เคลมออนไลน์

คุณสามารถเรียกร้องสินไหมกรณีอุบัติเหตุแบบเอไอ และค่ารักษาพยาบาลรายวันแบบเฮชบี ได้ง่ายๆ เพียงกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มด้านล่าง และแนบไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน

*สำเนาหน้าสมุดบัญชี กรณีรับเงินค่าสินไหมเป็นเงินโอนผ่านบัญชีธนาคาร

เอกสารประกอบการเคลม:

  1. ใบรับรองแพทย์ (เอกสารที่จำเป็น)
  2. สำเนาใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
  3. รูปถ่ายหรือเอกสารประกอบ (ถ้ามี)
  4. สำเนาหน้าสมุดบัญชี (กรณีรับเงินค่าสินไหมเป็นเงินโอนผ่านบัญชีธนาคาร)

ขนาดเอกสารแนบ:

  1. ประเภทเอกสารแนบต้องเป็น doc, pdf, jpg หรือ png เท่านั้น
  2. ขนาดเอกสารต้องน้อยกว่า 10 เมกะไบท์
กรุณาเลือกไฟล์ที่ต้องการ แนบเอกสาร
กรุณาเลือกไฟล์ที่ต้องการ แนบเอกสาร
กรุณาเลือกไฟล์ที่ต้องการ แนบเอกสาร
กรุณาเลือกไฟล์ที่ต้องการ แนบเอกสาร
กรุณาเลือกไฟล์ที่ต้องการ แนบเอกสาร

การคลิก "ส่ง" แสดงว่าคุณยินยอมตามข้อกำหนดของเราและได้อ่านนโยบายข้อมูลของเราแล้ว