สิทธิพิเศษลูกค้า

ของขวัญวันเกิดสำหรับลูกค้า FWD Plus ปี 2567

สำหรับ
FWD Plus

ของขวัญวันเกิดสำหรับลูกค้า FWD Plus ปี 2567

ลูกค้าที่ชำระค่าเบี้ยประกันภัย ระหว่าง 100,000-499,999 บาทต่อปี ตามสูตรการคำนวณของเอฟดับบลิวดี จะได้รับของขวัญ มูลค่า 100 บาท ในวันเกิดของคุณ

FWD_Redemption_Flow-Plus1-2024.png

New-Pictpgram-FWD_Redemption_Flow-Plus2-2024.png

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์
  • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะลูกค้าผู้เอาประกันภัย ที่ค่าเบี้ยประกันภัย รวม ตั้งแต่ 1 แสนบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 5 แสนบาท ซึ่งคำนวณตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่เอฟดับบลิวดีกำหนด
  • จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 คน ต่อปี และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้
  • ระยะเวลารับสิทธิ์ภายใน 30 วัน นับจากวันเกิดของคุณ ไม่สามารถขอรับสิทธิ์ย้อนหลังได้ทุกกรณี และไม่สามารถขอชดเชยสิทธิ์ย้อนหลังในปีก่อนหน้าได้ทุกกรณี
  • เอฟดับบลิวดีขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าผู้เอาประกันภัย ที่ชำระค่าเบี้ยประกันภัย ตามประเภทกรมธรรม์ที่กำหนด ภายใต้เงื่อนไขการคำนวณของเอฟดับบลิวดีค่าเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ที่ซื้อผ่านธนาคารไทยพาณิชย์หรือตัวแทนเดิม ไม่ถูกนำมาคำนวณในการจัดระดับสิทธิพิเศษ
  • ของรางวัลทุกชิ้นจะหมดอายุตามที่กำหนด หากไม่ได้ใช้ในเวลาที่กำหนด เอฟดับบลิวดีขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยของรางวัล และไม่สามารถร้องเรียนใดๆ ได้ในทุกกรณี
  • ไม่สามารถร้องขอเปลี่ยน หรือแลกเป็นของรางวัลอย่างอื่นๆ ได้ ในทุกกรณี
  • เอฟดับบลิวดีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก ของขวัญ รายละเอียด ข้อกำหนด และหรือเงื่อนไขใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • เอฟดับบลิวดีไม่มีนโยบายในการส่งของรางวัลจากกิจกรรมนี้ให้ทางไปรษณีย์ทุกกรณี
  • ในกรณีเกิดข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินใดๆ ของเอฟดับบลิวดีเป็นที่สิ้นสุด
แชร์

อนาคตกำหนดได้ วางแผนชีวิตง่ายๆ ใน 5 นาที กับ FWD Protection Score

อนาคตกำหนดได้ วางแผนชีวิตง่ายๆ ใน 5 นาที กับ FWD Protection Score

หากต้องการให้เราช่วยเหลือ

แชตกับฟี่

แชตบอตของเราพร้อมหาคำตอบให้คุณอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเรื่องอะไร หากคุณต้องการความช่วยเหลือ แชตกับฟี่ได้เลย (หากเกินกำลังแชตบอต ฟี่จะเสนอตัวช่วยที่เหมาะสมให้)