การออม การลงทุน

4 จุดเช็กลิสต์ต้องรู้ เช็กกรมธรรม์ยังไงไม่ให้พลาดสาระสำคัญ

เล่มกรมธรรม์ เอกสารสำคัญที่สรุปรายละเอียดและเงื่อนไขในการทำประกันไว้ครบ เมื่อรับเล่มกรมธรรม์มาแล้วอย่าเพิ่งรีบเก็บใส่ลิ้นชัก ชอบความเคลียร์ชัดเปิดอ่านกันสักนิดเพื่อประโยชน์ของตัวคุณเอง โดยมี 4 จุดสำคัญหลักๆ ที่คุณควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษ

 

4 เช็กลิสต์รับเล่มกรมธรรม์

 1. ข้อมูลส่วนตัวของผู้เอาประกันภัย

  ผู้เอาประกันภัยคือลูกค้าที่ซื้อประกันจากบริษัทประกัน ดังนั้นในลำดับแรกต้องดูว่า ชื่อ นามสกุล อายุ และเพศถูกต้องไหม ข้อมูลนี้จะปรากฏในหน้าแรกของเล่มกรมธรรม์ หรือเช็กกรมธรรม์ของตัวเองผ่านบริการออนไลน์ทางมือถือก็ทำได้ คลิกที่นี่

   

 2. รายละเอียดแบบประกัน

ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ เราสามารถดูได้จากหน้าสรุปข้อมูลกรมธรรม์ที่อยู่หน้าแรกๆ ของเล่มกรมธรรม์ หน้าข้อมูลผลประโยชน์กรมธรรม์ หรือหน้าข้อกำหนดการจ่ายผลประโยชน์

 • ชื่อแบบประกันและบริษัทประกัน
 • จำนวนเงินเอาประกัน หรือผลประโยชน์ ... บาท
 • ระยะเวลาของสัญญาประกัน (วันที่เริ่มคุ้มครอง – วันที่สิ้นสุดความคุ้มครอง)
 • ระยะเวลาเอาประกัน ... ปี (คุ้มครองกี่ปี หรือจนถึงอายุเท่าไร)
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน ... ปี (จำนวนปีที่ต้องจ่ายเบี้ยประกัน หรือจ่ายถึงอายุเท่าไร)
 • เบี้ยประกันภัย (จำนวนเงินที่ต้องจ่ายในแต่ละงวด รายปี รายเดือน หรือตามที่คุณตกลงไว้กับบริษัทประกัน)
 • ความคุ้มครองอื่นๆ (หากมีการซื้อสัญญาเพิ่มเติม)

 

3. ผลประโยชน์กรมธรรม์

 • ผลประโยชน์กรณีที่มีชีวิตและเสียชีวิต (ได้เท่าไรในแต่ละปี และเมื่อครบสัญญา)
 • เงินคืนรายงวด (% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย) เท่าไร และเมื่อไร
 • เงินครบกำหนดสัญญา (% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย) เท่าไร และเมื่อไร
 • วงเงินค่ารักษา (กรณีซื้อประกันสุขภาพ)
 • ผลประโยชน์สัญญาเพิ่มเติม (หากมีการซื้อสัญญาเพิ่มเติม)

 

4. เงื่อนไขของกรมธรรม์

สิ่งที่ต้องระวังหากคุณซื้อประกันสุขภาพ ส่วนมากจะไม่คุ้มครองทันที โดยทั่วไปประกันสุขภาพจะมี ระยะเวลารอคอย หรือระยะเวลาที่บริษัทประกัน “รอ” ดูว่าคุณ “ป่วย” เป็นโรค “ก่อนทำประกัน” หรือไม่ โดยระยะเวลาจะต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค เช่น ประกันโรคร้ายแรงจะมีระยะเวลารอคอย 90 วัน ในขณะที่ ประกันสุขภาพโรคทั่วไป มักจะมีระยะเวลารอคอย 30 วันนับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ

หากตรวจสอบแล้วข้อมูลทั้งหมดตรงกับข้อมูลที่เราตั้งใจทำประกันฉบับนี้ไว้ตั้งแต่แรกถือว่าเรียบร้อยดี แต่หากมีข้อมูลส่วนใดที่ไม่ตรงกับความต้องการหรือข้อมูลไม่ถูกต้อง คุณสามารถยื่นเรื่องแก้ไขได้ หรือสามารถใช้สิทธิขอยกเลิกกรมธรรม์ได้ (Free Look Period) ภายใน 15 วันหลังจากเซ็นรับกรมธรรม์ แต่อาจเสียค่าธรรมเนียมบ้างและค่าตรวจสุขภาพ (ถ้ามี) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของบริษัทประกัน

ลูกค้าเอฟดับบลิวดีเช็กกรมธรรม์ของตัวเองได้ง่ายๆ เลขที่กรมธรรม์ ข้อมูลส่วนตัวและรายละเอียดความคุ้มครอง หรือจะแจ้งอัปเดตข้อมูลส่วนตัว เช่นเบอร์ติดต่อ อีเมล ที่อยู่ ก็ทำได้ ผ่านบริการออนไลน์ คลิกที่นี่