ในเดือนเมษายน 2567 โดยชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี 20,000 บาท ผ่านช่องทางตัวแทนประกันชีวิต และกรมธรรม์อนุมัติในเดือนเมษายน 2567 จะได้รับ Lazada E-Coupon มูลค่า 600 บาท ผ่านทาง SMS ในเดือนมิถุนายน 2567

FWD-Birthday_Promotion_2024_April_-_June-timeline-TH.png

เงื่อนไขการได้รับ Lazada E-Coupon

 • สำหรับลูกค้าปัจจุบันของเอฟดับบลิวดี ที่เกิดในเดือนเมษายน - มิถุนายน ซึ่งมีชื่อเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันภัย แบบกรมธรรม์รายสามัญและมีรายชื่ออยู่ในแคมเปญ โดยมีสถานะกรมธรรม์ที่มีผลบังคับและยังมีการชำระเบี้ยประกันภัยอย่างต่อเนื่องในปี 2567 เฉพาะกรมธรรม์ที่ซื้อผ่านช่องทางตัวแทนประกันชีวิต ช่องทางพันธมิตรและช่องทางออนไลน์เท่านั้น
 • ผู้ที่จะได้รับ Lazada E-Coupon ต้องซื้อกรมธรรม์ฉบับใหม่กับเอฟดับบลิวดีภายในระยะเวลาของแคมเปญ ผ่านช่องทางตัวแทนประกันชีวิต ช่องทางพันธมิตร และช่องทางออนไลน์ ยกเว้นช่องทางธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยลูกค้าต้องมีชื่อเป็น ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย หรือเป็นผู้เอาประกันภัยในกรมธรรม์ฉบับใหม่ และกรมธรรม์ต้องมีผลบังคับจนถึงวันที่รับของรางวัลเท่านั้น
 • แบบประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked) แบบประกันกลุ่ม (Group Insurance) การประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อ (Credit Life) ประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ (MRTA) การประกันกลุ่มเพื่อ SME และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) ไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชันนี้ได้
 • บริษัทฯ จะจัดส่ง Lazada E-Coupon ผ่านทางข้อความ (SMS) ไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับทางบริษัทฯ เมื่อกรมธรรม์ฉบับใหม่ชำระเบี้ยประกันภัยครบถ้วน ได้รับการอนุมัติ และมีผลบังคับครบ 45 วันแล้วเท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์รับ Lazada E-Coupon 1 รางวัล ต่อ 1 กรมธรรม์ เมื่อซื้อมากกว่า 1 กรมธรรม์สามารถรับรางวัลได้ตามมูลค่าของเบี้ยประกันภัยของแต่ละกรมธรรม์ เมื่อชำระเบี้ยประกันภัยปีแรกงวดแรก ดังนี้
  งวดการชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี
  (1) เบี้ยประกันภัย 20,000 – 99,999 บาท ต่อกรมธรรม์ จำนวน 1 รางวัล มูลค่า   600 บาท
  (2) เบี้ยประกันภัย 100,000 บาทขึ้นไป     ต่อกรมธรรม์ จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 3,000 บาท
  งวดการชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายเดือน, ราย 3 เดือน, ราย 6 เดือน
  (1) เบี้ยประกันภัย 20,000 – 99,999 บาท ต่อกรมธรรม์ จำนวน 1 รางวัล มูลค่า   300 บาท
  (2) เบี้ยประกันภัย 100,000 บาทขึ้นไป     ต่อกรมธรรม์ จำนวน 1 รางวัล มูลค่า   1,500 บาท
 • ค่าเบี้ยประกันภัยต่อปี หมายถึง มูลค่าเบี้ยประกันภัยต่อ 1 กรมธรรม์ โดยการคำนวณค่าเบี้ยประกันภัยขึ้นกับแบบประกันภัย กรณีแบบประกันภัยเป็นแบบเบี้ยประกันภัยรายงวด จะนับ 100% ของค่าเบี้ยประกันภัย ส่วนกรณีแบบประกันภัยเป็นเบี้ยประกันภัยแบบชำระครั้งเดียว (Single Premium) จะนับ 10% ของค่าเบี้ยประกันภัย ทั้งนี้ ไม่นับรวมการชำระเบี้ยประกันภัยจากแบบประกันชีวิตควบการลงทุน

 • ของรางวัลดังกล่าว ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือประโยชน์อื่น และไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดสำหรับการจ่ายเบี้ยประกันภัย
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากันหรือใกล้เคียงกัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพหรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพหรือบริการ ผู้ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อบริษัทที่จำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง
 • คำตัดสินใดๆของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. 1351 ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 - 20.00 น.

แชร์

หากต้องการให้เราช่วยเหลือ

แชตกับฟี่

แชตบอตของเราพร้อมหาคำตอบให้คุณอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเรื่องอะไร หากคุณต้องการความช่วยเหลือ แชตกับฟี่ได้เลย (หากเกินกำลังแชตบอต ฟี่จะเสนอตัวช่วยที่เหมาะสมให้)