สุขภาพและกีฬา

วันเริ่มความคุ้มครองของประกันสุขภาพ

การทำประกันสุขภาพก็เหมือนเราป้องกันตัวเองจากค่าใช้จ่ายในการรักษาที่ยากจะคาดเดาซึ่งอาจจะมากระทบการเงินในชีวิตประจำวัน เราจึงมักได้ยินคำกล่าวที่ว่า ประกันสุขภาพควรซื้อตั้งแต่ในวันที่สุขภาพยังแข็งแรงอยู่ นั่นก็เพราะความคุ้มครองจากการทำประกันสุขภาพไม่ได้มีผลในทันทีนับตั้งแต่วันที่ได้รับเล่มกรมธรรม์ และก็ไม่มีใครรู้ตัวล่วงหน้าว่าจะไม่สบาย ดังนั้นเพื่อความอุ่นใจและมั่นใจได้ว่าเราจะมีความคุ้มครองค่ารักษาการซื้อประกันสุขภาพแต่เนิ่นๆ ก็ช่วยให้เบาใจได้

ความคุ้มครองประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ เป็นการให้ความคุ้มครองค่ารักษาที่เกิดจากอาการเจ็บป่วยจากโรคภัย เช่น ค่ารักษาผู้ป่วยใน ค่ารักษาผู้ป่วยนอก ค่าผ่าตัด ค่าห้องโรงพยาบาล โดยบริษัทประกันจะเข้ามาดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายจากการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ที่ได้ทำไว้กับบริษัท หากเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในเครือข่ายของบริษัทประกันก็ไม่ต้องสำรองจ่าย นอกเหนือจากนั้นจะเป็นลักษณะของการออกค่ารักษาไปก่อนแล้วมยื่นเคลมคืนเงินกับบริษัทประกันทีหลัง

effective-date_2.webp

ประกันสุขภาพ เริ่มคุ้มครองตอนไหน

ซื้อประกันสุขภาพ เริ่มคุ้มครองตอนไหน ความคุ้มครองค่ารักษาไม่ได้เริ่มทันที เพราะประกันสุขภาพทุกฉบับจะมี “ระยะเวลารอคอย” (Waiting Period) ถึงจะเริ่มเคลมหรือใช้ประกันได้ โดยปกติแล้วจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลาตามการคุ้มครอง คือ

  • โรคทั่วไป มีระยะเวลารอคอย 30 วัน นับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ
  • โรคร้ายแรง มีระยะเวลารอคอยอยู่ที่ 90 วัน นับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ

เจ็บป่วยในช่วงระยะเวลาที่ประกันไม่คุ้มครอง ทำอย่างไร

ถ้าเจ็บป่วยในช่วงระยะเวลารอคอย ต้องกลับไปดูที่เงื่อนไขของตัวกรมธรรม์ที่ทำไว้ก่อน ว่าระบุไว้ว่าอย่างไร แต่ส่วนใหญ่ถ้าป่วยในช่วงระยะเวลาที่ประกันยังไม่เริ่มคุ้มครองก็ไม่สามารถเคลมประกันได้ ตัวอย่างเช่น เจ็บป่วยต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในช่วง 30 วันแรกที่เพิ่งทำประกันไป แต่ในสัญญาระบุไว้ชัดเจนว่าระยะเวลารอคอยคือ 30 วัน แบบนี้ก็แน่นอนแล้วว่า ไม่สามารถใช้สิทธิประกันสุขภาพที่เพิ่งซื้อได้ นอกจากนี้ ประกันสุขภาพยังมีข้อยกเว้นเรื่องความคุ้มครองค่ารักษาเอาไว้ด้วย โดยเฉพาะการเจ็บป่วยที่เกิดจากการใช้สารเสพติด การศัลยกรรม การทำร้ายตัวเอง นั่นหมายความว่า ต่อให้เจ็บป่วยในระยะเวลาการคุ้มครอง แต่ถ้ามีสาเหตุมาจากข้อยกเว้นในสัญญาประกันสุขภาพก็อาจไม่ให้ความคุ้มครองค่ารักษาเช่นกัน

effective-date_3.webp

ประกันสุขภาพ เข้ารักษาได้ทุกโรงพยาบาลหรือไม่

ประกันสุขภาพส่วนใหญ่ จะครอบคลุมดูแลการรักษาในโรงพยาบาลเกือบทุกแห่งทั่วประเทศ แปลว่าป่วยแล้วเราจะเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลไหนก็ได้ตามสะดวก และเคลมประกันได้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ แต่ถ้าต้องการความสะดวกสบายมากขึ้น เราสามารถเลือกใช้บริการในโรงพยาบาลในเครือข่ายของบริษัทประกัน วิธีนี้จะช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ เพราะแค่ยื่นบัตรประชาชน และแจ้งกับโรงพยาบาลว่าใช้ประกันสุขภาพเพียงเท่านี้ก็ไม่ต้องดำเนินการส่งเอกสารเคลมกับทางบริษัทประกันแล้ว เพราะทางโรงพยาบาลจะดำเนินการในส่วนนี้ให้แทน

รู้ข้อมูลแน่น ๆ แบบนี้แล้ว ลองเปิดอ่านเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันสุขภาพ อีกครั้ง จะได้รู้ว่าประกันสุขภาพที่เราทำมีระยะรอคอยกี่วัน  คุ้มครองโรคอะไรบ้าง เผื่อเจ็บป่วยฉุกเฉินขึ้นมา จะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องค่ารักษา เพราะประกันสุขภาพเริ่มให้ความคุ้มครองแล้ว

คำถามที่พบบ่อย

  •  ความคุ้มครองประกันสขภาพมีอะไรบ้าง คลิก
  • ทำไมประกันแต่ละประเภทมีระยะเวลารอคอยไม่เท่ากัน คลิก
  • หากเสียชีวิตในช่วงระยะเวลารอคอย ผู้รับประโยชน์เคลมได้หรือไม่ คลิก
  • ประกันสุขภาพเอฟดับบลิวดีที่คุ้มครองค่ารักษา มีอะไรบ้าง คลิก
  • ซื้อประกันเอฟดับบลิวดีไปแล้วต้องการตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว คลิก