Freedom ออกไปใช้ชีวิต Outdoor อย่างมีสไตล์ กับ FWD x Calm Outdoors

แคมเปญ InspirAction

Freedom ออกไปใช้ชีวิต Outdoor อย่างมีสไตล์ กับ FWD x Calm Outdoors

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล

รางวัลแก้วเก็บอุณหภูมิ Limited Edition Double Wall Tumbler รุ่น Keep calm and living ที่ให้คุณได้เพลิดเพลินกับเครื่องดื่มได้นานยิ่งขึ้น พร้อมลวดลายที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้คุณออกไปเที่ยว outdoor อย่างมีสไตล์ และรับฟรีกระเป๋ากันน้ำจาก FWD


รายชื่อผู้ได้รับรางวัล ดังนี้

ขอแสดงความยินดีกับ

 1. Arisa Wxxx
 2. Chotiphong Jangsavxxx
 3. Juthathip Supapxxx
 4. Patrawee Rattanapoxxx
 5. Pawitta Rattanapoxxx
 6. Suphason Ngoenyxxx
 7. กานต์นิภา เหลืองสxxx
 8. กุสุมา สดกxxx
 9. เกรียงศักดิ์ เครือวัฒนxxx
 10. เกศินีฎาภรณ์ พุ่มทรัxxx
 11. แก้วพิสุทธิ์ หวังภุชเคxxx
 12. จงกช ดุสิตตานครินxxx
 13. จันทนา มงคลชัยประxxx
 14. จันทร์มิมา หาสนxxx
 15. จารุวรรณ สุขสxxx
 16. จุมภฏ กิ่งแxxx
 17. เจตน์ อุดมกิตติวรxxx
 18. ชรินรัตน์ สุเxxx
 19. ชลธิชา เหล่าฤชุพxxx
 20. ชัชชญา ธนาดำรงศักxxx
 21. ชุติมา พงศ์สิรินxxx
 22. ชุติมา พิบูลย์xxx
 23. ฐิติวัชร์ สิทธิวสุวัxxx
 24. ณรงค์ศักดิ์ อุดมกิตติวรxxx
 25. ณิชกานต์ ลือพงศ์พาณิxxx
 26. ดวงแก้ว ศรีพรหxxx
 27. ทัศนีย์ เทอดธนกาญxxx
 28. ทินกร ตาคะนานัxxx
 29. ธชาษร เพ็ชxxx
 30. ธนวรรธน์ เดือนxxx
 31. ธนัชญา เวียงอินxxx
 32. ธนัญยพร จุนแสงจันxxx
 33. ธบัญพร ยิปซั่มภูมิพิจxxx
 34. ธวัช สถิตวิxxx
 35. ธวัลพร สุนทรสวัสxxx
 36. ธารเดช นฤชาญภัทxxx
 37. นันทนัท แสงพูพีรภัxxx
 38. นานา กนก​วิลาวัณxxx
 39. นิลวรรณ ผอบxxx
 40. บัญชา ภู่มงคลพิพัxxx
 41. บุษยรัตน์ โกวิทจินดาxxx
 42. บุษยา วงษ์หxxx
 43. ปนิษฐา พุฒิประเสริฐxxx
 44. ประพล ขจิตบริบูxxx
 45. ประภาศรี มูนxxx
 46. ปราโมทย์ พุ่มทรัxxx
 47. ปัณระยา จีระพัxxx
 48. ปุษยสฝา สุคะมxxx
 49. ผกาวรร รัตนxxx
 50. พรเทพ รัตนวxxx
 51. พักตร์เพ็ญ คูสุวxxx
 52. พัชรวาส มีเพxxx
 53. พัชราภรณ์ มัxxx
 54. พัทธนันท์ เลิศล้ำมีxxx
 55. พัสวัลภ์ ขุนเxxx
 56. พิชญาภา เฉลิมถิรเxxx
 57. พีรยา เวชชศาสxxx
 58. พีระสวัสดิ์ สุxxx
 59. พุดตาน บูรณะรัxxx
 60. ไพบูลย์ หิตะวxxx
 61. ภัทรพร พัทxxx
 62. ภัทรพล สัจวรxxx
 63. ภัทริน ธนาดำรงศักxxx
 64. ภาณีนุช ผุสดีโxxx
 65. ภาณุมาศ ดาวxxx
 66. ภาริณี ศาสตร์วxxx
 67. มนต์สินี อุณหพัxxx
 68. ยุภา กาญจภูมินxxx
 69. รจริน มงคลวัฒนานxxx
 70. รติพร พูนศักดิ์อุดมxxx
 71. รัชดาภรณ์ สมxxx
 72. วราพันธ์ ทาประxxx
 73. วัชเรศวร เจริญxxx
 74. วันทนีย์ ศรีอุทารวxxx
 75. วารุณี รื่นรxxx
 76. วิภา อัศวเสรีเxxx
 77. ศิริวรรณ ศักดิ์สมานพัxxx
 78. สนั่น เกิดxxx
 79. สมเจต รัตตัญญูพxxx
 80. สวร วงศาโรxxx
 81. สังสิทธิ์ ลออพันธxxx
 82. สาวิตรี เสนาxxx
 83. สุทธิชัย ปาลิโภxxx
 84. สุทิน กลิ่นมาxxx
 85. สุภัคจิรา วงศ์กิจเจxxx
 86. สุภาวดี จิวะพันธุ์xxx
 87. สุมนา สำลีรัxxx
 88. สุรีย์ ชัxxx
 89. สุวัฒนา จี๋บุxxx
 90. สุวิมล โพธิวุฒิxxx
 91. เสาวลักษณ์ จิตรโxxx
 92. อธิพงศ์ นีลปานานxxx
 93. อรนุช ขจรโรจนวัxxx
 94. อรพินท์ กิตติโฆxxx
 95. อรรณนพ ชินสุทธิปรxxx
 96. อรอนงค์ กู้เกียรติศักxxx
 97. อัจฉรีย์ วงษ์ประเสxxx
 98. อาภาศิริ หิรัญรัตนxxx
 99. อารีย์ รัตนโชติพาxxx
 100. เอกอุ ขวัญxxx

ชีวิตคิดแล้วต้องใช้ ประกัน FWD ดูแลให้

เงื่อนไข

 1. รางวัล Limited Edition Double Wall Tumbler รุ่น Keep calm and living มูลค่า 690 บาท พร้อมกระเป๋ากันน้ำ ฟรีจาก FWD จำกัดจำนวน 100 รางวัล
 2. ใบอนุญาตเลขที่ 26-28/2566 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี
 3. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จะจัดส่งของรางวัลให้ผู้ได้รับรางวัลผ่านทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ตอนเข้าร่วมกิจกรรม ภายในวันที่ 15 มี.ค. 66
 4. กรณีรางวัลไม่สามารถจัดส่งได้ หรือ พัสดุถูกตีกลับเนื่องจากขาดการติดต่อจากปลายทาง ทีมงานเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จะติดต่อผู้ได้รับรางวัลทางโทรศัพท์เพื่อนัดหมายการจัดส่งของรางวัลให้อีกครั้ง ภายในวันที่ 31 มี.ค. 66
 5. ไม่สามารถแลกเปลี่ยนรางวัลเป็นเงินสดได้
 6. การประกาศผลผู้ได้รับรางวัลถือเป็นที่สิ้นสุด
 7. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต สงวนการเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า