ใส่ใจในชุมชนของเรา

FWD ประกันชีวิต ส่งมอบความคุ้มครองให้เยาวชนไทยมูลนิธิพิมาลี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุด

23/12/2564 | กรุงเทพ

FWD ประกันชีวิต ร่วมสนับสนุนมูลนิธิพิมาลี (Pimali) สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มอบความคุ้มครองชีวิตและสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลให้นักเรียน “ศูนย์ฝึกวิชาชีพการโรงแรมและงานบริการพิมาลี” ต่อเป็นปีที่ 2 มุ่งหวังให้นักเรียนทุกคนมีความมั่นใจในการเรียนรู้และลงมือทำด้วยตนเอง เปิดโอกาสในการสร้างประสบการณ์ใหม่ ให้สามารถสนุกกับการใช้ชีวิตและเลือกทำในสิ่งที่ชอบแบบไม่ต้องกังวลเรื่องสุขภาพ ต่อยอดสู่อาชีพที่มั่นคงในอนาคต

นายเดวิด โครูนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า FWD ประกันชีวิต เล็งเห็นความสำคัญการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย เดินหน้าสนับสนุน “มูลนิธิพิมาลี” อย่าต่อเนื่อง โดยมอบความคุ้มครองชีวิตและสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลให้นักเรียนในโครงการเป็นปีที่ 2 สร้างความมั่นใจให้เยาวชนกลุ่มนี้มีความพร้อมทั้งทางกายและทางใจ พร้อมเรียนรู้ทักษะต่างๆ ลงมือทำและเปิดรับสิ่งใหม่ ออกไปใช้ชีวิตอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องห่วง ให้พวกเขากล้าทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน สอดคล้องกับเป้าหมายหลักของ FWD ที่สนับสนุนให้ทุกคน “Celebrate living” ได้อย่างเต็มที่ พร้อมหลักประกันสุขภาพ สร้างความมั่นใจในการใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่”

FWD ยังคงสนับสนุนหลักประกันด้านการรักษาพยาบาลและความคุ้มครองชีวิตให้ “มูลนิธิพิมาลี” ผู้ก่อตั้ง “ศูนย์ฝึกวิชาชีพการโรงแรมและงานบริการพิมาลี” (Pimali Hospitality Training Center) ในจังหวัดหนองคาย ด้วยการมอบแผนประกันชีวิตให้เยาวชนไทยในศูนย์ฝึกอาชีพฯ ต่อเป็นปีที่ 2 เพื่อสร้างหลักประกันด้านการรักษาพยาบาลและความคุ้มครองชีวิต โดยมอบความคุ้มครองแบบเดียวกับที่มอบให้พนักงาน FWD ประกอบด้วยค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD) ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินกรณีเกิดอุบัติเหตุ ทุนประกันชีวิต และเงินทดแทนในกรณีทุพพลภาพถาวรหรือสูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ เพื่อสร้างความมั่นใจให้เยาวชนกลุ่มนี้ไม่ต้องกังวลกับปัญหาด้านสุขภาพ สามารถสนุกกับการใช้ชีวิตและเลือกทำในสิ่งที่ชอบ มุ่งมั่นเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มโอกาสต่อยอดความรู้และประสบการณ์สู่เส้นทางสายอาชีพได้อย่างมั่นคง

“ศูนย์ฝึกวิชาชีพการโรงแรมและงานบริการพิมาลี” ก่อตั้งมาเป็นระยะเวลา 6 ปี โดย นางสาวสเตฟานี เด ซาร์ท ลูป์ ผู้อุทิศตนในการให้ความช่วยเหลือเด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสในประเทศไทย ด้วยการระดมทุนความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้มูลนิธิพิมาลี โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนซึ่งส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่ขาดแคลนในเขตพื้นที่ภาคอีสาน และเด็กที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิต่างๆ ที่ทำงานช่วยเหลือเด็กกำพร้าสูญเสียพ่อแม่ ไร้ญาติพี่น้อง หรือครอบครัวไม่สามารถเลี้ยงดูได้ เข้ามาเรียนและฝึกอบรมในสายอาชีพภายหลังจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมระยะเวลา 11 เดือน

ทั้งนี้ การเรียนรู้ของ “ศูนย์ฝึกวิชาชีพการโรงแรมและงานบริการพิมาลี” ครอบคลุม 3 วิชาหลักที่จำเป็นต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ โดยเน้นการลงมือทำจริง ลองผิดลองถูกด้วยตนเองเพื่อต่อยอดทักษะและความสามารถเฉพาะทาง เช่น ‘Culinary Arts’ การทำอาหาร ‘Food & Beverages’ งานบริการในร้านอาหาร ‘Housekeeping’ งานแม่บ้านที่ต้องดูแลพื้นที่สาธารณะ การดูแลห้องพัก รวมทั้ง ‘English & Life Skills’ เสริมทักษะด้านภาษา และปลูกฝังกรอบความคิดที่สำคัญในการใช้ชีวิตและการทำงาน เพื่อให้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ดูแลตัวเองและครอบครัว สร้างพื้นฐานอาชีพอนาคตที่ดีและมั่นคงได้

______________________________________________

ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ดวงพร โชติพรไพศาล อีเมล: duangporn.c@fwd.com โทร. 065-936-8751

ยุทธดา โล่โชตินันท์ อีเมล: :yuthada.l@fwd.com โทร. 085-909-6050

ฐิติพร วงศ์ภัควัต อีเมล: thitiporn.w@fwd.com โทร. 098-962-4699

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

กลุ่มเอฟดับบลิวดี เป็นธุรกิจประกันชีวิตในภูมิภาคเอเชีย มีลูกค้ากว่า 10 ล้านคนใน 10 ประเทศทั่วภูมิภาค รวมถึงในประเทศที่มีการเติบโตทางธุรกิจอย่างก้าวกระโดด

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในเครือของกลุ่มเอฟดับบลิวดี เปิดตัวขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2556 โดยมุ่งเน้นที่จะทำให้ประกันชีวิตเป็นเรื่องง่าย สะดวก รวดเร็ว ผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เข้าใจง่าย โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยแนวคิดที่ยึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนมุมมองของผู้คนที่มีต่อการประกันชีวิต ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.fwd.co.th หรือ www.facebook.com/FWDThailand

แชร์