การออม การลงทุน

ชื่อแบบประกันบอกอะไรมากกว่าที่คิด

ชื่อของแบบประกันที่ดูคล้ายเลขทะเบียนบ้านมีความหมายซ่อนอยู่ บางครั้งมีตัวเลขมาก / ตัวเลขน้อย ในขณะที่บางครั้งตัวเลขน้อย / ตัวเลขมาก ต่างกันอย่างไร แกะรหัสเฉลยความหมายที่ซ่อนอยู่ภายใต้ตัวเลข วิเคราะห์ชื่อได้ไม่ต้องพึ่งหมอดู

 

จ่ายเบี้ยประกันกี่ปีดูที่ “ตัวเลขน้อย”

ชื่อของแบบประกันมักจะตามด้วยชุดของตัวเลขที่มีเครื่องหมายทับมาขั้นกลาง บางครั้งตัวเลขน้อยจะอยู่ข้างหน้าเครื่องหมายทับ บางครั้งจะอยู่ข้างหลัง ไม่ต้องสนใจเป็นแค่วิธีการตั้งชื่อของบริษัทนั้นๆ จุดสังเกตคือตัวเลขที่น้อยกว่าจะเป็นจำนวนปีที่ต้องชำระค่าเบี้ย และในบางกรณีหากตัวเลขเท่ากัน หมายความว่า ชำระค่าเบี้ยประกันจนสิ้นสุดความคุ้มครองนั่นเอง

 

รับเงินครบกำหนดสัญญา เมื่อไรดูที่ “ตัวเลขมาก”

เงินครบกำหนดสัญญา หรือเงินก้อน (ถ้ามี) จะได้รับคืนเมื่อไรให้ดูที่ตัวเลขมากกว่าที่ระบุในชื่อของแบบประกัน นอกจากนี้ตัวเลขที่มากกว่ายังหมายถึงระยะเวลาที่ประกันคุ้มครองกรณีเสียชีวิตอีกด้วย เช่น แบบประกันเอฟดับบลิวดี ฟอร์ เซฟวิ่ง 25/15 ซึ่งเป็นประกันสะสมทรัพย์ จากชื่อจะเห็นว่า ระยะเวลาจ่ายเบี้ยประกัน 15 ปี และได้รับเงินครบกำหนดสัญญารวมถึงความคุ้มครองชีวิต 25 ปี

 

ในบางครั้งชื่อแบบประกันที่คุณเห็นทางโฆษณาเป็นชื่อทางการตลาดอาจจะไม่แสดงทั้งตัวเลขเหล่านี้ให้เห็น สามารถมองหาตัวเลขต่างๆ ได้จากในเล่มกรมธรรม์ หรือสอบถามได้โดยตรงกับตัวแทนประกันชีวิตของคุณ

insurance-name-2.jpg

ระยะเวลาคุ้มครองชีวิต ดูที่ “ตัวเลขมาก”

ตัวเลขที่มากกว่าในชื่อของแบบประกันนั้น นอกจากจะหมายถึงระยะเวลาที่จะได้รับเงินครบกำหนดสัญญาแล้ว ยังหมายถึงระยะเวลาคุ้มครองในกรณีที่เสียชีวิตด้วย แต่จำนวนวงเงินความคุ้มครองอาจจะไม่เท่ากันในแต่ละปีที่เสียชีวิตขึ้นอยู่กับแบบประกัน ซึ่งจะมีการระบุไว้ในเล่มกรมธรรม์อย่างชัดเจน ทั้งนี้ ประกันแบบสะสมทรัพย์ เป็นการสร้างวินัยในการออมเป็นเงินที่การันตีเงินคืนว่าได้คืนแน่นอน ไม่ได้เน้นความคุ้มครองชีวิต ดังนั้นความคุ้มครองในกรณีเสียชีวิตจะน้อยกว่าประกันชีวิตแบบตลอดชีพ เนื่องจากมีวัตถุประสงค์การทำประกันที่แตกต่างกันนั่นเอง

 

แค่ชื่อก็บอกอะไรได้หลายอย่างแล้วใช่ไหมละ แต่ส่วนที่จะบอกว่าได้เงินคืนเป็นเงินจำนวนเท่าไร ดูจากชื่อของแบบประกันอาจจะบอกไม่ได้ อาจจะต้องศึกษาเพิ่มเติมจากผลประโยชน์แบบประกันต่อไป ชอบเคลียร์ชัด อ่าน 4 เช็กลิสต์รับเล่มกรมธรรม์ คลิก

แชร์