การออม การลงทุน

รู้แล้วดี “เงินรักษาและเงินชดเชย ของประกันสุขภาพ” จ่ายยังไง

เข้าใจเรื่องเงินๆ ของประกันสุขภาพ ให้ชัดเจนแจ่มแจ้งยิ่งขึ้น เผื่อเกิดเจ็บป่วยเบาๆ หรือป่วยจนต้องนอนพักรักษาตัวจะได้สบายใจเรื่องค่ารักษา


เงินชดเชยรายได้ (
Hospital Benefit)

เงินชดเชยรายได้เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่ผู้เอาประกันทำไว้ และจะได้รับเงินจำนวนนี้เมื่อเจ็บป่วยต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (แอดมิต) ซึ่งประกันจะจ่ายเงินชดเชยเป็นรายวันตามจำนวนวันที่นอนพักรักษาตัว ส่วนจะได้วันละเท่าไร และได้รับชดเชยสูงสูดกี่วัน ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแบบประกันที่ทำไว้ เหมาะกับคนมีรายได้ประจำ หัวหน้าครอบครัว มนุษย์เงินเดือน เจ้าของกิจการไปจนถึง อาชีพอิสระอย่างฟรีแลนซ์ เพราะเจ็บป่วยก็ยังมีเงินชดเชยรายได้มาหมุนเวียนเป็นค่าใช้จ่ายประจำวันได้

เงินค่ารักษาผู้ป่วยใน (Hospital & Surgical)

เงินค่ารักษาผู้ป่วยใน คือ วงเงินคุ้มครองค่ารักษาตามแผนประกันที่คุณเลือกไว้ โดยเงินส่วนนี้จะจ่ายค่าห้องโรงพยาบาล ค่าหมอ ค่ายา ค่าอาหาร และค่าผ่าตัดแทนคุณ เมื่อต้องนอนพักรักษาตัว (แอดมิต) ในโรงพยาบาลนั่นเอง

ลูกค้าเอฟดับบลิวดี ตรวจสอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์ของคุณได้ง่ายๆ ด้วยบริการออนไลน์ของเรา คลิกที่นี่

health-cash-benefit-2.webp

เงินค่ารักษาผู้ป่วยนอก (OPD)

เงินค่ารักษาผู้ป่วยนอก คือ วงเงินคุ้มครองดูแลค่ารักษากรณีที่คุณเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ รวมไปถึงการผ่าตัดเล็กและคุณหมอลงความเห็นว่าไม่ต้องนอนรักษาที่โรงพยาบาล (ไม่ต้องแอดมิต) ซึ่งมีวงเงินค่ารักษาต่อครั้งตามที่กำหนดไว้ บางแบบประกันอาจมีกำหนดไว้ด้วยว่า สามารถเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยนอกได้กี่ครั้งต่อปี และมีวงเงินค่ารักษาครั้งละเท่าไหร่ หากคุณใช้สิทธิ์ในวงเงินที่มีและรักษาไม่เกินจำนวนครั้งที่ระบุไว้ก็ไม่ต้องจ่ายเพิ่มเติม เพราะเงินค่ารักษาผู้ป่วยนอกจะดูแลจ่ายแทนคุณเอง

ทำไมต้องมีการออกค่ารักษาไปก่อน

ในบางกรณีที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนอกเครือข่าย (โรงพยาบาลที่ไม่ได้ทำข้อตกลงกับบริษัทประกันไว้ว่าสามารถทำเรื่องเคลมที่โรงพยาบาลได้เลย) ผู้ป่วยที่มีประกันสุขภาพต้องทำการออกค่าใช้จ่ายไปก่อน จากนั้นจึงค่อยมาทำการยื่นเคลม (ยื่นสินไหม) กับทางบริษัทประกันอีกครั้ง ส่วนจะครอบคลุมค่ารักษาเท่าไรในส่วนนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแบบประกันสุขภาพนั้นๆ

ลูกค้าเอฟดับบลิวดี เข้ารับการรักษาที่คลินิกใกล้บ้านหรือโรงพยาบาลนอกเครือข่ายแล้วมีการออกค่ารักษาไปก่อน สามารถยื่นเคลมได้ทางออนไลน์เลย ขั้นตอนก็ง่ายๆ เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นเคลมก็ใช้วิธีถ่ายรูปแล้วอัปโหลดในระบบเลย ไม่ต้องส่งเอกสารตัวจริง ยื่นเสร็จรอรับ SMS แจ้งความคืบหน้าใน 3 วันทำการ (อัปโหลดเอกสารครบถ้วน) สะดวกและรวดเร็วมากๆ ยื่นเคลมออนไลน์ คลิกที่นี่

health-cash-benefit-3.webp

เงินค่ารักษาแบบเหมาจ่าย

เงินค่ารักษาแบบเหมาจ่าย คือ วงเงินค่ารักษาแบบเหมาๆ ตามแผนประกันที่เลือกไว้สำหรับจ่ายค่ารักษาโดยไม่แยกตามรายการการรักษา (หรือเหมาเฉพาะบางรายการก็มี) เช่น ประกันสุขภาพวงเงินคุ้มครอง 1 ล้านบาท ครอบคลุมค่าห้อง ค่าหมอ ค่าผ่าตัด หากต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลแบบผู้ป่วยใน ค่ารักษารวมๆ กันแล้วไม่เกิน 1 ล้านบาทประกันก็จะครอบคลุมทั้งหมด ข้อดีของประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย คือเงื่อนไขน้อยกว่าไม่ว่าป่วยหนักหรือป่วยเบาๆ เงินค่ารักษาแบบเหมาจ่ายก็ช่วยลดภาระให้ ไม่ต้องกังวลเรื่องจ่ายเพิ่มเติมหากค่ารักษายังอยู่ในวงเงินที่คุณมี แต่ค่าเบี้ยประกันก็มักจะสูงกว่าประกันสุขภาพแบบแยกค่ารักษานั่นเอง

เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์กรณีเสียชีวิต คืออะไร?

เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์กรณีเสียชีวิต คือ เงินก้อนชดเชยกรณีที่ผู้เอาประกันเสียชีวิตระหว่างที่ได้รับการคุ้มครอง โดยเงินก้อนนี้จะมอบให้กับ ผู้รับประโยชน์ ที่ผู้เอาประกันระบุไว้ หากไม่มีการระบุก็จะส่งมอบเงินผลประโยชน์นี้ให้กับกองมรดกหรือทายาทโดยธรรมต่อไป

เพราะการเจ็บป่วยเป็นเรื่องที่เลือกความหนักเบาของอาการไม่ได้ คาดเดาค่ารักษาไม่ถูก การมีประกันสุขภาพติดตัวจึงเท่ากับเพิ่มเกราะป้องกันให้ตัวเอง ลดความเสี่ยงการขาดสภาพคล่องเพราะรายได้ขาดหาย ช่วยอัปเลเวลความสบายใจในการใช้ชีวิตให้มากขึ้น เคลียร์ทุกความสงสัยเรื่องเงินๆ ของประกันสุขภาพให้หายเกลี้ยง แล้วปล่อยให้ประกันทำหน้าที่อย่างเต็มกำลัง ส่วนเราก็ออกไปใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการได้เลย