กิจกรรมร่วมสนุกกับแอป Omne by FWD ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 67

Omne by FWD

กิจกรรมลุ้นรับทองกับ Omne by FWD 

OMNE_CAM_FEB-06.jpgสมัครสมาชิกใหม่ได้ร่วมสนุกลุ้นทองคำแท่งหนัก 1 บาท, โค้ดส่วนลดเซ็นทรัล และโค้ดส่วนลดท็อปส์ ออนไลน์ รวม 405 รางวัล

ดาวน์โหลดแอปและร่วมสนุก

ระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1-29.พ. 67

ของรางวัล 

🥇รางวัลที่ 1 ทองคำแท่ง หนัก 1 บาท มูลค่า 35,000 บาท จำนวน 5 รางวัล

🥈รางวัลที่ 2 โค้ดส่วนลดเซ็นทรัล มูลค่า  800 บาท จำนวน 100 รางวัล

🥉รางวัลที่ 3 โค้ดส่วนลดท็อปส์ ออนไลน์ มูลค่า 200 บาท จำนวน 300 รางวัล 

รวมมูลค่าของรางวัลเป็นเงิน 310,732 บาท

เงื่อนไขกิจกรรม

1. กิจกรรม Omne Lucky Draw สามารถเข้าร่วมได้ตั้งแต่ วันที่ 1-29 ก.พ. 67

2. กติการ่วมสนุกดังนี้ 

    1) ดาวน์โหลด และสมัครเป็นสมาชิก Omne by FWD ภายในระยะเวลากิจกรรม

 • รับ 1 สิทธิ์ เมื่อสมัครเป็นสมาชิกทั่วไปด้วยเบอร์มือถือสำเร็จ ขอสงวนสิทธิ์ 1 คน / 1 สิทธิ์ / หมายเลขโทรศัพท์ / โทรศัพท์มือถือ
 • รับ 2 สิทธิ์ เมื่อสมัครเป็นสมาชิกและยืนยันสถานะลูกค้าประกันชีวิต FWD สำเร็จ  

    2) ใช้บริการกรมธรรม์ออนไลน์ผ่าน Omne by FWD ภายในระยะเวลากิจกรรม 

 • รับ 1 สิทธิ์ สำหรับการเปลี่ยนแปลงอีเมลหรือเบอร์มือถือ จำกัดอย่างละ 1 สิทธิ์ / บัญชีผู้ใช้ / ระยะเวลากิจกรรม
 • รับ 1 สิทธิ์ สำหรับการกู้กรมธรรม์ เปลี่ยนที่อยู่ เปลี่ยนวิธีรับเงินคืน เปลี่ยนผู้รับประโยชน์ ยื่นเคลม เปลี่ยนวิธีชำระเบี้ยฯ เป็นตัดชำระผ่านบัตรเครดิตอัตโนมัติ แจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี 
 • จำกัด 1 สิทธิ์ / ประเภทรายการ / กรมธรรม์ / ระยะเวลากิจกรรม (ผู้มีหลายกรมธรรม์ได้รับสิทธิ์ต่อประเภทบริการออนไลน์สูงสุดตามจำนวนกรมธรรม์ที่มีผลบังคับใช้)
 • ไม่ได้รับสิทธิ์สำหรับการดาวน์โหลดเอกสาร ขอหนังสือรับรองการชำระค่าเบี้ยประกันภัย การชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด หรือการชำระคืนเงินกู้ตามกรมธรรม์

3. บริษัทฯ จะส่ง SMS สรุปจำนวนสิทธิ์ลุ้นรางวัลที่ลูกค้าเอฟดับบลิวดีได้รับจากการใช้บริการกรมธรรม์ออนไลน์บนแอป Omne by FWD ให้กับผู้ร่วมกิจกรรม ในวันที่ 13 มี.ค. 67 ผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่สมัครไว้กับ Omne by FWD 

4. เงื่อนไขของการได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล 

 • การได้รับสิทธิ์เมื่อสมัครเป็นสมาชิก: ผู้ร่วมกิจกรรมต้องสมัครสมาชิกแอป Omne by FWD ให้ครบถ้วน จึงถือว่าได้สิทธิ์ในการจับฉลากตามจำนวนสิทธิ์ที่ระบุไว้ ในกรณีที่ทำขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งไม่ครบถ้วน หรือไม่สมบูรณ์ ทางบริษัทฯ ถือว่าเป็นการร่วมกิจกรรมที่ไม่สมบูรณ์ และไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจากกิจกรรมนี้โดยอัตโนมัติ
 • การได้รับสิทธิ์เมื่อใช้บริการกรมธรรม์ออนไลน์: ผู้ร่วมกิจกรรมต้องสมัครบริการกรมธรรม์ออนไลน์สำหรับลูกค้าเอฟดับบลิวดีให้ครบถ้วน จึงถือว่าได้สิทธิ์ในการจับฉลากตามจำนวนสิทธิ์ที่ระบุไว้ ในกรณีที่ทำขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งไม่ครบถ้วน หรือไม่สมบูรณ์ ทางบริษัทฯ ถือว่าเป็นการร่วมกิจกรรมที่ไม่สมบูรณ์ และไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจากกิจกรรมนี้โดยอัตโนมัติ
 • การได้รับสิทธิ์จากการใช้บริการกรมธรรม์ออนไลน์ในแอป Omne by FWD เช่น การกู้กรมธรรม์ เปลี่ยนที่อยู่ อีเมลหรือเบอร์มือถือ เปลี่ยนวิธีรับเงินคืน เปลี่ยนผู้รับประโยชน์ ยื่นเคลม เปลี่ยนวิธีชำระเบี้ยฯ เป็นตัดชำระผ่านบัตรเครดิตอัตโนมัติ แจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี 

5. บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) หรือ "บริษัทฯ" หรือ “เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต” ได้จัดทำฉลากเพื่อใช้ในการจับรางวัลโดยพิมพ์ฉลากตามสิทธิ์ที่ผู้ร่วมสนุกที่ระบุไว้ข้างต้น 

6. รางวัลของกิจกรรมนี้ ได้แก่  

ของรางวัล 

รางวัลที่ 1 ทองคำแท่ง หนัก 1 บาท มูลค่า 35,000 บาท จำนวน 5 รางวัล

รางวัลที่ 2 โค้ดส่วนลดเซ็นทรัล มูลค่า  800 บาท จำนวน 100 รางวัล

รางวัลที่ 3 โค้ดส่วนลดท็อปส์ ออนไลน์ มูลค่า 200 บาท จำนวน 300 รางวัล 

รวมมูลค่าของรางวัลเป็นเงิน 310,732 บาท

ราคาทองคำ ณ วันที่ 30 มกราคม 2567

7. ในกิจกรรมแต่ละเดือนผู้โชคดีสามารถรับรางวัลสูงสุดได้เพียง 1 รางวัลเท่านั้น  

8. ในกรณีที่ผู้โชคดีคนเดียวกันได้รับรางวัล 2 ครั้ง ในลำดับรางวัลแตกต่างกัน ของกิจกรรมนี้ บริษัทฯ จะถือว่าผู้โชคดีคนนี้ได้รับเพียง 1 รางวัลเท่านั้น โดยเป็นรางวัลที่มีมูลค่าสูงกว่าทันที และใช้รายชื่อผู้โชคดีสำรองตามลำดับ มาเป็นผู้โชคดีแทน 

9. ในกรณีที่ผู้โชคดีคนเดียวกันได้รับรางวัล 2 ครั้ง ในลำดับรางวัลเดียวกัน ของกิจกรรมนี้ บริษัทฯ จะถือว่าผู้โชคดีคนนี้ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น และใช้รายชื่อผู้โชคดีสำรองตามลำดับ มาเป็นผู้โชคดีแทน 

10. ขอสงวนสิทธิ์การรับรางวัลสำหรับผู้โชคดีที่เคยได้รับรางวัลที่ 1 บัตรของขวัญเอื้องหลวง มูลค่า 50,000 บาท และ รางวัลที่ 2 กระเป๋าเดินทางไฟฟ้า Airwheel SE3S มูลค่า 29,900 บาท ของกิจกรรม Omne ประจำเดือนม.ค. 67

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การร่วมกิจกรรม Omne Lucky Draw สำหรับพนักงาน ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิตของเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้

12. บริษัทฯ จะอ้างอิงสถานะสมาชิกของแอป Omne by FWD (สมาชิกทั่วไป หรือ สมาชิกประกันชีวิต FWD) ณ วันที่ 1 มี.ค. 67 สำหรับการเตรียมฉลากในการจับรางวัล

13. ผู้ที่ได้ทำการดาวน์โหลด สมัครสมาชิก หรือใช้บริการกรมธรรม์ออนไลน์บนแอป Omne by FWD ถือว่าผู้ใช้งานได้ยอมรับเงื่อนไขทุกข้อของกิจกรรมนี้ทันที และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการยอมรับเงื่อนไขทุกข้อของกิจกรรมนี้เป็นอย่างอื่นได้ทุกกรณี 

14. กรณีได้ตรวจพบการทุจริต หรือเล่นกิจกรรมไม่ถูกต้องตามกติกาด้วยวิธีใดๆ ถือว่าสละสิทธิ์จากการร่วมกิจกรรม 

15. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การจับฉลากหากพบว่ามีการสร้างบัญชีผู้ใช้งานมากกว่า 1 บัญชี บนอุปกรณ์เดียวกันภายในระยะเวลา 30 วัน

16. บริษัทฯ จะทำการจับรางวัลในวันที่ 13 มี.ค. 67 เลขที่ 3/16 นนทบุรี 48 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

17. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่หน้าเว็บไซต์ https://fwdth.co/HF0224 ในวันที่ 27 มี.ค. 67 เวลา 16.00 น.  

18. ผู้โชคดีจากกิจกรรมนี้ที่ได้รางวัลที่ 1 สามารถยืนยันตัวตนเพื่อรับของรางวัล ในวันที่ 27 มี.ค. - 5 เม.ย. 67 ผ่านทางอีเมล crm.th@fwd.com กรณีผู้โชคดีไม่ได้ยืนยันการรับของรางวัลภายในวันที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ 

19. การรับของรางวัล 

ผู้โชคดีได้รับรางวัลที่ 1

 • พิมพ์ข้อความเพื่อยืนยันการรับของรางวัลส่งทางอีเมล โดยระบุข้อความ "ส่งเอกสารยืนยันตัวตนเป็นผู้โชคดีรับของรางวัลจากกิจกรรม Omne by FWD ลุ้นของรางวัลทุกเดือน“
 • เอฟดับบลิวดีจะเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% จากมูลค่าของรางวัลตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป 
 • บริษัทฯ จัดส่งของรางวัลให้กับผู้โชคดีทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ให้ไว้  
 • ผู้โชคดีเมื่อได้รับของรางวัลแล้วกรุณาถ่ายวิดีโอขณะเปิดกล่องไปรษณีย์ครั้งแรกเท่านั้น เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับของรางวัล 
 • ระยะเวลายืนยันตัวตนรับของรางวัล ตั้งแต่ 27 มี.ค. - 5 เม.ย. 67 มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์  

ผู้โชคดีได้รับรางวัลที่ 2 และรางวัลที่ 3 จะได้รับโค้ดอี-วอเชอร์ทาง SMS ผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่สมัครไว้กับ Omne by FWD ภายในวันที่ 31 มี.ค. 67

20. ผู้ร่วมสนุกจะต้องสมัครสมาชิก Omne by FWD ด้วยชื่อและนามสกุลจริง ที่ตรงกับบัตรประชาชนของตนเอง และยังไม่หมดอายุ เพื่อใช้เป็นเอกสารยืนยันตัวตนในการรับของรางวัล กรณีที่ ชื่อและนามสกุลจริง ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัล 

21. ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นหรือมอบสิทธิ์ให้ผู้อื่นมารับของรางวัลแทนได้

22. บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลากิจกรรม, วิธีการร่วมกิจกรรม, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และหรือ รายละเอียดอื่นใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมสนุกทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด 

23. ใบอนุญาตเลขที่ 99/2567-101/2567 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี

เงื่อนไขในการรับโค้ดส่วนลดเซ็นทรัล

 • นำโค้ดที่ได้รับจาก SMS ไปแลกเป็นโค้ดส่วนลดเซ็นทรัลที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์เท่านั้น
 • สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้ซ้ำอีก
 • สามารถกดรับสิทธิ์ได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเท่านั้น
 • สามารถใช้สิทธิ์ได้ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เฉพาะสาขาดังต่อไปนี้: ชิดลม, ลาดพร้าว, บางนา, ปิ่นเกล้า, เซ็นทรัลเวิล์ด, แจ้งวัฒนะ, อีสต์วิลล์, พระราม 2, พระราม 3, ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต, สีลมคอมเพล็กซ์, ศาลายา, เวสต์เกต, เมกา บางนา, เฟสติวัลเชียงใหม่, เฟสติวัลหาดใหญ่, นครราชสีมา, ฟอร์เรสต้า ภูเก็ต, พัทยา บีช, อุดรธานี,ขอนแก่น, ป่าตอง และ เฟสติวัล สมุย (ยกเว้นรามอินทรา)
 • ไม่สามารถใช้ได้ที่ร้านค้าในเครือ เซ็นทรัลกรุ๊ป ดังต่อไปนี้ ร้านค่าเช่าพื้นที่, พื้นที่ศูนย์อาหาร, รายการทางออนไลน์, โรบินสัน, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ มาร์เก็ต, ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์, ซูเปอร์คุ้ม, ท็อปส์ เดลี่, อีทไทยโซนตลาด, Thai Favorites, เซกาเฟรโดซาเนตติ เอสเพรสโซ, มัทสึโมโตะ คิโยชิ, เพาเวอร์บาย, ซูเปอร์สปอร์ต, บีทูเอส, ออฟฟิศเมท, ไทวัสดุ, บ้านแอนด์บียอน, ออโต้วัน, มาร์คแอนด์สเปนเซอร์ และ มูจิ
 • ไม่สามารถใช้ซื้อสินค้าผ่านช่องทางของเซ็นทรัลออนไลน์
 • กรณีที่ใช้ชำระค่าสินค้าเกินกว่ามูลค่าของบัตรของขวัญ ลูกค้าต้องชำระส่วนต่างเพิ่มเติมด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิต
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดในกรณีเกิดข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • กรณีที่ใช้ชำระค่าสินค้าน้อยกว่ามูลค่าของบัตรของขวัญ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ขอสงวนสิทธิ์ จะไม่มีการทอนเงิน และ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 • ตรวจสอบจุดบริการลูกค้า แผนกลูกค้าสัมพันธ์แลกรับโค้ดส่วนลดเซ็นทรัล ได้ที่นี่
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านศูนย์บริการลูกค้าเอฟดับบลิวดี 1351 เปิดบริการ 08:00 - 20:00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด

เงื่อนไขในการรับโค้ดส่วนลดท็อปส์ ออนไลน์

 • นำโค้ดที่ได้รับจาก SMS ไปแลกเป็นโค้ดส่วนลดสำหรับการสั่งซื้อผ่านท็อปส์ ออนไลน์เว็บไซต์และแอปพลิเคชันเท่านั้น
 • ยอดซื้อระบบจะคำนวณจากมูลค่าหลังหักส่วนลดทุกชนิดแล้วและซื้อสินค้าตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้ซ้ำอีก
 • โค้ดส่วนลดนี้ สามารถใช้ร่วมกับโค้ดส่วนลดอื่นได้ หากยอดซื้อของใบเสร็จนั้นมากกว่าหรือเท่ากับยอดซื้อที่ระบุในเงื่อนไขของแต่ละโค้ดรวมกัน
 • ไม่สามารถใช้ซื้อสินค้าซื้อเหมา (การซื้อสินค้าที่มีบาร์โค้ดเดียวกันตั้งแต่ 7 ชิ้นขึ้นไปต่อใบเสร็จ) สินค้ายกแพคยี่ห้อเอ็ม 150, ยี่ห้อเบอร์ดี้, ยี่ห้อสปอนเซอร์ แพค 24, ยี่ห้อคาราบาวแดง แพค 50, โซดาสิงห์ แพค 24, ยี่ห้อเฮลซ์บลูบอย และยี่ห้อแบรนด์, สินค้าแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า, กระเช้าของขวัญทุกชนิด, เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์, อาหารเสริมและนมผงสำหรับเด็กทารกและสูตรต่อเนื่อง, น้ำมันประกอบอาหาร และน้ำตาลประกอบอาหาร, ยา, สินค้าทางการแพทย์ และเวชสำอางลูกค้าจะได้รับส่วนลด เมื่อซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดในกรณีเกิดข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านศูนย์บริการลูกค้าเอฟดับบลิวดี 1351 เปิดบริการ 08:00 - 20:00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด
Share