การออม การลงทุน

คู่มือวางแผนภาษี สำหรับผู้ที่มีรายได้หลายทางโดยเฉพาะ

FWD Thailand

ขยันตัวเป็นเกลียวทั้งงานประจำ ทั้งขายของออนไลน์ออเดอร์เข้ารัวๆ มีรายได้จากหลายทางแบบนี้ ต้องไม่พลาดการวางแผนภาษีให้ดี พร้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับเงินได้ของคุณ เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีให้คุ้มค่า สิ่งที่ต้องรู้อันดับต้นๆ เลยคือ รายได้ทั้งหมดของคุณมีอะไรบ้าง จัดเป็นเงินได้ประเภทใดตามที่กฎหมายกำหนด และรายได้นั้นกฎหมายให้หักค่าใช้จ่ายได้เท่าไร เพื่อที่จะได้วางแผนการเงินเพื่อลดหย่อนภาษีได้ถูกต้อง

 

taxincome4.webp

รายได้ 8 ประเภทและเงื่อนไขการหักค่าใช้จ่าย

รายได้

ประเภทรายได้

หักค่าใช้จ่าย

เงินเดือน หรือค่าตอบแทนจากงานประจำ

ประเภทที่ 1 เงินได้ตามมาตรา 40 (1)

รายได้สองประเภทนี้รวมกัน หักค่าใช้จ่ายได้ 50% ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 100,000 บาท

ค่าคอมมิชชั่น หรือค่าจ้างทำงานเป็นรายครั้ง

ประเภทที่ 2 เงินได้ตามมาตรา 40 (2)

ค่าลิขสิทธิ์ งานเขียน ทรัพย์สินทางปัญญา ค่า Goodwill เงินปี เงินรายปีจากพินัยกรรม นิติกรรมหรือคำพิพากษาศาล

ประเภทที่ 3 เงินได้ตามมาตรา 40 (3)

เฉพาะเงินได้จากทรัพย์สินทางปัญญา หักค่าใช้จ่ายได้ 50% ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 100,000 บาท

ดอกเบี้ย เงินปันผล ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ทางการเงิน

ประเภทที่ 4 เงินได้ตามมาตรา 40 (4)

-

ค่าเช่าทรัพย์สิน

ประเภทที่ 5 เงินได้ตามมาตรา 40 (5)

หักเหมา 10-30% ของเงินได้หรือตามจริง

เงินได้จากวิชาชีพอิสระ 6 อาชีพ ได้แก่ การประกอบโรคศิลปะ (แพทย์) กฎหมาย วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การบัญชี ประณีตศิลปกรรม

ประเภทที่ 6 เงินได้ตามมาตรา 40 (6)

การประกอบโรคศิลปะ (แพทย์) หักเหมา 60% ของเงินได้หรือตามจริง นอกเหนือจากนี้
หักเหมา 30% ของเงินได้หรือตามจริง

ค่ารับเหมาทั้งค่าแรงและค่าของ โดยเป็นผู้จัดหาแรงงานและค่าสินค้าเอง

ประเภทที่ 7 เงินได้ตามมาตรา 40 (7)

หักเหมา 60% ของเงินได้หรือตามจริง

ขายของออนไลน์ รายได้จากการเป็นดารา นักแสดงกำไรจากการขายกองทุน

ประเภทที่ 8 เงินได้ตามมาตรา 40 (8)

หักเหมา 40-60% ของเงินได้หรือตามจริง

*
เงื่อนไขตามที่กรมสรรพากรกำหนด

 

taxincome1.webp

รายได้หลายทางวางแผนลดหย่อนภาษีอย่างไร

เมื่อรู้แล้วว่ารายได้ทั้งหมดมีอะไรบ้าง และหักค่าใช้จ่ายได้เท่าไร คราวนี้ก็มาเริ่มวางแผนหาตัวช่วยลดหย่อนภาษีกันได้แล้ว ลองดูตัวอย่างที่เรายกมาอธิบายประกอบความเข้าใจกัน

ตัวอย่าง : พนักงานประจำ ที่ขายของออนไลน์เป็นอาชีพเสริม

รายการ

รายได้ประเภทที่ 1
พนักงานออฟฟิศ

รายได้ประเภทที่ 8
ขายของออนไลน์

รายได้ (ปีละ)

1,000,000

400,000

ค่าใช้จ่าย

100,000

240,000

ลดหย่อนส่วนตัว

60,000

-

รายได้สุทธิ

840,000

160,000


ตามตัวอย่างนี้จะพบว่ามีเงินได้สุทธิ 1,000,000 บาท (840,000 + 160,000) มีอัตราภาษี 20% เมื่อคำนวณออกมาจะพบว่าต้องเสียภาษีทั้งหมด 115,000 บาท* แล้วแบบนี้เราจะบริหารสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้ดียิ่งขึ้นได้อย่างไร

* วิธีคำนวณรายได้และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คลิก

taxincome2.webp

3 ตัวช่วยลดหย่อนภาษีที่น่าสนใจ สำหรับคนมีรายได้หลายทาง

 1. ประกันชีวิตตนเอง
  ค่าเบี้ยประกันชีวิตของตนเองสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามจริงสูงสุดถึง 100,000 บาท/ปี สำหรับประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
 2. ประกันสุขภาพตนเอง
  ค่าเบี้ยประกันสุขภาพลดหย่อนได้ตามจริง หรือสูงสุด 25,000 บาท/ปี แต่ประกันสุขภาพ + ประกันชีวิต = รวมกันต้องไม่เกิน 100,000 บาท/ปี

  หากคุณกำลังมองหาความคุ้มครองจากโรคมะเร็งสูงสุด 1 ล้านบาท และไม่พลาดลดหย่อนภาษีสูงสุด 25,000 บาท ด้วยประกันมะเร็งออนไลน์ยืนหนึ่ง ซื้อเองได้ง่ายๆ คลิกเลย >
  FWD Easy E-CANCER
 3. กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)

กองทุน SSF สามารถลดหย่อนภาษีได้ 30% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษีและสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท และเมื่อรวมกับกองทุนการออมเพื่อเกษียณอื่นๆ แล้ว ต้องไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีภาษี โดยกองทุน SSF ต้องถือครองหลังซื้อเป็นเวลา 10 ปีเต็ม

หมายเหตุ : การใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

ตัวช่วยที่มีหน้าที่มากกว่าลดหย่อนภาษี

ประกันชีวิตซึ่งทำหน้าที่ลดหย่อนได้สูงสุดถึง 1 แสนบาทนั้น มีดีมากกว่าแค่นำไปลดหย่อนภาษี เพราะหน้าที่ของประกันชีวิต คือ การคุ้มครองครอบครัวหรือคนที่รักจากความเสี่ยงทางด้านการเงิน หากเกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดขึ้นกับตัวคุณเอง

เตรียมพร้อมรับมือกับเหตุไม่คาดคิดด้วยความคุ้มครองชีวิตวงเงินสูงสุด 1 ล้านบาท แต่จ่ายสบายเพราะค่าเบี้ยประกันหลักพันต่อปีเท่านั้น ซื้อเองได้ง่ายๆ คลิกเลย > Easy E-LIFE