สมัครบริการออนไลน์ลูกค้าเอฟดับบลิวดี ลุ้นรับรางวัลกับแอป Omne by FWD

Omne by FWD

OMNE_CAM_JULY2024_2-03.jpg

ลุ้นทุกวัน ลุ้นทุกชั่วโมง ลุ้นรับโค้ดส่วนลด Lazada 250 บ. แค่สมัครบริการออนไลน์ลูกค้าเอฟดับบลิวดีบนแอป Omne by FWD เป็นคนแรกของทุกๆ ชั่วโมง รับโค้ดส่วนลด Lazada 250 บ. กันไปเลย ลุ้นยาวๆ ตั้งแต่ 17 มิ.ย. – 26 ก.ค. 67

หมายเหตุ : การตรวจสอบสิทธิ์ว่ายังไม่มีผู้ได้รับของรางวัลในชั่วโมงนั้นๆ ให้สังเกตแบนเนอร์กิจกรรมบนหน้าสมัครบริการออนไลน์ลูกค้าเอฟดับบลิวดี หากมีแบนเนอร์กิจกรรมแสดงอยู่ แสดงว่ายังไม่มีผู้ได้รับของรางวัลในชั่วโมงนั้น หากไม่มีแบนเนอร์กิจกรรม แสดงว่าในชั่วโมงนั้นๆ มีผู้รับของรางวัลไปแล้ว

ดาวน์โหลดแอป Omne หรือเข้าสู่ระบบ

ลูกค้าเอฟดับบลิวดีที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม

1. สำหรับลูกค้าที่ยังไม่มีแอป Omne by FWD

📍 ดาวน์โหลด และสมัครบริการออนไลน์ลูกค้าเอฟดับบลิวดีบนแอป Omne by FWD

2. สำหรับลูกค้าที่มีแอป Omne by FWD แล้วแต่ยังไม่ได้สมัครบริการออนไลน์ลูกค้าเอฟดับบลิวดี

📍เข้าสู่ระบบและไปที่เมนู FWD ประกันชีวิตด้านล่างหน้าจอเพื่อสมัครบริการออนไลน์ลูกค้าเอฟดับบลิว

ข้อตกลงและเงื่อนไขของกิจกรรม 

กิจกรรม “สมัครบริการออนไลน์ลูกค้าเอฟดับบลิวดีลุ้นรับรางวัลกับ Omne by FWD” (“กิจกรรม”) เป็นกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่จัดโดย FWD Group Management Holdings (“FWD”) และอยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมนี้ จะถือว่าผู้เข้าร่วมทุกท่านเข้าใจ ยอมรับ และตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ ทั้งนี้การตัดสินทั้งหมดของ FWD จะถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันทุกประการ

1. กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นเป็นรายชั่วโมง โดยเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 เวลา 00:00 น. ตามเวลามาตรฐานประเทศไทย (GMT + 07:00) และจะสิ้นสุดในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2567 เวลา 23:59 น. ตามเวลามาตรฐานประเทศไทย (GMT + 07:00) (“ช่วงเวลากิจกรรม”) 

2. กิจกรรมนี้เปิดให้ผู้ใช้ Omne ทุกท่านที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปเข้าร่วมได้โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ (“ผู้เข้าร่วมที่มีสิทธิ์”):

(a) บุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

(b) บุคคลที่สมัครสมาชิกหรือมีบัญชีผู้ใช้แอป Omne อยู่แล้วในระหว่างช่วงระยะเวลากิจกรรม และ

(c) บุคคลที่เป็นลูกค้าเอฟดับบลิวดีประกันชีวิตที่มีกรมธรรม์ที่มีผลบังคับ และไม่เคยสมัครบริการออนไลน์ลูกค้าเอฟดับบลิวดีบนแอป Omne มาก่อน

3. ผู้เข้าร่วมที่มีสิทธิ์จะต้องสมัครบริการออนไลน์ลูกค้าเอฟดับบลิวดีบนแอป Omne ภายในช่วงระยะเวลากิจกรรมเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมนี้ วิธีสมัครบริการออนไลน์ลูกค้าเอฟดับบลิวดีบนแอป Omne มีอยู่สามวิธี ได้แก่

สำหรับผู้ใช้ที่มีบัญชี Omne อยู่แล้ว: 

(a) ไปที่หน้าจอบัญชีของฉันบนแอป Omne ผู้ใช้สามารถคลิกที่ “สมัครบริการกรรมธรรม์ออนไลน์” เพื่อเข้าสู่หน้าสมัครบริการออนไลน์ลูกค้าเอฟดับบลิวดี โดยผู้ใช้จะต้องระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทาง และกดปุ่ม “ตรวจสอบ”

(b) ในหน้าจอหลักของแอป Omne ผู้ใช้สามารถคลิกที่เมนู “FWD ประกันชีวิต” ที่ด้านล่างของหน้าจอ เพื่อตรงไปยังหน้าสมัครบริการออนไลน์ลูกค้าเอฟดับบลิวดี โดยผู้ใช้จะต้องระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทาง และกดปุ่ม “ตรวจสอบ”

สำหรับผู้ใช้ Omne ใหม่: 

(c) กรุณาเลือกตัวเลือก สมัครบริการออนไลน์ลูกค้าเอฟดับบลิวดี ในหน้าสมัครสมาชิกแอป Omne สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยมีบัญชีผู้ใช้มาก่อน เพื่อเข้าสู่หน้าสมัครบริการออนไลน์ลูกค้าเอฟดับบลิวดี จากนั้นระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทาง และกดปุ่ม “ตรวจสอบ”

โดยจะถือว่าลูกค้าสมัครบริการออนไลน์ลูกค้าเอฟดับบลิวดีสำเร็จ เมื่อหน้าจอหลักสำหรับลูกค้าประกันชีวิตปรากฏขึ้นหลังจากกดปุ่ม “ตรวจสอบ” ในหน้าสมัครบริการออนไลน์ลูกค้าเอฟดับบลิวดี ผู้ใช้ Omne สามารถรับรางวัลสูงสุด 1 รางวัลเท่านั้น

4. ในช่วงต้นชั่วโมงของทุกวัน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 เวลา 00:00 น. ตามเวลามาตรฐานประเทศไทย (GMT + 07:00) จนถึงวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2567 เวลา 23:59 น. ตามเวลามาตรฐานประเทศไทย (GMT + 07:00) ผู้ใช้งาน Omne ที่สมัครบริการออนไลน์ลูกค้าเอฟดับบลิวดีคนแรกของชั่วโมงนั้นๆ (“ผู้ได้รับรางวัล”) จะได้รับเลือกให้ได้รับรางวัลโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ 1 บัญชีผู้ใช้ Omne สามารถรับของรางวัลสูงสุด 1 รางวัลเท่านั้น โดยอ้างอิงจากเวลาที่บันทึกในฐานข้อมูลของแอป Omne ตามเวลามาตรฐานประเทศไทย (GMT +07:00) หากไม่มีผู้ได้รับรางวัลในชั่วโมงใดชั่วโมงหนึ่ง ของรางวัลดังกล่าวจะถูกตัดทิ้งไม่นำมาสมทบในชั่วโมงถัดไป

5. ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับการแจ้งเตือนโดยป๊อปอัปแบนเนอร์บนแอป Omne เพื่อแจ้งว่าได้รับรางวัล และโค้ดส่วนลดจะปรากฏที่เมนู “กระเป๋าเงิน” ของผู้ใช้ Omne โดยอัตโนมัติ

6. ผู้ได้รับรางวัลจะเห็นของรางวัลอยู่ในส่วน “บัตรกำนัลของฉัน” ภายใต้เมนูกระเป๋าเงินบนแอป Omne โค้ดส่วนลดจะเป็นรหัสตัวอักษรและตัวเลข พร้อมคำแนะนำในการใช้โค้ดส่วนลด การแลกใช้โค้ดส่วนลดจะขึ้นอยู่กับข้อตกลงและเงื่อนไขที่ร้านค้ากำหนดไว้

7. โค้ดส่วนลดสามารถใช้ได้ในประเทศที่ระบุไว้เท่านั้น บัตรกำนัลไม่สามารถโอนสิทธิ์และไม่สามารถแลกเป็นเงินสดหรือเครดิตใด ๆ ได้ สำหรับข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติม รวมทั้งวันหมดอายุและวิธีการใช้งาน กรุณาตรวจสอบข้อตกลงและเงื่อนไขของร้านค้าตามที่ระบุในแอป

8. FWD จะไม่รับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของมูลค่ารางวัล

9. FWD จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการชนะกิจกรรมหรือรางวัลที่รวมอยู่ในกิจกรรมนี้

10. กิจกรรมนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนอ ส่วนลด เงินคืน บัตรกำนัล สิทธิพิเศษ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ได้ เว้นแต่ FWD จะกำหนดเป็นอื่น

11. FWD ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมที่มีสิทธิ์ท่านใดท่านหนึ่งหรือหลายท่านโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีดังต่อไปนี้

(a) ผู้เข้าร่วมที่มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาว่าไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามซึ่งนั่นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ FWD แต่เพียงผู้เดียว หรือ

(b) ผู้เข้าร่วมที่มีสิทธิ์ได้ทำการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขใด ๆ ในที่นี้ตามความเห็นของ FWD แต่เพียงผู้เดียว หรือกฎหมายใด ๆ ในประเทศซึ่งผู้เข้าร่วมที่มีสิทธิ์อาศัยอยู่ หรือ

(c) เมื่อใดก็ตามที่ FWD สงสัยว่ามีการทุจริตหรือกิจกรรมผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับและ/หรือการใช้บัญชีผู้ใช้ Omne ของผู้เข้าร่วมที่มีสิทธิ์ในทางที่ผิด โดยอาศัยดุลยพินิจเด็ดขาดของตนแต่เพียงผู้เดียว หรือ

(d) เมื่อใดก็ตามที่ FWD มีเหตุผลให้เชื่อว่าผู้เข้าร่วมที่มีสิทธิ์มีส่วนเกี่ยวข้องในการปรับเปลี่ยน ปลอมแปลง ใช้ในทางที่ผิด โกงระบบพื้นฐาน หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมใด ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อหลอกระบบหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรม

การตัดสินของ FWD ในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้จะถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพัน และจะไม่รับพิจารณาการอุทธรณ์หรือการคัดค้านไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ

12. ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้รับจากผู้เข้าร่วมที่มีสิทธิ์แต่ละท่านจะถูกใช้โดย FWD เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการการลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมที่มีสิทธิ์ การดำเนินการกิจกรรมนี้ และอื่น ๆ ตามความยินยอมของผู้เข้าร่วมที่มีสิทธิ์แต่ละท่าน FWD อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมแก่คู่สัญญาและตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกิจกรรมนี้ คุณสามารถตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Omne ได้ที่ https://www.omne.com/privacy-policy/

13. FWD ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ยกเลิก ระงับ หรือปรับเปลี่ยนกิจกรรม และ/หรือข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้โดยอาศัยดุลยพินิจของ FWD แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

Share