หากชำระเบี้ยฯ ผ่านบัตรเครดิตอัตโนมัติไม่สำเร็จตามรอบบิล จะเป็นอย่างไร?