Family Trip พาครอบครัวไปออกทริป

แคมเปญ InspirAction

Family Trip พาครอบครัวไปออกทริป

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล

รางวัล Celebrate Living Family Package ทริป 2 วัน 1 คืน ณ Holiday Inn Vana Nava Hua Hin ห้องพักประเภท 1 Bedroom Kids Suite Ocean View 1 คืน พร้อมบัตรเข้าสวนน้ำ Vana Nava ตลอดระยะเวลาการเข้าพัก

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล ดังนี้

ขอแสดงความยินดีกับ

 1. Suwapat Chotkamaxxx
 2. กฤติกา บุญxxx
 3. จินตนา อิงคณนัxxx
 4. ชนันท์ ทองxxx
 5. ชยุต วัฒนศิริชัxxx
 6. ณัฏฐ์พัชร์ ก้องโสภณภัxxx
 7. ณิชนัธ ฉัตรชนะxxx
 8. ธนดิษ เหล่าบุศณ์อนัxxx
 9. นันทนัท แสงพูพีรภัxxx
 10. ประทีป ธนะสำเxxx
 11. พรพงศ์ ชุนชฎาxxx
 12. ภัทรกร กูลธีรพxxx
 13. เรณุกา วุฒาพาณิxxx
 14. วาดา รัตนะวxxx
 15. วิไลพร จรูญสิริพัxxx
 16. ศิรัญญา ม่วงทรัพยxxx
 17. สาริน ศรีประxxx
 18. สุจารี ทองพิฑูรรัxxx
 19. สุดารัตน์ สนมเนxxx
 20. สุรภี ศิริขจรxxx

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลสำรอง

 1. Manassanan Dejarxxx
 2. ฉันทณา เลิศจุฑxxx
 3. ชนนิกานต์ บัวแxxx
 4. ดำรงค์ ทองสุxxx
 5. ธนิก กวินเดชาxxx
 6. ธนิสร ธีร์ชาxxx
 7. นวมลลิ์ เมธาทรงxxx
 8. บุญสม สกุลวรรxxx
 9. ปรียานุช เพ่งพิxxx
 10. พรชัย พิพัฒน์ดำรงxxx
 11. ภัทราภรณ์ อิศรางกูรณอยุxxx
 12. ภัธรวรินทร์ สีดานxxx
 13. ภูวัน อารยเวโรxxx
 14. มณฑารัตน์ เชิดชูเกียรติxxx
 15. รัชดาภรณ์ สมxxx
 16. วันเพ็ญ สัจวรxxx
 17. ศุภาณี​ พัฒนา​นุ​รัชxxx
 18. สมศักดิ์ คุณากรกาxxx
 19. อรญา โบสุวรxxx
 20. อารยา วิสิทธิกมลโยxxx

ชีวิตคิดแล้วต้องใช้ ประกัน FWD ดูแลให้

เงื่อนไข

1. รางวัล Celebrate Living Family Package 2 วัน 1 คืน ณ โรงแรม Holiday Inn Vana Nava Hua Hin รวมมูลค่า 9,500 บาท ประกอบด้วย

 • ห้องพักประเภท 1 Bedroom Kids Suite Ocean View จำนวน 1 คืน พร้อมอาหารเช้า สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 2 ท่าน และเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี จำนวน 2 ท่าน
 • บัตรเข้าสวนน้ำ Vana Nava ตลอดระยะเวลาการเข้าพัก
 • รับเครื่องดื่มเมนูม็อกเทลได้ที่ Vana Nava Sky รูฟท็อปสกายบาร์ ชั้น 27 ของโรงแรม จำนวน 2 แก้ว

2. รางวัลจำกัดจำนวน 20 รางวัล

3. รางวัลนี้สามารถใช้เข้าพักได้ทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 13 มี.ค – 27 ธ.ค. 66

4. ใบอนุญาตเลขที่ 26-28/2566 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี

5. วันที่ 13 มี.ค. 66 ผู้ที่ได้รับรางวัลจำนวน 20 ท่าน จะได้รับการติดต่อจากทีมงานเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต ทางอีเมล Brand.th@fwd.com เพื่อยืนยันสิทธิ์

6. ผู้ได้รับรางวัลต้องตอบกลับยืนยันสิทธิ์ พร้อมชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามรายละเอียดด้านล่างครบถ้วน ภายในวันที่ 20 มี.ค. 66 เวลา 12.00 น. ทางอีเมล Brand.th@fwd.com เพื่อรักษาสิทธิ์

 • ชำระจำนวนเงิน 475 บาท ผ่านบัญชีธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา ถนนวิทยุ เลขที่บัญชี 049-2-89007-9 ชื่อบัญชี บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • แนบหลักฐานการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย และแนบสำเนาบัตรประชาชน เซ็นสำเนาถูกต้อง พร้อมเขียนข้อความว่า “ยินยอมให้บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวที่ปรากฏตามสำเนาบัตรประชาชนเพื่อ ยืนยันตัวตนในการรับรางวัล Celebrate Living Family Package รวมมูลค่า 9,500 บาท และให้บริษัทฯ ออกหลักฐานการชำระภาษี ณ ที่จ่าย” โดยชื่อ-นามสกุล ของผู้ที่ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% จะต้องตรงกับชื่อของผู้ได้รับรางวัลจากกิจกรรม

7. หากมีผู้สละสิทธิ์ ทีมงานเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จะติดต่อรายชื่อผู้ได้รับรางวัล(สำรอง) ตามลำดับผ่านทางอีเมล Brand.th@fwd.com เพื่อยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 1 เม.ย. 66

8. ผู้ได้รับรางวัล(สำรอง) ต้องตอบกลับยืนยันสิทธิ์ พร้อมชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามรายละเอียดด้านล่างครบถ้วน ภายในวันที่ 10 เม.ย. 66 เวลา 12.00 น. ทางอีเมล Brand.th@fwd.com เพื่อรักษาสิทธิ์

 • ชำระจำนวนเงิน 475 บาท ผ่านบัญชีธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา ถนนวิทยุ เลขที่บัญชี 049-2-89007-9 ชื่อบัญชี บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • แนบหลักฐานการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย และแนบสำเนาบัตรประชาชน เซ็นสำเนาถูกต้อง พร้อมเขียนข้อความว่า “ยินยอมให้บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวที่ปรากฏตามสำเนาบัตรประชาชนเพื่อ ยืนยันตัวตนในการรับรางวัล Celebrate Living Family Package รวมมูลค่า 9,500 บาท และให้บริษัทฯ ออกหลักฐานการชำระภาษี ณ ที่จ่าย” โดยชื่อ-นามสกุล ของผู้ที่ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% จะต้องตรงกับชื่อของผู้ได้รับรางวัลจากกิจกรรม

9. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จะจัดส่งของรางวัล Celebrate Living Family Package 2 วัน 1 คืน ณ Holiday Inn Vana Nava Hua Hin ให้ผู้ได้รับรางวัลผ่านทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ตอนเข้าร่วมกิจกรรม ภายใน 15 วันหลังจากยืนยันสิทธิ์สำเร็จ และจะนำส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ภายในวันที่ 30 เม.ย. 66

กรณีรางวัลไม่สามารถจัดส่งได้ หรือ พัสดุถูกตีกลับเนื่องจากขาดการติดต่อจากปลายทาง ทีมงานเอฟดับบลิวดี

10. ประกันชีวิต จะติดต่อผู้ได้รับรางวัลทางโทรศัพท์เพื่อนัดหมายการจัดส่งของรางวัลให้อีกครั้ง ภายในวันที่ 30 เม.ย. 66

11. ไม่สามารถแลกเปลี่ยนรางวัลเป็นเงินสดได้

12. การประกาศผลผู้ได้รับรางวัลถือเป็นที่สิ้นสุด

13. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต สงวนการเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า