FWD MAX

กิจกรรม FWD MAX ใช้แต้มลุ้นรางวัล 100 รางวัล รวมกว่า 2 แสนบาท

ใช้แต้มลุ้นรางวัล 100 รางวัล รวมกว่า 2 แสนบาท

กับกิจกรรมแลกแต้มแลกลุ้นทองและบัตรน้ำมัน บน FWD MAX

  • ใช้ 99 แต้ม แลกได้ 1 สิทธิ์ ลุ้นรางวัล
  • ใช้ 999 แต้ม แลกได้ 12 สิทธิ์ ลุ้นรางวัล

หมดเขตแลกสิทธิ์ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 23.59 น.

กิจกรรมนี้สำหรับ สมาชิกของแอปพลิเคชัน FWD MAX ระดับ FWD Prompt ขึ้นไป 

เงื่อนไขกิจกรรม:

1.  กิจกรรมนี้สำหรับ สมาชิกของแอปพลิเคชัน FWD MAX ระดับ FWD Prompt ขึ้นไป

2. สามารถร่วมสนุกแลกแต้มได้ดังนี้

a) ใช้ 99 แต้ม แลก 1 ครั้ง เท่ากับ 1 สิทธิ์

b) ใช้ 999 แต้ม แลก 1 ครั้ง เท่ากับ 12 สิทธิ์

3. สามารถแลกสิทธิ์เพื่อร่วมสนุกได้โดยไม่จำกัดครั้งตลอดกิจกรรมนี้

4. ร่วมสนุกได้ วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2564

5. ผู้โชคดีสามารถรับสูงสุดได้เพียง 1 รางวัลเท่านั้น ตลอดระยะเวลาแคมเปญ 3 เดือน (เดือนกรกฎาคมถึงกันยายน)

6. รางวัลท 1 ทองคำแท่งหนัก 1 บาท จำนวน 5 รางวัล / รางวัลที่ 2 ทองคำแท่งหนัก 1 สลึง จำนวน 5 รางวัล / รางวัลที่ 3 บัตรเติมน้ำมัน PT แบบอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่า 500 บาท จำนวน 90 รางวัล

7. ในกรณีที่ผู้โชคดีคนเดียวกันได้รับรางวัล 2 ครั้ง ในลำดับรางวัล แตกต่างกัน ของกิจกรรมนี้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าผู้โชคดีคนนี้ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงกว่าทันที และใช้รายชื่อผู้โชคดีสำรองตามลำดับ มาเป็นผู้โชคดีแทน

8. ในกรณีที่ผู้โชคดีคนเดียวกันได้รับรางวัล 2 ครั้ง ในลำดับรางวัลเดียวกัน ของกิจกรรมนี้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าผู้โชคดีคนนี้ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น และใช้รายชื่อผู้โชคดีสำรองตามลำดับ มาเป็นผู้โชคดีแทน

9. การกดปุ่ม “เข้าร่วม” หรือ “Join Campaign” ในกิจกรรมนี้ ถือว่าผู้ใช้งานได้ยอมรับเงื่อนไขทุกข้อของกิจกรรมนี้ทันที และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการยอมรับเงื่อนไขทุกข้อของกิจกรรมนี้เป็นอย่างอื่นได้ทุกกรณี

10. ผู้ร่วมสนุกจากกิจกรรมนี้ ไม่สามารถขอคืนแต้มได้ทุกกรณี

11. กรณีได้ตรวจพบการทุจริต หรือเล่นกิจกรรมไม่ถูกต้องตามกติกาด้วยวิธีใดๆ ถือว่าสละสิทธิ์จากการร่วมกิจกรรม

12. ผู้ร่วมสนุกจะต้องให้ข้อมูล ชื่อและนามสกุล ที่ระบุไว้ในแอปฯ ตรงกับบัตรประชาชนที่ ยังไม่ หมดอายุ และเพื่อใช้เป็นเอกสารยืนยันตัวตนในการรับของรางวัลเท่านั้น กรณี ชื่อและนามสกุล ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัล

13. ทางบริษัทฯ ทำการจับรางวัลวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ที่บริษัท ลัคกี้ วันกรุ๊ป จำกัด เลขที่ 3/16 นนทบุรี 48 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

14.  ประกาศผลผู้โชคดีที่เว็บไซต์https://www.fwd.co.th/th/rewards/fwd-max-campaign07/ ในวันที่ 13 สิงหาคม 2564

15. ผู้โชคดีจากกิจกรรมนี้ สามารถยืนยันตัวตนเพื่อรับของรางวัล ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง 20 สิงหาคม 2564 ทางอีเมล FWDMAXAPP.TH@FWD.COM กรณีผู้โชคดีไม่ได้ติดต่อภายในเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

16. ในกรณีที่มีผู้โชคดีไม่มารายงานตัวในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีสำรองที่เว็บไซต์ https://www.fwd.co.th/th/rewards/fwd-max-campaign07/ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2564

17. เอกสารยืนยันตัวตนเพื่อรับของรางวัล

a) พิมพ์ข้อความเพื่อยืนยันมาทางอีเมล โดยมีข้อความ ยืนยันส่งเอกสารยืนยันตนเป็นผู้โชคดีรับของรางวัลจากกิจกรรม FWD MAX Lucky Point เดือนกรกฎาคม

b) สำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องกำกับ

c) ผู้โชคดีจะต้องรับผิดชอบชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% จากมูลค่าของรางวัลตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป

d) ติดต่อนัดรับของรางวัลตามวันเวลาทำการ ที่บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 29 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ และผู้ได้รับรางวัลต้องมารับรางวัลด้วยตนเองเท่านั้น โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้วันที่รับรางวัลอีกครั้งภายหลัง เนื่องจากขณะนี้อยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19และเพื่อปฎิบัติตามนโยบายของรัฐบาล

e) ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัล บัตรเติมน้ำมัน PT มูลค่า 500 บาท ทางบริษัทฯ จัดส่งโค้ดทาง SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนสมาชิก FWD MAX ในวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น.

18. ในกรณีเกิดข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด

19. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก ของขวัญ รายละเอียด ข้อกำหนด และหรือเงื่อนไขใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และของรางวัลไม่สามารถโอนให้บุคคลอื่นได้ และไม่สามารถแลกเป็นอย่างอื่นได้

20. ผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัทฯ ประมวลผล ใช้ เปิดเผย หรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศหรือต่างประเทศเพื่อประโยชน์ใดๆ ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ รวมทั้งยินยอมให้บริษัทฯติดต่อ ด้วยวิธีการใดๆ เพื่อประชาสัมพันธ์หรือให้คำปรึกษาทางการเงิน และบริการต่างๆ ของบริษัทฯ

21. ใบอนุญาตเลขที่ 505-506/2564 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี

แลกแต้มรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลที่ FWD MAX

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรมแลกแต้ม FWD MAX ของเดือนกรกฎาคม 2564

รางวัลที่ 1 ทองคำแท่ง หนัก 1 บาท จำนวน 5 รางวัล

ผู้โชคดีทั้ง 5 คน จะได้รับ SMS แจ้งความเป็นผู้โชคดี ตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ใช้บนแอปพลิเคชัน FWD MAX และผู้โชคดีทุกคนต้องยืนยันตัวตนทางอีเมล ภายในวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 หากไม่ทำตามเงื่อนไขข้างต้น จะถือว่าสละสิทธิ์โดยอัตโนัมัติ

และเนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบันโควิด-19 ของพื้นที่กรุงเทพมหานครอยู่ภายใต้การควบคุม พรก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และทางเอฟดับบลิวดีเล็งเห็นถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ ทางเอฟดับบลิวดีจะแจ้งการนัดรับของรางวัลชิ้นนี้ให้ผู้โชคดีทราบอีกครั้งต่อไป และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ลำดับที่ ชื่อ และนามสกุล หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ใช้บนแอปพลิเคชัน FWD MAX
1 กิตติศักดิ์ โง้วสุวรรณ 081113XXXX
2 ณิชนัธ ฉัตรชนะชัย 091432XXXX
3 นัฐฐริญาน สิริธาดาวงศ์ 095016XXXX
4 วันดี วิศิษย์ศักดิ์วาสิน 081694XXXX
5 วิจิตราภรณ์ ถนัดทาง 089719XXXX

รางวัลที่ 2 ทองคำแท่ง หนัก 1 สลึง จำนวน 5 รางวัล

ผู้โชคดีทั้ง 5 คน จะได้รับ SMS แจ้งความเป็นผู้โชคดี ตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ใช้บนแอปพลิเคชัน FWD MAX และผู้โชคดีทุกคนต้องยืนยันตัวตนทางอีเมล ภายในวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 หากไม่ทำตามเงื่อนไขข้างต้น จะถือว่าสละสิทธิ์โดยอัตโนัมัติ

และเนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบันโควิด-19 ของพื้นที่กรุงเทพมหานครอยู่ภายใต้การควบคุม พรก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และทางเอฟดับบลิวดีเล็งเห็นถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ ทางเอฟดับบลิวดีจะแจ้งการนัดรับของรางวัลชิ้นนี้ให้ผู้โชคดีทราบอีกครั้งต่อไป และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ลำดับที่ ชื่อ และนามสกุล หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ใช้บนแอปพลิเคชัน FWD MAX
1 กัมปนาท พรรณราย 089735XXXX
2 ชัยพล มะระประเสริฐศักดิ์ 081907XXXX
3 ทักษิณ เจียมทอง 087103XXXX
4 ปิยชนก กฤษณมิตร 095129XXXX
5 สุธี เกษบุญมี 085444XXXX

รางวัลที่ 3 โค้ดส่วนลดบัตรน้ำมัน PT มูลค่า 500 บาท จำนวน 90 รางวัล

ผู้โชคดีทั้ง 90 คน จะได้รับ SMS แจ้งความเป็นผู้โชคดี ตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ใช้บนแอปพลิเคชัน FWD MAX และผู้โชคดีสามารถนำโค้ดดังกล่าวไปใช้ที่ศูนย์บริการน้ำมัน PT โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่ทางบริษัทฯ กำหนด

ลำดับที่ ชื่อ และนามสกุล หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ใช้บนแอปพลิเคชัน FWD MAX
1 Pattarawadee Panpeth 081808XXXX
2 Worawut Wutticho 088200XXXX
3 ครองราษฎร์ ชมภูราษฎร์ 089700XXXX
4 จงจิตร ลิโมทัย 081806XXXX
5 จตุรงค์ ตันติมงคลสุข 081495XXXX
6 จริยา สายสมบัติ 082128XXXX
7 จิรัฏฐ์ ฐิตะสัทธาวรกุล 087124XXXX
8 ใจเพชร ทองด้วง 089150XXXX
9 ชนะกร มุ่งงานดี 081642XXXX
10 ชนะพล ไพพิเชษฐ 062592XXXX
11 ชวนี บัณฑิตวรชัย 087934XXXX
12 ชวิน ศุภกาญจนวัธน์ 081409XXXX
13 ชาญยุทธ เดยังรัมย์ 082873XXXX
14 โชติ ธนาคมสิริโชติ 081844XXXX
15 ณรงค์พล คูวิจิตรสุวรรณ 089777XXXX
16 ณวัสพล หาชิต ร.น. 095534XXXX
17 ณัฐยุทธ์ ปลื้มปิติศิลป์ 090691XXXX
18 ณันตกร ชยาภิรมย์ 095761XXXX
19 ดนัย บำรุงยา 089750XXXX
20 ดวงนภา ลิ้มสินโสภณ 095335XXXX
21 ดวงสมร จงประเสริฐ 087985XXXX
22 ดาวเรือง ทับทิม 081836XXXX
23 ตฤณ ขาวบริสุทธิ์ 094785XXXX
24 ถนาน ขำวิเศษ 081814XXXX
25 ทองจันทร์ อนุสนธิ์ 085174XXXX
26 ทีปกร อุดมภักดีวงศ์ 095734XXXX
27 ธนพร คูห์ศรีวิโรจน์ 098536XXXX
28 ธนา ภักดี 093909XXXX
29 ธวัช ปุญญนิรันดร์ 097969XXXX
30 ธันยพร อิสรีย์พร 099445XXXX
31 ธิวา ศรีนวล 099228XXXX
32 ธีรชาติ วานิชพันธ์ 084356XXXX
33 นพวรรณ เพชรเจริญ 086089XXXX
34 นัทธมน วัชรานาถ 093578XXXX
35 บัวฮอม สุวรรณจักร์ 084990XXXX
36 บุญเลิศ ไพศาลสกุลชัย 089104XXXX
37 บุศริน บัวสังข์ 080052XXXX
38 บุษยา วงศ์ธีระวิทย์ 093145XXXX
39 เบญจวรรณ กฤษณีไพบูลย์ 081133XXXX
40 ประเสริฐ ธรรมราช 081927XXXX
41 ปราณี เอกสิริกุลทรัพย์ 085165XXXX
42 ปราโมทย์ อิ่มสบาย 086093XXXX
43 ปิยนุช เชาว์ทอง 081809XXXX
44 ปิยวัฒน์ ตันธนาธิป 089166XXXX
45 พงศ์เจริญ เตรียมล้ำเลิศ 087513XXXX
46 พศิน อิทธิโชติพันธุ์ 086331XXXX
47 พัชรี พจน์วาที 098492XXXX
48 พีรพัฒน์ ธาราทรัพย์ 081826XXXX
49 ภราดร พันธุมะบำรุง 081559XXXX
50 ภัทริน ชวนะเรืองชัย 081557XXXX
51 เภาพิลาส แก้วผัด 085067XXXX
52 มลีจันทร์ สีสันต์ 081731XXXX
53 มาลี ชัยสว่างโยธิน 081398XXXX
54 ระวิน มุคขจี 081684XXXX
55 รัฐกานต์ อภิมนต์บุตร 085539XXXX
56 รัลน์รลิต ทาสุวรรณ 095541XXXX
57 เรณู นามบำรุง 088582XXXX
58 ฤดี วิศรุตธรรม 080457XXXX
59 ลลิตา โชติจรัสอาภรณ์ 081550XXXX
60 วรรณวิมล สมัครค้า 089626XXXX
61 วรสรณ์ เพ็ญสว่าง 094330XXXX
62 วรัญชิต เสรีพันธ์พานิช 093525XXXX
63 วศิน สนั่นพานิชกุล 089677XXXX
64 วาริน สิริกุลพิบูลย์ 081256XXXX
65 วิทย์ มาศฉมาดล 089714XXXX
66 วิรัตน์ วัฒนลออสมบุญ 085115XXXX
67 วีณา กิจเวคิน 090237XXXX
68 แววตะวัน รัตนศิริโชคทวี 062989XXXX
69 ศศิชา มนชมพู 084112XXXX
70 ศิริเชิด สุทธิสุคนธ์ 086515XXXX
71 ศิริศักดิ์ เอกพิศุทธิ์สุนทร 095996XXXX
72 ศิลา กุลบุตร 083052XXXX
73 ศุภฤกษ์ ปลั่งศรีนนท์ 088401XXXX
74 สมชาย กิตติกุลโรจน์ 084456XXXX
75 สมบุญ เกตุอินทร์ 096535XXXX
76 สิรวิชญ์ ชัยสุรัตน์ 081345XXXX
77 สิริกุล ลีลาจารุวรรณ 081687XXXX
78 สุจินดา อุดมวศินกุล 085908XXXX
79 สุธีร์ จงเชี่ยวชำนาญ 089469XXXX
80 สุนิสา พุ่มห่อทอง 092451XXXX
81 สุพัตรา นภาสกุล 099168XXXX
82 สุรินทร์ จันทร์เปรม 081361XXXX
83 สุวิมล สาระขวัญ 084680XXXX
84 อดิศร หาญบูรณะพงศ์ 082695XXXX
85 อดุลย์ ประทับสิงห์ 080433XXXX
86 อโนพร เครือแตง 081423XXXX
87 อมรเทพ พิทักษ์นิระพันธ์ 081869XXXX
88 อมรรัตน์ เทียมทัน 098535XXXX
89 อรณิษา พลเเสน 085363XXXX
90 อุษสยา อภิชาติตรากุล 081531XXXX
แชร์