เพื่อให้บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างราบรื่น บริษัทฯ อาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทในกลุ่มFWD บริษัทในเครือ บริษัทคู่ค้า และ/หรือบุคคลภายนอกในประเทศไทยหรือต่างประเทศ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวสามารถแจ้งผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ให้ท่านทราบ และ รวมทั้งจัดเก็บ รักษาและบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรายชื่อของบริษัทในกลุ่ม FWD บริษัทในเครือ บริษัทคู่ค้าและ/หรือบุคคลภายนอกในขณะนี้ มีดังต่อไปนี้

  • กลุ่มบริษัทเอฟดับบลิวดี 
  • บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
  • บริษัท เมกาฟิน จำกัด 
  • บริษัท เมกาฟิน โบรกเกอร์ จำกัด 
  • บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) 
  • บริษัท แฟรงค์ อินชัวร์รันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 
  • บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 
  • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 
  • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) 
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
  • บริษัท ไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด