กิจกรรมร่วมสนุกกับแอป Omne by FWD ประจำเดือนเมษายน 2567

Omne by FWD

Omne by FWD ลุ้นรับรางวัลบัตรเซ็นทารา มูลค่า 30,000 บาท

OMNE_CAM_APR2024-04.jpg

สมัครสมาชิกใหม่ได้ร่วมสนุกลุ้นบัตรของขวัญเซ็นทารา, โค้ดส่วนลด GrabFood หรือ โค้ดส่วนลด Shopee รวม 405 รางวัล

ดาวน์โหลดแอปและร่วมสนุก

ระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1-30 เม.ย. 67

ของรางวัล

🥇รางวัลที่ 1 บัตรของขวัญเซ็นทารา มูลค่า 30,000 บาท จำนวน 5 รางวัล

🥈รางวัลที่ 2 โค้ดส่วนลด GrabFood มูลค่า 800 บาท จำนวน 100 รางวัล

🥉รางวัลที่ 3 โค้ดส่วนลด Shopee มูลค่า 200 บาท จำนวน 300 รางวัล

รวมมูลค่าของรางวัลเป็นเงิน 290,000 บาท

กติการ่วมสนุก

1) ดาวน์โหลด และสมัครเป็นสมาชิก Omne by FWD ภายในระยะเวลากิจกรรม

- รับ 1 สิทธิ์ เมื่อสมัครเป็นสมาชิกทั่วไปด้วยเบอร์มือถือสำเร็จ ขอสงวนสิทธิ์ 1 คน / 1 สิทธิ์ / หมายเลขโทรศัพท์ / โทรศัพท์มือถือ

- รับ 2 สิทธิ์ เมื่อสมัครเป็นสมาชิกและยืนยันสถานะลูกค้าประกันชีวิต FWD สำเร็จ

2) ใช้บริการกรมธรรม์ออนไลน์ผ่าน Omne by FWD ภายในระยะเวลากิจกรรม

- รับ 1 สิทธิ์ สำหรับการเปลี่ยนอีเมลหรือเบอร์มือถือ จำกัดอย่างละ 1 สิทธิ์ / บัญชีผู้ใช้ / ระยะเวลากิจกรรม

- รับ 1 สิทธิ์ สำหรับการกู้กรมธรรม์ เปลี่ยนที่อยู่ เปลี่ยนวิธีรับเงินคืน เปลี่ยนผู้รับประโยชน์ ยื่นเคลม เปลี่ยนวิธีชำระค่าเบี้ยฯ เป็นตัดชำระผ่านบัตรเครดิตอัตโนมัติ แจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี

- จำกัด 1 สิทธิ์ / ประเภทรายการ / กรมธรรม์ / ระยะเวลากิจกรรม (ผู้มีหลายกรมธรรม์ได้รับสิทธิ์ต่อประเภทบริการออนไลน์สูงสุดตามจำนวนกรมธรรม์ที่มีผลบังคับใช้)

- ไม่ได้รับสิทธิ์สำหรับการดาวน์โหลดเอกสาร ขอหนังสือรับรองการชำระค่าเบี้ยประกันภัย การชำระค่าเบี้ยประกันภัยรายงวด หรือการชำระคืนเงินกู้ตามกรมธรรม์

เงื่อนไขกิจกรรม

1. กิจกรรม Omne Lucky Draw สามารถเข้าร่วมได้ตั้งแต่ วันที่ 1-30 เม.ย. 2567

2. กติการ่วมสนุกดังนี้

1) ดาวน์โหลด และสมัครเป็นสมาชิก Omne by FWD ภายในระยะเวลากิจกรรม

- รับ 1 สิทธิ์ เมื่อสมัครเป็นสมาชิกทั่วไปด้วยเบอร์มือถือสำเร็จ ขอสงวนสิทธิ์ 1 คน / 1 สิทธิ์ / หมายเลขโทรศัพท์ / โทรศัพท์มือถือ

- รับ 2 สิทธิ์ เมื่อสมัครเป็นสมาชิกและยืนยันสถานะลูกค้าประกันชีวิต FWD สำเร็จ

2) ใช้บริการกรมธรรม์ออนไลน์ผ่าน Omne by FWD ภายในระยะเวลากิจกรรม

- รับ 1 สิทธิ์ สำหรับการเปลี่ยนอีเมลหรือเบอร์มือถือ จำกัดอย่างละ 1 สิทธิ์ / บัญชีผู้ใช้ / ระยะเวลากิจกรรม

- รับ 1 สิทธิ์ สำหรับการกู้กรมธรรม์ เปลี่ยนที่อยู่ เปลี่ยนวิธีรับเงินคืน เปลี่ยนผู้รับประโยชน์ ยื่นเคลม เปลี่ยนวิธีชำระค่าเบี้ยฯ เป็นตัดชำระผ่านบัตรเครดิตอัตโนมัติ แจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี

- จำกัด 1 สิทธิ์ / ประเภทรายการ / กรมธรรม์ / ระยะเวลากิจกรรม (ผู้มีหลายกรมธรรม์ได้รับสิทธิ์ต่อประเภทบริการออนไลน์สูงสุดตามจำนวนกรมธรรม์ที่มีผลบังคับใช้)

- ไม่ได้รับสิทธิ์สำหรับการดาวน์โหลดเอกสาร ขอหนังสือรับรองการชำระค่าเบี้ยประกันภัย การชำระค่าเบี้ยประกันภัยรายงวด หรือการชำระคืนเงินกู้ตามกรมธรรม์

3. บริษัทฯ จะส่ง SMS สรุปจำนวนสิทธิ์ลุ้นรางวัลที่ลูกค้าเอฟดับบลิวดีได้รับจากการใช้บริการกรมธรรม์ออนไลน์บนแอป Omne by FWD ให้กับผู้ร่วมกิจกรรม ในวันที่ 9 พ.ค. 67 ผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่สมัครไว้กับ Omne by FWD

4. เงื่อนไขของการได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล

  • การได้รับสิทธิ์เมื่อสมัครเป็นสมาชิก: ผู้ร่วมกิจกรรมต้องสมัครสมาชิกแอป Omne by FWD ให้ครบถ้วน จึงถือว่าได้สิทธิ์ในการจับฉลากตามจำนวนสิทธิ์ที่ระบุไว้ ในกรณีที่ทำขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งไม่ครบถ้วน หรือไม่สมบูรณ์ ทางบริษัทฯ ถือว่าเป็นการร่วมกิจกรรมที่ไม่สมบูรณ์ และไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจากกิจกรรมนี้โดยอัตโนมัติ
  • การได้รับสิทธิ์เมื่อใช้บริการกรมธรรม์ออนไลน์: ผู้ร่วมกิจกรรมต้องสมัครบริการกรมธรรม์ออนไลน์สำหรับลูกค้าเอฟดับบลิวดีให้ครบถ้วน จึงถือว่าได้สิทธิ์ในการจับฉลากตามจำนวนสิทธิ์ที่ระบุไว้ ในกรณีที่ทำขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งไม่ครบถ้วน หรือไม่สมบูรณ์ ทางบริษัทฯ ถือว่าเป็นการร่วมกิจกรรมที่ไม่สมบูรณ์ และไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจากกิจกรรมนี้โดยอัตโนมัติ
  • การได้รับสิทธิ์จากการใช้บริการกรมธรรม์ออนไลน์ในแอป Omne by FWD เช่น การกู้กรมธรรม์ เปลี่ยนที่อยู่ อีเมลหรือเบอร์มือถือ เปลี่ยนวิธีรับเงินคืน เปลี่ยนผู้รับประโยชน์ ยื่นเคลม เปลี่ยนวิธีชำระค่าเบี้ยฯ เป็นตัดชำระผ่านบัตรเครดิตอัตโนมัติ แจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี

5. บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) หรือ "บริษัทฯ" หรือ “เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต” ได้จัดทำฉลากเพื่อใช้ในการจับรางวัลโดยพิมพ์ฉลากตามสิทธิ์ที่ผู้ร่วมสนุกที่ระบุไว้ข้างต้น

6. รางวัลของกิจกรรมนี้ ได้แก่

ของรางวัล

รางวัลที่ 1 บัตรของขวัญเซ็นทารา มูลค่า 30,000 บาท จำนวน 5 รางวัล

รางวัลที่ 2 โค้ดส่วนลด Grab มูลค่า 800 บาท จำนวน 100 รางวัล

รางวัลที่ 3 โค้ดส่วนลด Shopee มูลค่า 200 บาท จำนวน 300 รางวัล

รวมมูลค่าของรางวัลเป็นเงิน 290,000 บาท

7. ในกิจกรรมแต่ละเดือนผู้โชคดีสามารถรับรางวัลสูงสุดได้เพียง 1 รางวัลเท่านั้น

8. ในกรณีที่ผู้โชคดีคนเดียวกันได้รับรางวัล 2 ครั้ง ในลำดับรางวัลแตกต่างกัน ของกิจกรรมนี้ บริษัทฯ จะถือว่าผู้โชคดีคนนี้ได้รับเพียง 1 รางวัลเท่านั้น โดยเป็นรางวัลที่มีมูลค่าสูงกว่าทันที และใช้รายชื่อผู้โชคดีสำรองตามลำดับ มาเป็นผู้โชคดีแทน

9. ในกรณีที่ผู้โชคดีคนเดียวกันได้รับรางวัล 2 ครั้ง ในลำดับรางวัลเดียวกัน ของกิจกรรมนี้ บริษัทฯ จะถือว่าผู้โชคดีคนนี้ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น และใช้รายชื่อผู้โชคดีสำรองตามลำดับ มาเป็นผู้โชคดีแทน

10. ขอสงวนสิทธิ์การรับรางวัลสำหรับผู้โชคดีที่เคยได้รับรางวัลที่ 1 โทรศัพท์มือถือ Samsung S24 Ultra มูลค่า 43,900 บาท ของกิจกรรม Omne ประจำเดือนมี.ค. 67

11. บริษัทฯ จะอ้างอิงสถานะสมาชิกของแอป Omne by FWD (สมาชิกทั่วไป หรือ สมาชิกประกันชีวิต FWD) ณ วันที่ 1 พ.ค. 67 สำหรับการเตรียมฉลากในการจับรางวัล

12. ผู้ที่ได้ทำการดาวน์โหลด สมัครสมาชิก หรือใช้บริการกรมธรรม์ออนไลน์บนแอป Omne by FWD ถือว่าผู้ใช้งานได้ยอมรับเงื่อนไขทุกข้อของกิจกรรมนี้ทันที และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการยอมรับเงื่อนไขทุกข้อของกิจกรรมนี้เป็นอย่างอื่นได้ทุกกรณี

13. กรณีได้ตรวจพบการทุจริต หรือเล่นกิจกรรมไม่ถูกต้องตามกติกาด้วยวิธีใดๆ ถือว่าสละสิทธิ์จากการร่วมกิจกรรม

14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การจับฉลากหากพบว่ามีการสร้างบัญชีผู้ใช้งานมากกว่า 1 บัญชี บนอุปกรณ์เดียวกันภายในระยะเวลา 30 วัน

15. บริษัทฯ จะทำการจับรางวัลในวันที่ 9 พ.ค. 2567 เลขที่ 3/16 นนทบุรี 48 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

16. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่หน้าเว็บไซต์ https://fwdth.co/HF0424 ในวันที่ 24 พ.ค. 67 เวลา 16.00 น.

17. ผู้โชคดีจากกิจกรรมนี้ที่ได้รางวัลที่ 1 สามารถยืนยันตัวตนเพื่อรับของรางวัล ในวันที่ 24 พ.ค. - 5 มิ.ย 67 ผ่านทางอีเมล crm.th@fwd.com กรณีผู้โชคดีไม่ได้ยืนยันการรับของรางวัลภายในวันที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

18. การรับของรางวัล

ผู้โชคดีได้รับรางวัลที่ 1

- พิมพ์ข้อความเพื่อยืนยันการรับของรางวัลส่งทางอีเมล โดยระบุข้อความ "ส่งเอกสารยืนยันตัวตนเป็นผู้โชคดีรับของรางวัลจากกิจกรรม Omne by FWD ลุ้นของรางวัลทุกเดือน“

- เอฟดับบลิวดีจะเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% จากมูลค่าของรางวัลตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป

- บริษัทฯ จัดส่งของรางวัลให้กับผู้โชคดีทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ให้ไว้

- ผู้โชคดีเมื่อได้รับของรางวัลแล้วกรุณาถ่ายวิดีโอขณะเปิดกล่องไปรษณีย์ครั้งแรกเท่านั้น เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับของรางวัล

- ระยะเวลายืนยันตัวตนรับของรางวัล ตั้งแต่ 24 พ.ค. 67 - 5 มิ.ย. 67 มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์

ผู้โชคดีได้รับรางวัลที่ 2 และรางวัลที่ 3 จะได้รับโค้ดอี-วอเชอร์ทาง SMS ผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่สมัครไว้กับ Omne by FWD ภายในวันที่ 31 พ.ค. 67

19. ผู้ร่วมสนุกจะต้องสมัครสมาชิก Omne by FWD ด้วยชื่อและนามสกุลจริง ที่ตรงกับบัตรประชาชนของตนเอง และยังไม่หมดอายุ เพื่อใช้เป็นเอกสารยืนยันตัวตนในการรับของรางวัล กรณีที่ ชื่อและนามสกุลจริง ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัล

20. ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นหรือมอบสิทธิ์ให้ผู้อื่นมารับของรางวัลแทนได้

21. บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลากิจกรรม, วิธีการร่วมกิจกรรม, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และหรือ รายละเอียดอื่นใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมสนุกทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

22. ใบอนุญาตเลขที่ 99/2567-101/2567 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี

Share