ประกันกลุ่ม

ฉลองให้แก่การใช้ชีวิต เราจะปกป้องสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณ

ทำไมต้องประกันกลุ่มจาก FWD?

image

ความคุ้มครองที่ตรวจสอบได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว

image

รายงานสรุปข้อมูลการเคลม

image

แอปพลิเคชัน FWD Healthcare

image

โรงพยาบาลและคลินิกในเครือข่ายทั่วประเทศ

แผนประกันกลุ่ม
image

ความคุ้มครองแบบยืดหยุ่น

image

จ่ายเบี้ยประกันถูกกว่ารายบุคคล

image

ความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติม

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

คุ้มครองชีวิต
คุ้มครองชีวิต
หมดกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาล
หมดกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาล
ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาล่วงหน้า
ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาล่วงหน้า
ครอบครัวอุ่นใจ
ครอบครัวอุ่นใจ
เพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร
เพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร
งบประมาณที่คุ้มค่า
งบประมาณที่คุ้มค่า
จ่ายน้อยกว่าแต่ผลลัพธ์คุ้มค่ากว่า
จ่ายน้อยกว่าแต่ผลลัพธ์คุ้มค่ากว่า
หักลดหย่อนภาษีได้
หักลดหย่อนภาษีได้

หลากหลายประเภทความคุ้มครอง

image

ประกันชีวิตกลุ่ม

image

ประกันสุขภาพกลุ่ม

image

ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

image

ประกันทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรกลุ่ม

เข้ารับการรักษาโดยไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า

พร้อมดูแลคุณและรับแจ้งการเคลมตลอด 24 ชั่วโมง