ใส่ใจในชุมชนของเรา

FWD ส่งต่อความห่วงใย มอบหน้ากากอนามัยเพื่อเด็กและเยาวชน ป้องกัน COVID-19

26/01/2564 | กรุงเทพ
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกคนในสังคม โดยเฉพาะเด็กด้อยโอกาสและเด็กในพื้นที่ห่างไกลที่มีความเสี่ยงและได้รับการดูแลที่จำกัด  บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (FWD Insurance) จึงขอเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยดูแลสุขภาพ และความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนอันเป็นกำลังสำคัญของชาติ  ด้วยการส่งมอบหน้ากากอนามัย จำนวนกว่า 30,000 ชิ้น เพื่อส่งต่อให้กับน้องๆ ที่ขาดแคลนหน้ากากอนามัยในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศผ่านกรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยมี คุณปวริศา ชุมวิกรานต์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร (ที่ 5 จากขวา) บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ส่งมอบ และคุณสุภัชชา สุทธิพล (ที่ 3 จากซ้าย) อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นตัวแทนรับมอบ


คุณปวริศา กล่าวว่า “เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมผ่านกิจกรรม CSR อย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการดูแล ทั้งพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ชุมชนและสังคม  บริษัทฯ ขอส่งกำลังใจและความห่วงใยให้กับทุกคนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นี้ และเราพร้อมจะอยู่เคียงข้างทุกคนเพื่อก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน”
แชร์