คุ้มครองเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ให้คุณพร้อมก้าวไปสู่ความสำเร็จ
แบบประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่มที่จะสร้างความมั่นใจว่าหากเกิดเหตุไม่คาดฝัน รวมทั้งกรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจนต้องเข้ารับการรักษาทั้งในฐานะผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก พนักงานของคุณยังคงใช้ชีวิตอย่างไร้กังวลด้วยการดูแลจากเอฟดับบลิวดี

ทำไมควรเลือกประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่มจากเอฟดับบลิวดี

แผนและวงเงินแบบยืดหยุ่น

ให้ความคุ้มครองที่ลงตัวตามความต้องการ

จ่ายเบี้ยประกันถูกกว่ารายบุคคล

ให้ความคุ้มครองที่คุ้มค่า

ความคุ้มครองเพิ่มเติมพิเศษ

เลือกสัญญาเพิ่มเติมพิเศษที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น

ประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม

คุ้มครองการเสียชีวิตเนื่องจากการเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ
+ เลือกเพิ่มความคุ้มครองกรณีทุพลภาพสิ้นเชิงถาวร
+ เลือกเพิ่มความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ (รับเพิ่มจากการเสียชีวิต)
+ เลือกเพิ่มความคุ้มครอง 41 โรคร้ายแรง
+ เลือกเพิ่มค่ารักษาและศัลยกรรมแบบเหมาจ่าย
++ เลือกเพิ่มพิเศษค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
++ เลือกเพิ่มพิเศษ ค่าทันตกรรม
++ เลือกเพิ่มพิเศษค่าคลอดบุตร
++ เลือกเพิ่มพิเศษค่ารักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง

เอฟดับบลิวดี พร้อมดูแลคุณ

เต็มที่กับชีวิตได้ทุกด้าน ด้วยประกันกลุ่มจากเอฟดับบลิวดี
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าเอฟดับบลิวดี โทร. 02 632 6000