ประกันชีิวิตเพื่อการศึกษา

ช่วยคุณดูแลความฝันและปกป้องอนาคตอันสดใสของลูกน้อยด้วยหลักประกันง่ายๆ แต่อุ่นใจยาวนาน

  • วางแผนการศึกษาให้ลูกน้อยตั้งแต่แรกเกิด เพื่อพร้อมสำหรับการศึกษาระดับประถมถึงจบมหาวิทยาลัย

  • ชำระเบี้ยจนลูกอายุ 18 ปี คุ้มครองลูกจนถึงอายุ 22 ปี

  • ไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้

  • วางแผนการศึกษาให้ลูกน้อยตั้งแต่แรกเกิด เพื่อพร้อมสำหรับการศึกษาระดับมัธยมถึงจบมหาวิทยาลัย

  • ชำระเบี้ยจนลูกอายุ 18 ปี คุ้มครองลูกจนถึงอายุ 22 ปี

  • ไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้