เอฟดับบลิวดี โชว์ผลประกอบการปี 56 เกาะเทรนด์ดิจิทัลขึ้นผู้นำธุรกิจประกันฯ

เอฟดับบลิวดี ปลื้มผลประกอบการปี 2556 เติบโต 15% เบี้ยประกันรับรวมทะลุหลัก 13,000 ล้านบาท


นายไมค์ แพล็กซ์ตัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอฟดับบลิวดีประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) หรือ FWD เปิดเผยว่า ผลประกอบการในปี 2556 ของบริษัทเติบโตขึ้น 15% จากปีก่อนหน้า โดยมีเบี้ยประกันภัยรับรวมมากกว่า 13,000 ล้านบาท แบ่งสัดส่วนเป็น เบี้ยประกันภัยรับจากการขายผ่านช่องทางตัวแทน 41%, ช่องทางการขายผ่านธนาคาร 52% และช่องทางการขายแบบทางเลือกอื่น 7% ขณะที่กำไรตามกฎหมายที่ปรับแล้ว (Normalized Statutory Profits) เพิ่มขึ้นประมาณ 25% จากปีก่อนหน้าทางด้านยอดขายใหม่ก็อยู่ในระดับสูงตลอดปี โดยมีเบี้ยประกันภัยรับปีแรกรวม 2,700 ล้านบาท ซึ่งสัดส่วนหลักมาจากการขายผ่านช่องทางแบงก์แอสชัวรันส์ 74% ตามมาด้วย การขายผ่านช่องทางตัวแทนประกัน 21% และช่องทางการขายแบบทางเลือกอื่น 5%


ในปี 2556 บริษัทมีสินทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น 14% เป็น 45,000 ล้านบาท และมีอัตราส่วนการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (RBC Ratio) อยู่ในระดับแข็งแกร่งที่ 291%


“ผลการดำเนินงานข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่า บริษัทยังคงได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า แม้เราจะเพิ่งเปลี่ยนมาจากชื่อเดิมคือ บริษัท ไอเอ็นจีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มาเป็น เอฟดับบลิวดี เมื่อปีที่ผ่านมา ขณะที่ พนักงานและพันธมิตรทางธุรกิจของเรา ก็ตอบรับในเชิงบวกเช่นกัน” นายแพล็กซ์ตันกล่าวเพื่อบรรลุเป้าหมายในการก้าวขึ้นเป็นบริษัทประกันชีวิตติด 1ใน 5 อันดับแรกของประเทศไทยภายใน 5 ปี บริษัทจะให้ความสำคัญใน 3 กลยุทธ์หลัก อับดับ1.ความแข็งแกร่งของช่องทางการขายที่หลากหลาย โดยการปรับโครงสร้างการบริหารงานตัวแทน และโครงสร้างผลตอบแทนใหม่ รวมทั้งมีศูนย์ฝึกอบรมที่ดีที่สุดสำหรับพัฒนาศักยภาพตัวแทนขาย ทั้งด้านทักษะวิชาการ ทัศนคติ และพฤติกรรม ผ่านหลักสูตรบู๊ท แคมป์ทั่วประเทศ พร้อมนำหลักสูตรระดับโลกมาใช้ในประเทศไทยและจัดฝึกอบรมด้วยวิทยากรคนไทยที่มีประสบการณ์ โดยศูนย์ฝึกอบรมนี้จะสนับสนุนและพัฒนาทักษะให้กับพันธมิตรทางธุรกิจในส่วนของช่องทางการขายแบบทางเลือกอื่นด้วย


ทางด้านช่องทางการขายผ่านธนาคาร (แบงก์แอสชัวรันส์) ซึ่งมีธนาคารทีเอ็มบีเป็นพันธมิตรหลักทางธุรกิจ จะมีการพัฒนาขั้นตอนและระบบงาน ที่สอดคล้องกับช่องทางการขายและรูปแบบการให้บริการลูกค้าของทีเอ็มบีรวมทั้งสร้างกลยุทธแบบองค์รวม เพื่อส่งมอบประสบการณ์การให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า ขณะที่ช่องทางการขายแบบทางเลือกอื่น นั้นจะมีการตอกย้ำความสัมพันธ์กับพันธมิตรให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น2.เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร การสร้างแบรนด์และระบบการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีเป้าหมายการเป็นผู้นำด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม และสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง ซึ่งลูกค้าสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการของเอฟดับบลิวดีได้ “ง่ายและรวดเร็ว” ผ่านสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่บริษัทยังมุ่งมั่นดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อลูกค้าและสังคมอย่างจริงจัง นอกเหนือจากการจ้างงานผู้พิการเข้ามาทำงานแล้ว บริษัทยังได้จัดทำโครงการ “FWD helps PWD” คือ การจัดรถตู้อำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้พิการในกรุงเทพฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น3.การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล บริษัทมองเห็นว่าคนเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งหมายรวมถึง ลูกค้า ตัวแทน และพนักงาน ด้วยความสำคัญนี้บริษัทจึงลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อที่จะเพิ่มพูนศักยภาพในการเข้าถึงลูกค้า และให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดี ด้านตัวแทน บริษัทจะจัดการอบรมที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีที่จำเป็น เพื่อพัฒนาให้เป็นทีมขายมืออาชีพ ด้านพนักงาน บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่คนอยากร่วมงาน บริษัทจึงไม่หยุดนิ่งที่จะลงทุนเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ด้านนายอามาน คาปัวร์ ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานการตลาด กล่าวว่า แนวโน้มธุรกิจประกันชีวิตปีนี้ยังเติบโตต่อเนื่อง และจะเป็นไปในอัตราที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ภายหลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในปี 2558 เนื่องจากปัจจุบันอัตราการถือครองกรมธรรม์ในประเทศไทยยังต่ำกว่า 3% ของจีดีพี เมื่อเปรียบเทียบกับมาเลเซียและสิงคโปร์ ซึ่งอยู่ในระดับ 4.5%ในปีนี้ บริษัทเตรียมออกผลิตภัณฑ์ใหม่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ได้แก่ เอฟดับบลิวดี ยูนิตลิงค์ ซึ่งเป็นกรมธรรม์ที่ครอบคลุมทั้งการคุ้มครองชีวิต และผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวมที่ลูกค้าเลือก ออกแบบให้มีความยืดหยุ่น ตอบสนองกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของลูกค้า โดยลูกค้าสามารถซื้อกรมธรรม์นี้ผ่านทางธนาคารทีเอ็มบีนอกจากนี้ ยังมีแผนประกันสุขภาพแบบครบความคุ้มครองในหนึ่งเดียว รองรับตลาดใหม่ที่จะเติบโตจากตัวเลขประมาณการณ์ปี 2568 ซึ่งประเทศไทยจะมีคนสูงอายุมากกว่า 20% ของจำนวนประชากร ตลอดจนแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของค่ารักษาพยาบาล


นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะออกกรมธรรม์เพื่อการศึกษา ซึ่งจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มองหาเกราะความคุ้มครองเพื่ออนาคตการศึกษาของบุตรต่อความไม่แน่นอนของชีวิต


“เรายังเตรียมเปิดตัว FWD Smart App ประมาณไตรมาส 2 ของปีนี้ สำหรับกรมธรรม์ที่เลือกสรรแล้ว มันคือระบบที่ไร้กระดาษเป็นดิจิตัล โซลูชั่น สำหรับการออกเอกสารประกันชีวิตให้กับลูกค้า ซึ่งปัจจุบันมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตมากขึ้น และนี่คือตัวอย่างการนำเทคโนโลยีมาให้ให้เข้ากับการใช้รูปแบบชีวิตที่ลูกค้าและตัวแทนชื่นชอบ


ด้านการตอกย้ำชื่อแบรนด์ เอฟดับบลิวดี (FWD) นั้น เราจะเปิดตัวกิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ภายใต้แคมเปญ Real People, Real Passion ที่มีแนวคิดว่า “พวกเราทุกคนมีความใฝ่ฝัน” บริษัทจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนเราติดตามความใฝ่ฝันเพื่อทำให้เป็นจริง โดยให้ผู้ร่วมกิจกรรมอัพโหลดภาพความใฝ่ฝันและคำบรรยายสั้นๆ เกี่ยวกับความฝันของตัวเอง พร้อมติดแท็ก #FWDPASSION แล้วส่งมาที่อินสตาแกรมหรือเฟซบุ๊คของ FWD Thailand หรือที่ www.fwd.co.th/passion โดยความใฝ่ฝันที่ได้รับการโหวตและมียอดกดไลค์มากที่สุด 3 อันดับแรกบนเฟซบุ๊คของ FWD Thailand โดยบริษัทขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างฝันของคุณให้เป็นจริงประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด กล่าวด้วยว่า ในช่วงปลายไตรมาส 2 นี้ บริษัทจะมีการเปิดตัวแบรนด์อย่างเป็นทางการ พร้อมวางตำแหน่งของแบรนด์ (brand positioning) ด้วยความแตกต่าง ทำให้เอฟดับบลิวดีประกันชีวิตเป็นแบรนด์ในใจของลูกค้า
--------------------------------------------------------------------------------


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ


ศุลีพร ยงวิทิตสถิต


ผู้จัดการส่วนประชาสัมพันธ์


0 2632 6310 / 081 648 9563