เคลมกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

ขั้นตอนการยื่นคำขอเรียกร้องสินไหม

แบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมเพื่อตนเองหรือบุคคลในความดูแล

แบบฟอร์มการตรวจร่างกายโดยแพทย์

image
ช่องทางไปรษณีย์
image
ยื่นด้วยตนเอง

การดูแลเรื่องการเรียกร้องสินไหมของเรา และเรื่องน่ารู้สำหรับคุณ

image

เราจะชดเชยค่าสินไหมอย่างไร?

image

เราจะชดเชยค่าสินไหมเมื่อไหร่?

image

ทำอย่างไรให้ได้รับเงินค่าสินไหมเร็วขึ้น?

สิ่งสำคัญที่คุณควรทราบ

เข้ารับการรักษาได้ทันทีโดยไม่ต้องสำรองจ่าย

เอฟดับบลิวดี
เอฟดับบลิวดี

การเรียกร้องสินไหมประเภทอื่นๆ

ไม่ว่าคุณจะเรียกร้องสินไหมตามแผนประกันชีวิตหรือความคุ้มครองประเภทใดก็ตาม ขอให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับบริการและทางเลือกที่ดีที่สุดจากเราเสมอ

คำถามที่พบบ่อย

ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเรียกร้องสินไหม