ชำระเบี้ยประกัน

ช่องทางการชำระเงิน

ชำระเบี้ยฯ ออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ผ่าน Omne by FWD โดยสามารถเลือกวิธีการชำระได้ตามความต้องการของคุณ

 • ชำระด้วย QR Code - สามารถขอ QR Code เพื่อนำไปสแกนชำระผ่านแอปพลิเคชันธนาคาร หรือช่องทางการจ่ายเงินด้วยระบบ QR Code อื่นๆ
 • ชำระด้วยบัตรเครดิต - รองรับการชำระผ่านบัตรเครดิตวีซ่า มาสเตอร์การ์ด และเจซีบี ของทุกสถาบันการเงิน

เมื่อคุณชำระเบี้ยฯ เรียบร้อยแล้ว เราจะส่ง SMS ยืนยันการชำระเบี้ยฯ ให้กับคุณ โดยคุณสามารถดูข้อมูลการชำระเบี้ยฯ และใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ Omne by FWD ในวันทำการถัดไปหลังจากได้รับ SMS

หมายเหตุ

ไม่รองรับการชำระเบี้ยฯ สำหรับกรมธรรม์ยูนิตลิงค์ (Unit linked) ที่ซื้อผ่านธนาคารไทยพาณิชย์

สำหรับกรมธรรม์ที่สมัครชำระเบี้ยฯ อัตโนมัติผ่านบัตรเครดิต หรือบัญชีธนาคาร จะไม่สามารถใช้บริการชำระเบี้ยฯ ออนไลน์ เพื่อป้องกันการชำระเบี้ยฯ ซ้ำ

กรุณานำ “ใบแจ้งถึงกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย” ติดต่อชำระเบี้ยประกันได้ที่ เอฟดับบลิวดี สำนักงานใหญ่หรือสาขา

หมายเหตุ: 

นี่คือรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับการชำระเบี้ยประกันที่คุณควรทราบ ‘ใบแจ้งถึงกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย’ คือ ใบแจ้งชำระเบี้ยประกันที่เราจัดส่งให้กับคุณ (ทางไปรษณีย์) เพื่อเตือนให้คุณทราบถึงวันครบกำหนดชำระเบี้ยประกัน โดยเราจะทำการจัดส่งให้คุณล่วงหน้า 30 วันก่อนถึงวันครบกำหนดชำระเบี้ย ทั้งนี้เรารู้ว่าคุณอาจยุ่งจนไม่มีเวลาชำระเบี้ย เราจึงจะส่งเอกสารแจ้งเตือนคุณอีกครั้ง (ทางไปรษณีย์) ประมาณ 10 วัน ก่อนถึงวันครบกำหนดชำระเบี้ยหากระบบยังไม่ได้รับข้อมูลยืนยันการชำระเบี้ยจากคุณ 

ในใบแจ้งถึงกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยจะแสดงข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการชำระเบี้ยให้คุณทราบ ทั้งนี้คุณสามารถติดต่อเราได้ทันที หากประสบปัญหาหรือมีข้อสงสัย 

 

เวลาทำการ

ศูนย์บริการลูกค้าเอฟดับบลิวดี เคาน์เตอร์ศูนย์บริการ เปิดบริการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.00 น.เวลาทำการในวันเสาร์ตามสาขา ดังนี้

 • สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ปิดทำการทุกวันเสาร์ 
 • เคาน์เตอร์สาขารัชดา เปิดบริการ เวลา 9.00 - 15.30 น.
 • เคาน์เตอร์สาขาอื่น เปิดบริการ เวลา 8.30 – 12.00 น.

วิธีการชำระเงิน

เงินสดหรือบัตรเครดิต

ชำระโดยตรงกับบริษัทฯ:

 • สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
 • สาขาทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

รับบัตรเครดิตวีซ่าและมาสเตอร์การ์ด ของทุกสถาบันการเงิน

รับชำระด้วย QR Code

ชำระโดยตรงกับบริษัทฯ:

 • สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
 • สาขารัชดา

กรมธรรม์ที่ซื้อผ่านธนาคารไทยพาณิชย์และตัวแทนเดิมชำระด้วยเงินสดไม่เกิน 100,000 บาท

กรมธรรม์ที่ซื้อผ่านตัวแทนของ FWD และช่องทางอื่นๆ รับชำระด้วยเงินสดไม่เกิน 500,000 บาท

หากเกินที่กำหนดให้นำฝากธนาคารหรือชำระเป็นเช็ค

เช็ค

 • กรุณาสั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)" และขีดฆ่า "หรือผู้ถือ"
 • ระบุ "เลขที่กรมธรรม์ / ชื่อ-นามสกุลผู้เอาประกันภัย / หมายเลขโทรศัพท์" ด้านหลังเช็ค

ชำระค่าเบี้ยประกันผ่านตัวแทน หรือสำนักงาน ตัวแทนประกันชีวิต ทั่วประเทศ


(หมายเหตุ : โปรดเรียกใบรับเงินชั่วคราวจากพนักงานเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง ซึ่งใบเสร็จรับเงินเบี้ยประกันภัยจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ภายใน 10 วัน หลังจากวันที่ทำการชำระเงินสำเร็จ)

วิธีการชำระเงิน

เช็ค

 • สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) "หรือผู้ถือ"
 • ระบุ "เลขที่กรมธรรม์ / ชื่อ-นามสกุลผู้เอาประกันภัย / หมายเลขโทรศัพท์" ด้านหลังเช็ค

บัตรเครดิต

รับบัตรเครดิตวีซ่าและมาสเตอร์การ์ด ของทุกสถาบันการเงิน
คุณสามารถชำระเงินโดยใช้บริการออนไลน์แบงค์กิ้ง ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือชำระผ่านตู้เอทีเอ็ม

ชำระค่าเบี้ยประกันผ่าน SCB Easy:

เลขที่บัญชีชื่อบัญชี
001-349917-5เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต

กรุณานำใบแจ้งถึงกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย ติดต่อชำระเบี้ยประกันได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารพร้อมแจ้งจำนวนเงินค่าเบี้ยประกันที่จะชำระแก่เจ้าหน้าที่ธนาคาร โดยสามารถชำระได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารดังต่อไปนี้

เอทีเอ็ม

คุณสามารถชำระเบี้ยประกันผ่านตู้เอทีเอ็ม โดยเลือกชื่อบริษัท หรือสแกนบาร์โค้ด กรุณาระบุรายละเอียด ดังนี้

เลขที่อ้างอิง 1

ระบุเลขที่กรมธรรม์ 9 หลัก ติดกัน (เลข “6” แทน “T” ,“8” แทน “U”, “1” แทน “A” , “2” แทน “B”, “3” แทน “C”, “4” แทน “D” และ “7” แทน “R”)

เช่น B00123456 ให้ใส่เป็น 200123456 เป็นต้น

เลขที่อ้างอิง 2

ระบุ เดือน วัน ปี ค.ศ. ครบกำหนดชำระ (MMDDYY) หรือว่างไว้

อินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้ง

หมายเหตุ: เฉพาะการชำระเบี้ยประกันสำหรับการต่ออายุกรมธรรม์เท่านั้น

ชำระเบี้ยประกันผ่านอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง โดยเลือกจากชื่อบริษัท กรุณาระบุรายละเอียด ดังนี้

เลขที่อ้างอิง 1

ระบุเลขที่กรมธรรม์ 9 หลัก ติดกัน (เลข “6” แทน “T” ,“8” แทน “U”, “1” แทน “A” , “2” แทน “B”, “3” แทน “C”, “4” แทน “D” และ “7” แทน “R”)

เช่น B00123456 ให้ใส่เป็น 200123456 เป็นต้น

เลขที่อ้างอิง 2

ระบุ เดือน วัน ปี ค.ศ. ครบกำหนดชำระ (MMDDYY) หรือว่างไว้

ท่านต้องทำการสมัครสมาชิกกับเว็บไซต์ของธนาคารนั้นๆ เมื่อได้รหัสแล้ว จึงเข้าทำการชำระเบี้ยประกันภัย ผ่านเว็บไซต์ ซึ่งสามารถชำระผ่านเว็บไซต์ของธนาคารดังต่อไปนี้

กรุณานำ “ใบแจ้งถึงกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย” ติดต่อชำระเบี้ย โดยชำระเป็นเงินสดได้ที่เคาน์เตอร์ชำระเงิน หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ให้บริการ ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

หมายเหตุ: ยกเลิกบาร์โค้ดบนบัตร FWD Card และบัตรผู้ถือกรมธรรม์เพื่อจ่ายเบี้ยประกันภัยต่อปี

ยกเว้นการชำระเบี้ยประกันสำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทยูนิตลิงค์

ชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส

สามารถนำเงินสดไปชำระได้ที่ร้าน 7 – Eleven ทุกสาขา ที่มีจุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส

สามารถชำระได้ไม่เกิน 49,000 บาทต่อรายการ

ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการชำระ

ชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านมือถือด้วยบริการ PAY Station

ที่ AIS Shop, Telewiz

สามารถชำระได้ไม่เกิน 49,000 บาทต่อรายการ

ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการชำระ

ชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านมือถือด้วยบริการ mPAY

(สำหรับผู้ใช้โทรศัพท์ในระบบ  and   และ )

สมัครบริการ mPAY ฟรี กด  *555 โทร.ออก

ชำระค่าบริการ กด *555*4132*จำนวนเงิน*สตางค์*รหัสส่วนตัว(PIN)#   โทรออก ต้องการดูรายละเอียดเพิ่ม สามารถดูได้ที่ http://www.mpay.co.th/


ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการชำระ

สามารถชำระได้ไม่เกิน 30,000 บาท

กรมธรรม์ที่ซื้อผ่านธนาคารไทยพาณิชย์และตัวแทนเดิมไม่สามารถชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบริการ mPay ได้

ชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่าน Tesco Lotus

สามารถนำเงินสดไปชำระผ่านจุดบริการรับชำระเงินของห้าง Tesco Lotus ทุกสาขาทั่วประเทศ


สามารถชำระได้ไม่เกิน 49,000 บาทต่อรายการ

ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการชำระ

ชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่าน Big C

สามารถนำเงินสดไปชำระผ่านจุดบริการรับชำระเงินของห้าง Big C ทุกสาขาทั่วประเทศ


สามารถชำระได้ไม่เกิน 49,000 บาทต่อรายการ

ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการชำระ

ชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่าน TrueMoney Wallet mobile app

 1. เข้าเมนู True Payment
 2. เลือกบิล
 3. เลือกบิลอื่นๆ
 4. ใส่รหัสผ่าน 4 ตัว
 5. ใส่รหัสสินค้า – พิมพ์ ING
 6. ใส่รหัสอ้างอิง (1) – (9 หลัก)
 7. ใส่รหัสอ้างอิง (2) – (8 หลัก)
 8. ใส่ยอดที่ต้องการชำระ ตั้งแต่ 0 ถึง 30,000 บาท
 9. เลือกบัญชีในการชำระ
 10. ยืนยันการทํารายการกด “OK”
 11. รอรับ SMS เพื่อยืนยันการทํารายการ

กรมธรรม์ที่ซื้อผ่านธนาคารไทยพาณิชย์และตัวแทนเดิมไม่สามารถชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบริการ TrueMoney Wallet mobile app ได้

หมดห่วงเรื่องลืมจ่าย คุณสามารถสมัครบริการชำระเบี้ยประกันโดยหักบัญชีบัตรเครดิตอัตโนมัติได้ง่ายๆ ตามรายละเอียดดังนี้สมัครการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร ATM

สามารถ คลิกที่นี่เพื่อดูขั้นตอนการสมัครการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารเพื่อหักชำระเบี้ยประกันภัย

** ทราบผลภายใน 1 วันทำการ

รายชื่อธนาคารที่สามารถสมัครการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติผ่านเครื่อง ATM

สมัครหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติผ่านช่องทาง Mobile Banking

โดยเลือกจากชื่อบริษัท กรุณาระบุรายละเอียด ดังนี้
เลขที่อ้างอิง 1
ระบุเลขที่กรมธรรม์ 9 หลัก ติดกัน (เลข “6” แทน “T” ,“8” แทน “U”, “1” แทน “A” , “2” แทน “B”, “3” แทน “C”, “4” แทน “D” และ “7” แทน “R”)
เช่น B00123456 ให้ใส่เป็น 200123456 เป็นต้น
เลขที่อ้างอิง 2
ระบุ เดือน วัน ปี ค.ศ. ครบกำหนดชำระ (MMDDYY) หรือว่างไว้


-> หากชำระเบี้ยฯ ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติไม่สำเร็จตามรอบบิล จะเป็นอย่างไร?

หากต้องการให้เราช่วยเหลือ

แชตกับฟี่

แชตบอตของเราพร้อมหาคำตอบให้คุณอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเรื่องอะไร หากคุณต้องการความช่วยเหลือ แชตกับฟี่ได้เลย (หากเกินกำลังแชตบอต ฟี่จะเสนอตัวช่วยที่เหมาะสมให้)