Fit & Firm ออกกำลังกาย ฟิตร่างใหม่ไปพร้อมกัน

แคมเปญ InspirAction

Fit & Firm ออกกำลังกาย ฟิตร่างใหม่ไปพร้อมกัน

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

เข้าร่วมกิจกรรมExclusive Celebrate Living Dance ฟิตร่างใหม่กับเบเบ้ที่มอบทั้งความสนุกและความ Fit & Firm ไปพร้อมกัน ณ Pearl Bangkok ในวันเสาร์ที่ 18 มี.ค. 66 เวลา 9.00 – 11.30 น.

รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

ขอแสดงความยินดีกับ

 1. Onpreeya Chaichoxxx
 2. กฤษณา อายxxx
 3. เกียรติชัย วรรxxx
 4. ขนัตยา ภริตาxxx
 5. คนาทิพย์ อิ่มสม-สมบxxx
 6. จันทราทิพย์ พงษ์เฉxxx
 7. จิตราภรณ์ บุญประเxxx
 8. จินดารัตน์ เต็มสxxx
 9. จีรายุ เรืองประดxxx
 10. ชัชชญา ดีดุจปรxxx
 11. โชติระวี น่วมxxx
 12. ฐิตารีย์ ธงนำทรxxx
 13. ณัฏฐ์พัชร์ ก้องโสภณภxxx
 14. ณัฐพล ลลิตาภรxxx
 15. ณัฐวรรณ บุญกxxx
 16. ณิชธิดา นิรมานxxx
 17. ตรีชาดา นำภาxxx
 18. นริศา รมยาxxx
 19. นางสาวเฌอพัชญ์ ว่องธัxxx
 20. นาเดีย เบ็ญจามาลxxx
 21. เบญญาภา กิตติxxx
 22. ปัทมา ทับทิxxx
 23. ปิยมาส ธรรมเxxx
 24. ปุณยนุช ไพรวxxx
 25. พนิดา สินธุนันxxx
 26. พรสรวง พ่วงปxxx
 27. พัชริยา พวงสุxxx
 28. พาทินี พลาดxxx
 29. พิรงค์รอง จำนงจิตรเxxx
 30. มณฑารพ บุญภxxx
 31. เมธินี ฉันทาดxxx
 32. รุ่งทิวา ศรีสุพxxx
 33. ลภัสรดา องค์เทียมสxxx
 34. วรนุช กุประดxxx
 35. วรัญญา เดชรxxx
 36. วริษฐา โชคศิริวุฒxxx
 37. วันวิสาข์ ศรีxxx
 38. ศิรดา ม่วงทรัพxxx
 39. สุกัญญา เสxxx
 40. สุดารัตน์ ซัวxxx
 41. สุพรรณนภา ยะหxxx
 42. สุภัชชา ไตxxx
 43. สุภาวดี จิวะพันธุxxx
 44. สุยาวรรณ สุทัศนาxxx
 45. หิรัญญ์รุจ ลักษณ์สุภxxx
 46. อนิสา ภาสวงศ์ตรxxx
 47. อนุสสรา ชาวxxx
 48. อภัสนันท์ ศรีแxxx
 49. อริสา รัตนพรทxxx
 50. อารีย์ รัตนโชติพxxx

ชีวิตคิดแล้วต้องใช้ ประกัน FWD ดูแลให้

เงื่อนไข

 1. กิจกรรม Exclusive Celebrate Living Dance ฟิตร่างใหม่กับเบเบ้ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 2. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 3. วันที่ 7 มี.ค. 66 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 50 ท่าน จะได้รับการติดต่อจากทีมงานเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต ทางอีเมล Brand.th@fwd.com เพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม

 4. ผู้ได้รับรางวัลต้องตอบกลับยืนยันสิทธิ์ทางอีเมล Brand.th@fwd.com ภายในวันที่ 12 มี.ค. 66 เวลา 12.00 น.โดยพิมพ์ข้อความยืนยันสิทธิ์ และแจ้ง ชื่อ-นามสกุล เพื่อรักษาสิทธิ์

 5. ผู้ติดตามเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องมีอายุมากกว่า 10 ปีขึ้นไป ทั้งนี้ ในกรณีผู้ติดตามเข้าร่วมกิจกรรมอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

 6. รางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

 7. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกิจกรรม หรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 8. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต สามารถเก็บ รวบรวม และ/หรือใช้ข้อมูลแรงบันดาลใจและเหตุผลที่คุณอยากมาร่วมกิจกรรม รวมถึงภาพถ่ายและวีดีโอที่บันทึกในวันจัดกิจกรรมของผู้รับสิทธิ์ ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์และออฟไลน์ต่อไป

แชร์