ที่เอฟดับบลิวดี เราสนับสนุนให้พนักงานและลูกค้า ออกไปใช้ชีวิตตามความฝัน สนุกกับการทำงานในทุกๆ วัน ด้วยค่านิยมหลัก 5 ประการที่เรายึดมั่นเป็นแนวทางในการทำงานก็คือ กล้าที่จะแตกต่าง, ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น, ทำในสิ่งที่ถูกต้อง, มุ่งสู่ผลสำเร็จไปด้วยกัน, และดูแลใส่ใจคนรอบข้าง

พัฒนาและก้าวหน้าไปด้วยกัน

ร่วมงานกับเรา

ส่งประวัติการทำงานของคุณมาที่ FWDrecruitment@fwd.co.th