ข่าวประชาสัมพันธ์

FWD ประกันชีวิต สนับสนุนความหลากหลายและความเท่าเทียม พร้อมเข้าใจใส่ใจพนักงานทุกกลุ่มที่มีความแตกต่าง

29/06/2565
FWD ประกันชีวิต องค์กรที่สนับสนุนความหลากหลายและความเท่าเทียมอย่างต่อเนื่อง จับมือ UNDP หรือ United Nations Development Programme ขับเคลื่อนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยอมรับความหลากหลายและความเท่าเทียม และมอบสวัสดิการที่เพิ่มคุณค่าเติมเต็มการเป็นพนักงานในทุกเพศสภาพ พร้อมร่วมฉลอง Pride Month ผ่านการจัดกิจกรรมตลอดเดือน

นายเดวิด โครูนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ FWD ประกันชีวิต เปิดเผยว่า “ที่ FWD ประกันชีวิต หนึ่งในวัฒนธรรมองค์กรที่เราให้ความสำคัญเสมอมาคือการเคารพทุกความแตกต่างของทุกคน เรามีพนักงานภายใต้การดูแลกว่า 1,800 คน ซึ่งมีความหลากหลายในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านอายุ ภาษา วัฒนธรรม เพศ ศาสนา หรือความแตกต่างของร่างกาย ภายใต้แนวคิด Diversity, Equity และ Inclusion (DEI) โดยทุกคนถือเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนให้องค์กรก้าวหน้าไปสู่ความสำเร็จ”

FWD ประกันชีวิต สนับสนุนความหลากหลายของพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ยอมรับในความแตกต่าง ผ่านการอบรมและให้ข้อมูลเพื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งการยอมรับซึ่งกันและกัน เพื่อเป็นการขับเคลื่อน Diversity, Equity และ Inclusion (DEI) ในที่ทำงาน และให้พนักงานสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข เรามีการกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการบุคคลให้มีความเหมาะสมตามคุณค่าและความสามารถ โดยยึดหลักปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนเท่าเทียมกัน ไม่ว่าอยู่ในเพศสภาพใด นอกจากนี้เรายังได้ร่วมเป็นหนึ่งในองค์กรธุรกิจที่เป็นพันธมิตรกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หรือ United Nations Development Programme :  UNDP เพื่อส่งเสริม DEI ในที่ทำงานในประเทศไทยด้วย

สำหรับ Pride Month เดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มหลากหลายทางเพศ FWD ประกันชีวิต สนับสนุนความหลากหลายและความเท่าเทียม โดยได้จัดอบรมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศและเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงออกอย่างอิสระ มีความภูมิใจและยอมรับในตนเอง และจัดกิจกรรม Pride month talk เชิญ คุณปอย           ตรีชฎา เพชรรัตน์ ผู้มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จในเพศที่หลากหลาย และคุณสุภาณี พงษ์เรืองพันธุ์ ผู้จัดการโครงการด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศและการมีส่วนร่วมทางสังคม โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประจำประเทศไทย มาพูดเพื่อสร้างให้เกิดความเข้าใจที่จะนำไปสู่การยอมรับในความแตกต่าง รวมทั้งร่วมเป็นหนึ่งในการเป็นผู้สนับสนุนงาน Pattaya International Pride 2022 ผ่านทางมูลนิธิซิสเตอร์ โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่      24-26 มิถุนายน 2565 

“ที่ FWD ประกันชีวิต ทุกคนคือคนสำคัญ เราจึงให้ความสำคัญเรื่องความเท่าเทียมในทุกมิติ ทั้งการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ยอมรับในความแตกต่างของพนักงานแต่ละบุคคล เราได้มอบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์สำหรับพนักงานแบบครอบคลุมความหลากหลาย เช่น พนักงานสามารถลาหยุดทำศัลยกรรมแปลงเพศได้ มอบสวัสดิการและความคุ้มครองให้กับคู่ชีวิตที่เป็นเพศเดียวกัน เป็นต้น โดยเราพร้อมที่จะสนับสนุนและดูแลให้ทุกคนใช้ชีวิตในแบบที่ชอบ และ Celebrate living ได้อย่างหมดห่วง” นายเดวิด กล่าว
______________________________

ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ฐิติพร วงศ์ภัควัต อีเมล: Thitiporn.w@fwd.com โทร. 098-962-4699
ศศิญา ประยูรหงษ์ อีเมล: sasiya.p@fwd.com โทร. 065-936-8751

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 
กลุ่มเอฟดับบลิวดี เป็นธุรกิจประกันชีวิตในภูมิภาคเอเชีย มีลูกค้ากว่า 10 ล้านคนใน 10 ประเทศทั่วภูมิภาค รวมถึงในประเทศที่มีการเติบโตทางธุรกิจอย่างก้าวกระโดด  

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในเครือของกลุ่มเอฟดับบลิวดี เปิดตัวขึ้นในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2556 โดยมุ่งเน้นที่จะทำให้ประกันชีวิตเป็นเรื่องง่าย สะดวก รวดเร็ว ผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เข้าใจง่าย โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยแนวคิดที่ยึดถือความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก และความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนมุมมองของผู้คนที่มีต่อการประกันชีวิต
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.fwd.co.th  หรือ www.facebook.com/FWDThailand 
 
แชร์