การออม การลงทุน

ซื้อประกันทั้งที ต้องดูทั้งทุนประกันและเบี้ยประกัน

buying-insurance2.webp

ชื้อประกันต้องดูอะไรบ้าง

หากตัดสินใจที่จะซื้อประกันชีวิตควรต้องดูทั้งทุนประกันชีวิตและเบี้ยประกันชีวิตมาประกอบการตัดสินใจด้วย นั่นก็เพราะว่าการตัดสินใจซื้อจากทุนประกันชีวิต คือการซื้อประกันให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น ต้องการออมเงินด้วยประกันชีวิต หรือต้องการคุ้มครองจาก ประกันสุขภาพ ในวงเงินที่ต้องการ ในขณะที่การซื้อเพราะเบี้ยประกันชีวิต คือ การเลือกจากความสามารถในการจ่ายค่าเบี้ยประกันให้เหมาะสมกับสภาพการเงินของตัวเองนั่นเอง ไม่ตึงไม่หย่อนจนเกินไป

 

ซื้อประกันจึงต้องนำทั้งทุนประกันและเบี้ยประกันมาประกอบการตัดสินใจด้วย ทุนประกันสูง ค่าเบี้ยประกันก็สูงตามไปด้วย เบี้ยประกันไม่แพงความคุ้มครองก็จะลดหลั่นลงไป ถ้าซื้อประกันเพราะต้องการความคุ้มครองสูงๆ แต่มีภาระค่าใช้ส่วนตัวสูงก็อาจจะทำให้การเงินฝืดเคือง หรือซื้อประกันเพราะจ่ายเบี้ยน้อยๆ แต่ก็ไม่ครอบคลุมความต้องการหรือวัตถุประสงค์ของการซื้อประกัน ถึงเวลาต้องใช้ความคุ้มครองจากประกันขึ้นมาก็อาจจะไม่ตอบโจทย์ก็เป็นได้ นอกจากจำนวนเบี้ยประกันชีวิตที่จ่ายต่องวดแล้วระยะเวลาที่ต้องจ่ายก็สำคัญ ต้องดูด้วยว่าเราจะไหวไหมในการจ่ายค่าเบี้ยประกันจำนวนนี้และไหวในระยะเวลากี่ปี

 

ลูกค้าเอฟดับบลิวดีตรวจสอบทุนประกันหรือความคุ้มครองได้ง่ายๆ ผ่านทางออนไลน์ คลิกที่นี่

เลือกประกันหนึ่งฉบับเหมือนเลือกคนรู้ใจ ถ้าอยากเดินไปถึงเป้าหมายด้วยกันก็ต้องสำรวจความต้องการตัวเองให้ชัด จะได้เลือกประกันที่เหมาะกับตัวเองที่สุด รับความคุ้มครองอย่างที่ใจต้องการเป๊ะๆ และจ่ายเบี้ยประกันได้แบบชิลๆ

ทุนประกันชีวิต (Sum assured)

ทุนประกันชีวิต คือวงเงินความคุ้มครองของแบบประกันนั้นๆ โดยเป็นเงินจำนวนที่บริษัทประกันจ่ายให้กับผู้ทำประกันเมื่อครบกำหนดสัญญา หรือจ่ายให้กับผู้รับประโยชน์ตามที่ระบุไว้หากผู้ทำประกันเสียชีวิต จำนวนเงินที่จะได้รับขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ซึ่งมักจะระบุในรูปแบบของเปอร์เซ็นต์

ส่วนมากเรามักจะเลือกซื้อประกันโดยดูจากตัวเลขเปอร์เซ็นต์สูงๆ ที่จะได้รับเมื่อครบกำหนดสัญญา แต่จริงๆ แล้วเปอร์เซ็นต์สูงๆ เพียงอย่างเดียวไม่ได้บ่งบอกว่าความคุ้มครองจะสูง ต้องดูที่ทุนประกันที่จะได้รับ เพราะวิธีคำนวณวงเงินความคุ้มครอง คือ เปอร์เซ็นต์ X ทุนประกันชีวิตนั่นเอง

เบี้ยประกันชีวิต (Insurance premium)

เบี้ยประกันชีวิต คือจำนวนเงินที่ผู้ทำประกันต้องจ่ายให้บริษัทประกัน เพื่อได้รับความคุ้มครองและผลประโยชน์ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ซึ่งการเลือกงวด จ่ายเบี้ยประกัน อาจเลือกจ่ายเป็นรายปี ราย 6 เดือน 3 เดือน หรือรายเดือนก็ได้ (ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแบบประกัน) แต่ขอให้เลือกที่เหมาะกับสภาพทางการเงินของเราเอง การเงินจะได้ไม่ฝืดเคืองในภายหลัง

หากเลือกจ่ายเบี้ยประกันแบบรายปีไปแล้วก็สามารถแบ่งจ่ายเป็นรายเดือนในภายหลังได้เหมือนกัน (ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแบบประกัน) ลูกค้าเอฟดับบลิวดีที่ต้องการเพิ่มสภาพคล่องด้วยการเปลี่ยนงวดการชำระเบี้ยสามารถแจ้งผ่านทางออนไลน์ได้เลย คลิกที่นี่