สิทธิพิเศษลูกค้า

ส่วนลดบริการฆ่าเชื้อจาก Seekster บ้านสะอาด ปลอดภัยจากไวรัส

สำหรับ FWD Pride, FWD Plus, FWD Prompt

วิธีการรับสิทธิ์

แลกรับสิทธิ์ผ่าน FWD MAX (ใช้ 50 แต้ม) โดยนำรหัสที่ได้รับกรอกใส่ช่องรหัสส่วนลดในแอปพลิเคชั่น Seekster ภายใน 30 นาที หลังจากแลกรับสิทธิ์สมบูรณ์แล้ว

 

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

  • สิทธิพิเศษนี้เหมาะสำหรับสำหรับลูกค้าเอฟดับบลิวดีในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
  • หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายใน 30 นาทีหลังจากกดรับสิทธิ์ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนแต้มในทุกกรณี
  • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าเอฟดับบลิวดีที่เป็นผู้เอาประกันเท่านั้น และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้ทุกกรณี
  • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าเอฟดับบลิวดี Prompt, Plus และ Pride ที่ชำระค่าเบี้ยตามเงื่อนไข
  • ลูกค้าเอฟดับบลิวดีสามารถรับสิทธิ์ส่วนลด 7% ของบริการพ่นฆ่าเชื้อไวรัส ได้สูงสุด 1 ครั้ง / คน / เดือน
  • ลูกค้าเอฟดับบลิวดีสามารถรับสิทธิ์รับส่วนลด 150 บาท บริการทำความสะอาดพร้อมน้ำยาฆ่าเชื้อ ได้สูงสุด 1 ครั้ง / คน / ปี
  • เงื่อนไขการให้บริการเป็นไปตามทาง Seekster กำหนด
  • กรุณาตรวจเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ที่ร้านค้าก่อนกดรับสิทธิ์เสมอ
  • คำตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  • ขอสงวนสิทธิสำหรับลูกค้าผู้เอาประกันภัย ที่ชำระเบี้ยประกันตามประเภทกรมธรรม์ที่กำหนด ภายใต้เงื่อนไขการคำนวณของบริษัทฯ ค่าเบี้ยประกันของกรมธรรม์ที่ซื้อผ่านธนาคารไทยพาณิชย์หรือตัวแทนเดิม ไม่ถูกนำมาคำนวณในการจัดระดับสิทธิพิเศษ
แชร์

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

แชตกับฟี่

แชตบอตของเราพร้อมหาคำตอบให้คุณอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเรื่องอะไร หากคุณต้องการความช่วยเหลือ แชตกับฟี่ได้เลย (หากเกินกำลังแชตบอต ฟี่จะเสนอตัวช่วยที่เหมาะสมให้)