ใส่ใจในชุมชนของเรา

FWD ประกันชีวิต สานต่อแบรนด์แคมเปญ “Insurance For All” สร้างคุณค่าให้ทุกชีวิต มอบของใช้จำเป็นสำหรับผู้พิการทางสายตา สู้วิกฤตโควิด-19

01/02/2565

FWD ประกันชีวิต สานต่อแบรนด์แคมเปญ Insurance For All ส่งมอบกำลังใจและความช่วยเหลือแก่ผู้พิการทางสายตาที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 มอบของใช้จำเป็นเครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์ชุดตรวจ และหน้ากากอนามัย เพื่อการดำรงชีวิตประจำวันของผู้พิการทางสายตาในยุค New Normal โดยมีนางสาวปวริศา ชุมวิกรานต์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต เป็นผู้แทนบริษัทฯในการมอบ และ นายเอกกมล แพทยานันท์ นายกสมาคมคนตาบอดฯ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ตอกย้ำคำมั่นสัญญาของแบรนด์ที่พร้อมดูแลและสนับสนุนให้ทุกคนออกไปใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่

นางสาวปวริศา ชุมวิกรานต์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต 

(“เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต หรือ “FWD ประกันชีวิต”) เปิดเผยว่า “เราสานต่อแคมเปญ insurance for all ด้วยความเข้าใจและให้คุณค่ากับการใช้ชีวิตที่แตกต่างหลากหลาย ภายใต้แนวคิด “ประกันชีวิตสำหรับทุกคน” โดยไม่คำนึงถึงอายุ เพศ ชนชั้น หรือข้อจำกัดทางกายภาพ และในสถานการณ์ปัจจุบันที่การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังคงส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของผู้พิการทางสายตาซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางในสังคม เราจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนผู้พิการทางสายตาผ่านสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ด้วยการมอบสิ่งของจำเป็น เครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์ชุดตรวจ ATK หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการป้องกันตนเองและเตรียมความพร้อมในการออกไปใช้ชีวิตในยุคนิวนอมัล”

ทั้งนี้ แคมเปญ “Insurance For All” เป็นโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ด้วยอักษรเบลล์ พิมพ์ลงบนโปสเตอร์ และ Table wrap โดยนำไปวางในจุดที่กลุ่มเป้าหมายและคนทั่วไปเข้าถึงได้ รวมทั้งที่สมาคมคนตาบอดด้วยเช่นกัน เพื่อนำเสนอเรื่องราวของคนที่มีข้อจำกัดทางการมองเห็นที่แสดงให้เห็นถึงความอุตสาหะและประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสังคม มองโลกในแง่ดี มีความสุข และสร้างพลังบวก เพื่อให้ทุกคนรวมถึงคนที่พวกเขารักได้ Celebrate living ในทุกวันและใช้ชีวิตในแบบที่ชอบ โดยไม่ต้องห่วง เพราะมี FWD ประกันชีวิต คอยดูแลอยู่เสมอ

_______________________________________

ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ดวงพร โชติพรไพศาล อีเมล: duangporn.c@fwd.com โทร. 065-936-8751

ฐิติพร วงศ์ภัควัต อีเมล: Thitiporn.w@fwd.com โทร. 098-962-4699

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

กลุ่มเอฟดับบลิวดี เป็นธุรกิจประกันชีวิตในภูมิภาคเอเชีย มีลูกค้ากว่า 10 ล้านคนใน 10 ประเทศทั่วภูมิภาค รวมถึงในประเทศที่มีการเติบโตทางธุรกิจอย่างก้าวกระโดด

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในเครือของกลุ่มเอฟดับบลิวดี เปิดตัวขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2556 โดยมุ่งเน้นที่จะทำให้ประกันชีวิตเป็นเรื่องง่าย สะดวก รวดเร็ว ผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เข้าใจง่าย โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยแนวคิดที่ยึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนมุมมองของผู้คนที่มีต่อการประกันชีวิต ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Error! Hyperlink reference not valid. www.facebook.com/FWDThailand

แชร์