คณะผู้บริหาร

พบผู้บริหารที่พร้อมจะเติมเต็มประสบการณ์ที่ดีให้กับคุณ

ผู้บริหารเอฟดับบลิวดี

ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารของเอฟดับบลิวดีกรุ๊ป ผมรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เห็นทีมงานของเราร่วมกันสร้างสรรค์ประสบการณ์ประกันชีวิตรูปแบบใหม่ในประเทศต่างๆ ทั่วภูมิภาคเอเชีย

เรามีวิสัยทัศน์ที่จะเปลี่ยนมุมมองของผู้คนที่มีต่อการประกันชีวิต เพื่อตอกย้ำบทบาทในฐานะบริษัทประกันชีวิตชั้นนำของเอเชีย ธุรกิจการประกันชีวิตในประเทศไทยยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเต็มไปด้วยโอกาส รวมทั้งมีสภาพแวดล้อมที่พร้อมสำหรับนวัตกรรรมใหม่ๆ ผมมีความยินดีที่ได้เห็นทีมงานในประเทศไทยร่วมมือร่วมใจกันยกระดับประสบการณ์การประกันชีวิตสำหรับลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่แตกต่าง เข้าใจง่าย และตอบสนองความต้องการได้อย่างแท้จริง

โรนัลด์ อาร์คุลลี่

ประธานคณะกรรมการบริหารกิตติมศักดิ์ เอฟดับบลิวดีกรุ๊ป

ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเอฟดับบลิวดีกรุ๊ป ผมมีความมุ่งมั่นและผลักดันให้ทีมงานร่วมกันปรับเปลี่ยนมุมมองของลูกค้าที่มีต่อการประกันชีวิตแบบเดิมๆ ด้วยการทำงานร่วมกับคณะผู้บริหารอย่างใกล้ชิดในการสร้างเอฟดับบลิวดีให้มีความแข็งแกร่งและดำเนินธุรกิจสอดคล้องกันทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ในการสร้างความแตกต่างให้กับวงการประกันชีวิต

ตั้งแต่บริษัทเอฟดับบลิวดีถือกำเนิดขึ้น เรากล้าทำในสิ่งที่แตกต่างและเริ่มท้าทายแนวความคิดแบบดั้งเดิมในธุรกิจประกันชีวิต เราต้องการสร้างบริษัทประกันรูปแบบใหม่ที่ใส่ใจดูแลลูกค้าในทุกช่วงของชีวิตซึ่งนับเป็นหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจของเรา เราเชื่อมั่นในการนำเสนอบริการที่แตกต่าง ผลิตภัณฑ์ที่เข้าใจง่าย และตรงไปตรงมา เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนในยุคปัจจุบัน สำหรับในประเทศไทย เอฟดับบลิวดีเป็นผู้นำในการส่งมอบประสบการณ์ประกันชีวิตที่แตกต่างมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งดูแลให้ลูกค้าทุกคนหมดความกังวลและสามารถใช้ชีวิตในทุกๆวันได้อย่างเต็มที่

ฮวิน ทัน ฟง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริหาร เอฟดับบลิวดีกรุ๊ป

เอฟดับบลิวดี ประเทศไทย

บ็อบ เวาเทอร์ส

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขาย


โจฮาน วิลเลี่ยม เรดมารค์เกอร์

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานตัวแทนประกันชีวิต

คุณโจฮานมีหน้าที่ควบคุมดูแลและขับเคลื่อนการพัฒนาในสายงานเกี่ยวกับตัวแทนประกันชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือก สรรหา ฝึกอบรม และกำหนดค่าตอบแทน คุณโจฮานมีประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมประกันภัยมากว่า 10 ปี และเคยรับตำแหน่งสำคัญมาแล้วทั้งในประเทศเกาหลีใต้และประเทศไทย

นิโคลัส จอห์น ออสบอร์น

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานศูนย์ฝึกอบรม

คุณนิโคลัสรับหน้าที่ดูแลงานด้านการพัฒนาการเรียนรู้และการวิจัยของ Academy เพื่อส่งเสริมการขายผ่านสามช่องทางหลัก และมุ่งฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแก่ตัวแทนประกันภัยจนสามารถเติบโตในเส้นทางการขายได้อย่างมั่นคง คุณนิโคลัสมีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี จากการทำงานในประเทศต่างๆ ทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยังเคยบริหารงานด้านฝ่ายขายและช่องทางการจัดจำหน่ายให้กับบริษัทประกันชั้นนำหลายแห่งในประเทศไทย อาทิ เอไอเอ พรูเด็นเชียล และแอกซ่า

วีรภัทร สภากาญจน์

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานทรัพยากรบุคคล

คุณวีรภัทร รับหน้าที่ดูแลแผนกลยุทธ์และดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล ซึ่งครอบคลุมถึงการพัฒนาองค์กร การบริหารผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากร การสื่อสารภายในองค์กร สร้างความผูกพันกับพนักงาน ตลอดจนการสร้างแรงจูงใจและบริหารการให้รางวัลผลตอบแทน คุณวีรภัทร มีประสบการณ์ 6 ปี ในระดับผู้บริหารระดับสูงของธุรกิจประกันชีวิต และทำงานในอุตสาหกรรมการเงินมาแล้วมากกว่า 22 ปี

ชุติพนธ์ สิงหะสุริยะ

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานธุรกิจประกันชีวิตผ่านธนาคาร - ธุรกิจขนาดย่อม

คุณชุติพนธ์รับผิดชอบดูแลการกำหนดนโยบาย การวางแผนงาน และการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางธนาคารสำหรับลูกค้าธุรกิจขนาดย่อม คุณชุติพนธ์มีประสบการณ์กว่า 30 ปี ในด้านการเงิน การขาย และการตลาด จากการร่วมงานกับบริษัทข้ามชาติหลายแห่ง ก่อนหน้านี้คุณชุติพนธ์เคยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินในองค์กรธุรกิจหลายแห่งเป็นเวลา 12 ปี และยังมีความเชี่ยวชาญในฐานะผู้บริหารฝ่ายขายและการตลาดในธุรกิจประกันภัยถึง 15 ปี

อภิรักษ์ จิตรานนท์

Chief Technology and Operations Officer

คุณอภิรักษ์รับผิดชอบการดำเนินงานด้านประกันชีวิตซึ่งเกี่ยวข้องกับลูกค้าเป็นหลัก โดยมีบทบาทสำคัญในการวางแผนและบริหารจัดการองค์ประกอบในการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด คุณอภิรักษ์เป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในอุตสากรรมประกันชีวิตมากกว่า 20 ปี

โจเซฟ คิง-ยูว เฉิง

ประธานเจ้าหน้าที่สายบริหารความเสี่ยง


คุณโจเซฟรับผิดชอบงานด้านการบริหารความเสี่ยง ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การกำกับดูแลกิจการ และเทคโนโลยีของบริษัท อีกทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการและนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ยงและรักษาความปลอดภัยขององค์กร นอกจากนั้นคุณโจเซฟยังมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการเงินและประกันภัยมายาวนานถึง 28 ปี

แฟรงค์ บัค

หัวหน้าคณิตศาสตร์ประกันภัย


คุณแฟรงค์รับหน้าที่ดูแลและประสานงานทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยเฉพาะการวางแผนการลงทุน และการจัดการสินทรัพย์และหนี้สิน คุณแฟรงค์มีประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมประกันภัยและเป็นที่ปรึกษาให้องค์กรต่างๆ ในสหราชอาณาจักร แคนาดา อเมริกา ฮ่องกง ฟิลิปปินส์ และไทย มายาวนานกว่า 50 ปี รวมทั้งมีความรอบรู้ในธุรกิจประกันชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอรายงานการเงิน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การวางแผนเงินทุน การต่อประกันภัย การบริหารการลงทุน และการควบรวมกิจการ นอกจากนั้นคุณแฟรงค์ยังได้รับคุณวุฒิระดับเฟลโลจาก Institute of Actuaries ของสหราชอาณาจักร และ Society of Actuaries ของสหรัฐอเมริกา

วีรภัทร จันทรวรรณกูล

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณวีรภัทรเป็นผู้กำกับดูแลนโยบายและแผนการดำเนินงานทางด้านไอทีของบริษัท เพื่อนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการให้บริการแก่ลูกค้า
คุณวีรภัทรมีประสบการณ์มากกว่า 23 ปีในสายงานด้านไอทีของหลากหลายธุรกิจ และในช่วง10 ปีหลังนี้ได้ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารระดับสูงด้านไอทีในธุรกิจประกันสุขภาพ ประกันภัย และประกันชีวิต

ทิมโมธี ปีเตอร์ กิลมอร์

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพันธมิตรธุรกิจ

คุณทิมมีหน้าที่หลักในการพัฒนาและดำเนินแผนกลยุทธ์ด้านความร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจ อาทิ ธนาคารทหารไทย เพื่อยกระดับความสามารถและศักยภาพขององค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ นอกจากนั้นยังรับผิดชอบในการพัฒนาช่องทางการขายแบบสื่อสารตรงถึงผู้บริโภค คุณทิมเป็นนักบริหารที่ประสบความสำเร็จและมีประสบการณ์หลากหลายจากการทำงานกว่า 30 ปีในอุตสาหกรรมธนาคารและการประกันชีวิต

เพื่อรู้จักเรามากขึ้น

เราสนับสนุนให้พนักงานและลูกค้า ออกไปใช้ชีวิตตามความฝัน สนุกกับการทำงานในทุกๆวัน

เราภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือและทำประโยชน์ให้กับชุมชนที่เราอาศัยอยู่

เราเชื่อมั่นในความแตกต่าง เพิ่มคุณค่าและความหมายของการใช้ชีวิตตามแบบที่คุณต้องการ