เอฟดับบลิวดี กรุ๊ป ประกาศแต่งตั้ง เฟรเดอริก มา เป็นกรรมการอิสระ

เอฟดับบลิวดี กรุ๊ป ประกาศแต่งตั้ง เฟรเดอริก มา เป็นกรรมการอิสระ และสวิส รี ได้เข้าถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อย

ฮ่องกง, 12 ธันวาคม 2556 – เอฟดับบลิวดี กรุ๊ป บริษัทประกันภัยในเครือของแปซิฟิค เซ็นจูรี่ กรุ๊ป ประกาศแต่งตั้งศาสตราจารย์เฟรเดอริก มา สิ-แฮง (Professor Frederick Ma Si-Hang, GBS, JP) ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ( an Independent Non-Executive Director to the Board)


ศาสตราจารย์เฟรเดอริก มา สิ-แฮง มีประสบการณ์ที่ยาวนานและมีผลงานโดดเด่นทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งมีมุมมองและความเข้าใจที่ลึกซึ้งในธุรกิจที่จะช่วยในการพัฒนาธุรกิจของเอฟดับบลิวดี ซึ่งการแต่งตั้ง ศาสตราจารย์มา เกิดหลังจากการแต่งตั้งมร. โรนัลด์ อาร์คัลลี่ ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเอฟดับบลิวดี กรุ๊ป เมื่อเดือนตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา โดยทั้งสองจะร่วมกันสร้างและเสริมบทบาทของคณะกรรมการบริหารบริษัทในการกำกับดูแลและให้คำปรึกษาแก่คณะผู้บริหารระดับสูงมืออาชีพของเอฟดับบลิวดีให้มีความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องต่อไป


ประสบการณ์ในหน่วยงานภาครัฐ ท่านเป็นอดีตเลขาธิการกระทรวงบริการทางการเงินและการคลัง และอดีตเลขานุการกระทรวงพาณิชยศาสตร์และการพัฒนาเศรษฐกิจของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง และมีประสบการณ์อย่างลึกซึ้งในธุรกิจธนาคารและการเงินในหลากหลายตำแหน่งหน้าที่และในหลากหลายธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งธนาคารเชส แมนฮัตตัน Royal Bank of Canada Dominion Securities และเจพี มอร์แกน เชส


มร. อาร์คัลลี่ กล่าวว่า “ผมรู้สึกยินดีที่ ศาสตราจารย์มา ได้มาร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัท และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้บุคคลที่มีความสามารถและประสบการณ์สูงมาร่วมให้มุมมองและคำแนะนำเพื่อการเติบโตของเอฟดับบลิวดี”


นอกจากนี้ จากประกาศก่อนหน้านี้เมื่อ 16 ตุลาคม 2556 เอฟดับบลิวดีขอประกาศยืนยันการเข้าถือหุ้นในสัดส่วน 12.3% ของสวิส รี ได้ผ่านการอนุมัติตามกฎข้อบังคับจากหน่วยงานที่กำกับดูแลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

Brunswick Group Limited