กิจกรรมร่วมสนุกกับแอป Omne by FWD ประจำเดือนเมษายน 2567

Omne by FWD

Omne by FWD ลุ้นรับรางวัลบัตรเซ็นทารา มูลค่า 30,000 บาท

ประกาศผลกิจกรรม Omne by FWD ประจำเดือนเมษายน 2567

ของรางวัล

🥇รางวัลที่ 1 บัตรของขวัญเซ็นทารา มูลค่า 30,000 บาท จำนวน 5 รางวัล

🥈รางวัลที่ 2 โค้ดส่วนลด GrabFood มูลค่า 800 บาท จำนวน 100 รางวัล

🥉รางวัลที่ 3 โค้ดส่วนลด Shopee มูลค่า 200 บาท จำนวน 300 รางวัล

รวมมูลค่าของรางวัลเป็นเงิน 290,000 บาท

ผู้โชคดีจากกิจกรรมนี้ที่ได้รางวัลที่ 1 สามารถยืนยันตัวตนเพื่อรับของรางวัล ในวันที่ 24 พ.ค. - 5 มิ.ย 67 ผ่านทางอีเมล crm.th@fwd.com กรณีผู้โชคดีไม่ได้ยืนยันการรับของรางวัลภายในวันที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

ที่

ชื่อผู้โชคดี

เบอร์โทรศัพท์ที่สมัคร Omne

1

คุณ เจริญชัย

065828XXXX

2

คุณ ฉัตรินี

085324XXXX

3

คุณ น้ำฝน

082501XXXX

4

คุณ พรทิพย์

063962XXXX

5

คุณ วรุฒ

090984XXXX

ผู้โชคดีได้รับรางวัลที่ 2 และรางวัลที่ 3 จะได้รับโค้ดอี-วอเชอร์ทาง SMS ผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่สมัครไว้กับ Omne by FWD ภายในวันที่ 31 พ.ค. 67

ผู้โชคดีจากกิจกรรมนี้ที่ได้รางวัลที่ 2

ที่

ชื่อผู้โชคดี

เบอร์โทรศัพท์ที่สมัคร Omne

1

คุณ ALEXANDER

089771XXXX

2

คุณ Possathon

084649XXXX

3

คุณ thanrada

089996XXXX

4

คุณ Yada.F

081899XXXX

5

คุณ กัลยา

092299XXXX

6

คุณ กิ่งดาว

061317XXXX

7

คุณ เกวลิน

098935XXXX

8

คุณ เกียรติศักดิ์

064860XXXX

9

คุณ ขวัญเรือน

085427XXXX

10

คุณ คณากร

086815XXXX

11

คุณ จิรชัย

091835XXXX

12

คุณ เจนจิรา

092246XXXX

13

คุณ ฉวีวรรณ

080284XXXX

14

คุณ ชยพล

088959XXXX

15

คุณ ชัชวาลย์

063164XXXX

16

คุณ ชัยณรงค์

061371XXXX

17

คุณ ชัยธวัช

084256XXXX

18

คุณ ชาญนาวี

081987XXXX

19

คุณ ชีวิต

084361XXXX

20

คุณ ชุติเดช

061661XXXX

21

คุณ โชตินภา

085797XXXX

22

คุณ ฐิตาภา

089485XXXX

23

คุณ ณัฐกิตติ์

081691XXXX

24

คุณ ณัฐชนุตต์

084925XXXX

25

คุณ ณัษฐชาษุ์

087812XXXX

26

คุณ ดรุณี

081340XXXX

27

คุณ ดวงสมร

086712XXXX

28

คุณ ทิพย์

089748XXXX

29

คุณ ธนพล

086366XXXX

30

คุณ ธนภัทร

081939XXXX

31

คุณ ธนะภัสสร์

086878XXXX

32

คุณ ธัญชนก

081821XXXX

33

คุณ ธารา

086155XXXX

34

คุณ ธาราทิพย์

099098XXXX

35

คุณ ธีรยุทธ

081864XXXX

36

คุณ นงลักษณ์

081755XXXX

37

คุณ นงลักษณ์

089789XXXX

38

คุณ นภาพร

086449XXXX

39

คุณ นริศรา

064065XXXX

40

คุณ นวลทิพย์

083715XXXX

41

คุณ นันทวัฒน์

084655XXXX

42

คุณ นารี

081489XXXX

43

คุณ บุญทำ

087159XXXX

44

คุณ บุญเลิศ

081665XXXX

45

คุณ ปรพล

085366XXXX

46

คุณ ประกายพฤกษ์

082597XXXX

47

คุณ ประกิต

082802XXXX

48

คุณ ประยุธ

094512XXXX

49

คุณ ประสิทธิ์

081305XXXX

50

คุณ ปาริฉัตต์

062872XXXX

51

คุณ ปิยะดา

082277XXXX

52

คุณ เผดิมศรี

081616XXXX

53

คุณ พชรพร

084926XXXX

54

คุณ พรทิพา

089183XXXX

55

คุณ พรภพ

062345XXXX

56

คุณ พรรธน์ชญมนณ์

082464XXXX

57

คุณ พรศิริ

098554XXXX

58

คุณ พัชรพล

084065XXXX

59

คุณ พิชญ์ณัฏฐ์

088008XXXX

60

คุณ พิรดา

091754XXXX

61

คุณ พิศาล

080656XXXX

62

คุณ เพ็ญนิภา

098059XXXX

63

คุณ เพลิน

062241XXXX

64

คุณ แพรววนิต

093252XXXX

65

คุณ มณฑา

086355XXXX

66

คุณ เมลิสา

065429XXXX

67

คุณ ยอดเพชร

081254XXXX

68

คุณ ยุพิน

065514XXXX

69

คุณ รุ่งนภา

094279XXXX

70

คุณ วชิรวัตติ์

092503XXXX

71

คุณ วรา

080563XXXX

72

คุณ วันชัย

081887XXXX

73

คุณ วันทณีย์

087281XXXX

74

คุณ วิชัย

098453XXXX

75

คุณ วินัย

080970XXXX

76

คุณ วิศนีย์

094404XXXX

77

คุณ วิสุทธิดา

093473XXXX

78

คุณ วีรวัฒน์.

063991XXXX

79

คุณ วุฒิพงษ์

082760XXXX

80

คุณ ศรัณย์

081478XXXX

81

คุณ ศิรภัสสร

098397XXXX

82

คุณ สง่า

094563XXXX

83

คุณ สรรพศิลป์

092429XXXX

84

คุณ สำเริง

084229XXXX

85

คุณ สิริมาศ

089951XXXX

86

คุณ สิริวิมล.

083613XXXX

87

คุณ สุจิต

089863XXXX

88

คุณ สุชาดา

089812XXXX

89

คุณ สุดารัตน์

061168XXXX

90

คุณ สุทัด

088657XXXX

91

คุณ สุทัศน์

081615XXXX

92

คุณ สุธนัย

092392XXXX

93

คุณ สุมิตร

081979XXXX

94

คุณ สุรศักดิ์

085360XXXX

95

คุณ สุรินทร์

095296XXXX

96

คุณ สุเรนทร์

085113XXXX

97

คุณ เสวียด

084826XXXX

98

คุณ อรวรรณ

082178XXXX

99

คุณ อาทิตยา

099053XXXX

100

คุณ อุไร

086624XXXX

เงื่อนไขในการรับโค้ดส่วนลด GrabFood

 • รับส่วนลดค่าอาหาร มูลค่า 800 บาท (ไม่รวมค่าส่ง) สำหรับการสั่งอาหารผ่าน GrabFood ไม่มีขั้นต่ำการสั่งซื้อ 

 • รหัสส่วนลดนี้สามารถใช้ได้กับบริการ GrabFood ที่ให้บริการในประเทศไทยเท่านั้น 

 • ใช้ได้ตั้งแต่ 25 เม.ย. 2567 – 1 ส.ค. 2567 เท่านั้น

 • ส่วนลดสามารถใช้ได้กับร้านอาหารที่ไม่มีสัญลักษณ์ "non partners" เท่านั้น  

 • ส่วนลดไม่สามารถใช้ได้สำหรับบริการ 'สั่งอาหารล่วงหน้า' และ 'รับที่ร้าน’ 

 • GrabFood ไม่รับผิดชอบต่อส่วนต่างของส่วนลดที่ใช้ไม่เต็มจำนวน และส่วนต่างนั้นไม่สามารถเก็บไว้ใช้ในการสั่งครั้งอื่นได้ 

 • รหัสส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นของ GrabFood ได้ ยกเว้นส่วนลดค่าส่งจาก Grab Unlimited และไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ 

 • เงื่อนไขและส่วนลดเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันอื่นได้

 • ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านศูนย์บริการลูกค้าเอฟดับบลิวดี 1351 เปิดบริการ 08:00 - 20:00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด

ผู้โชคดีจากกิจกรรมนี้ที่ได้รางวัลที่ 3

ที่

ชื่อผู้โชคดี

เบอร์โทรศัพท์ที่สมัคร Omne

1

คุณ chotiwut

064914XXXX

2

คุณ Jutamart

064874XXXX

3

คุณ KONG

061093XXXX

4

คุณ Krit

087677XXXX

5

คุณ Nalurmol

089783XXXX

6

คุณ Naralak

084614XXXX

7

คุณ npat

085519XXXX

8

คุณ pat

095903XXXX

9

คุณ Penntinee

093226XXXX

10

คุณ Phiraw

096654XXXX

11

คุณ pisit

061554XXXX

12

คุณ prapaporn

088425XXXX

13

คุณ Ratchanok

065359XXXX

14

คุณ rongbw

091031XXXX

15

คุณ sathana

063939XXXX

16

คุณ Sumontha

098665XXXX

17

คุณ Thanaporn

090602XXXX

18

คุณ Theeraseth

082519XXXX

19

คุณ Top1007

081427XXXX

20

คุณ Warissara

064953XXXX

21

คุณ Wilawan

089129XXXX

22

คุณ Worapu

085919XXXX

23

คุณ yok

095082XXXX

24

คุณ yupin

065238XXXX

25

คุณ กมลพร

098415XXXX

26

คุณ กรรณิการ์

098475XXXX

27

คุณ กฤษณา

091962XXXX

28

คุณ กวีวรรณ

090994XXXX

29

คุณ กันฐ์ฎิสา

093578XXXX

30

คุณ กัลยารัตน์

089676XXXX

31

คุณ กิตติคุณ

061501XXXX

32

คุณ เกศินี

082104XXXX

33

คุณ เกษดา

081690XXXX

34

คุณ เกียรติชัย

062183XXXX

35

คุณ ขวัญฤดี

094487XXXX

36

คุณ เขมรุจิ

063712XXXX

37

คุณ เขมิกา

063267XXXX

38

คุณ คณิต

089499XXXX

39

คุณ คมสันต์

088775XXXX

40

คุณ คุณฉัตร

087682XXXX

41

คุณ จงกล

099454XXXX

42

คุณ จรรยา

089900XXXX

43

คุณ จอมขวัญ

089589XXXX

44

คุณ จอมจิร

083007XXXX

45

คุณ จันทร์เพ็ญ

081378XXXX

46

คุณ จันทิมา

064650XXXX

47

คุณ จินตนา

065619XXXX

48

คุณ จินตนา

084544XXXX

49

คุณ จิรพร

083852XXXX

50

คุณ จิรพรรณ

090897XXXX

51

คุณ จุฑาทิพย์

065664XXXX

52

คุณ จุฑามาศ

084542XXXX

53

คุณ เจริญ

087561XXXX

54

คุณ เฉลิมพล

094290XXXX

55

คุณ เฉลิมพล

093660XXXX

56

คุณ เฉลียว

086105XXXX

57

คุณ ชนากานต์

064660XXXX

58

คุณ ชนาธินาถ

098891XXXX

59

คุณ ชนิตตา

095365XXXX

60

คุณ ชมชนก

081861XXXX

61

คุณ ชลชัย

082585XXXX

62

คุณ ชัชพงศ์

093157XXXX

63

คุณ ชัชศรัณย์

094936XXXX

64

คุณ ชัยยศ

065443XXXX

65

คุณ ชำเลือง

089073XXXX

66

คุณ ชินโชติ

094619XXXX

67

คุณ ชื่นจิตต์

081488XXXX

68

คุณ ชุติกาญจน์

096398XXXX

69

คุณ ชุติมา

084525XXXX

70

คุณ ไชยงค์

080763XXXX

71

คุณ ฐาณิษา

098444XXXX

72

คุณ ฐานิดาภรณ์

063829XXXX

73

คุณ ฐาปนีย์

090095XXXX

74

คุณ ฐิตารีย์

089498XXXX

75

คุณ ฐิติมา

081909XXXX

76

คุณ ฐิติรัตน์

098698XXXX

77

คุณ ฐิติวรดา

081059XXXX

78

คุณ ณฉัตร

088603XXXX

79

คุณ ณศุภ

099462XXXX

80

คุณ ณัฐกานต์

099616XXXX

81

คุณ ณัฐพงศ์

062271XXXX

82

คุณ ณัฐพงศ์

091293XXXX

83

คุณ ณัฐพล

090974XXXX

84

คุณ ณัฐภัทร

093006XXXX

85

คุณ ณัฐวีณา

091712XXXX

86

คุณ ณัฐวุฒิ

063074XXXX

87

คุณ ณิรินทร์รดา

090983XXXX

88

คุณ ดวงพร

086879XXXX

89

คุณ ดารณี

089503XXXX

90

คุณ ถนัดกิจ

062769XXXX

91

คุณ ทนง

092390XXXX

92

คุณ ทรงเอก

089485XXXX

93

คุณ ทราวดี

080979XXXX

94

คุณ ทวีทรัพย์

099059XXXX

95

คุณ ทวีพงษ์

087444XXXX

96

คุณ ทวีพร

084859XXXX

97

คุณ ทักษิณ

061074XXXX

98

คุณ ทิพาพร

081632XXXX

99

คุณ ธนปติ

099281XXXX

100

คุณ ธนวัฒน์

089450XXXX

101

คุณ ธนวันต์

092954XXXX

102

คุณ ธนวิต

085488XXXX

103

คุณ ธนัช

096886XXXX

104

คุณ ธิดารัตน์

084893XXXX

105

คุณ ธีรพงศ์

062879XXXX

106

คุณ นพดล

093318XXXX

107

คุณ นภคปพรรณ

061194XXXX

108

คุณ นรากร

081648XXXX

109

คุณ นรินทร์

085135XXXX

110

คุณ นฤมล

083824XXXX

111

คุณ นวรัตน์

081864XXXX

112

คุณ นวรัตน์

081832XXXX

113

คุณ นันทพรรณ์

081588XXXX

114

คุณ นันทพัทธิ์

098546XXXX

115

คุณ นันทวัน

091846XXXX

116

คุณ นันทิชา

098251XXXX

117

คุณ นัยนา

081344XXXX

118

คุณ นาฏนภา

088864XXXX

119

คุณ น้ำฝน

086201XXXX

120

คุณ นิตยา

089482XXXX

121

คุณ นิติกาญจน์

063645XXXX

122

คุณ นิธิกานต์

083480XXXX

123

คุณ นิธินันท์

062542XXXX

124

คุณ นิพาวรรณ

080647XXXX

125

คุณ นิรุต

083597XXXX

126

คุณ นุกูล

088658XXXX

127

คุณ บรรจง

093628XXXX

128

คุณ บังอร

081984XXXX

129

คุณ บังอร

089500XXXX

130

คุณ บัญชาเจริญรักษา

098897XXXX

131

คุณ บุญเพ็ญ

065098XXXX

132

คุณ บุญเรือน

081928XXXX

133

คุณ บุณยวีร์

087588XXXX

134

คุณ บุษยมาส

061978XXXX

135

คุณ แบงค์

095915XXXX

136

คุณ ปกรณ์

083076XXXX

137

คุณ ปภาดา

084071XXXX

138

คุณ ประสิทธิ์

081573XXXX

139

คุณ ปริยากร

093713XXXX

140

คุณ ปรีชาหนันเป้ง

096406XXXX

141

คุณ ปรีดามาศ

098156XXXX

142

คุณ ปวร

096687XXXX

143

คุณ ปาณิสรา

099485XXXX

144

คุณ ปุณณดา

086975XXXX

145

คุณ พรชัย

080971XXXX

146

คุณ พรทิพย์

085912XXXX

147

คุณ พรนภา

085010XXXX

148

คุณ พรรษกร

082945XXXX

149

คุณ พลอยประภัสสร์

089944XXXX

150

คุณ พวงผกา

062369XXXX

151

คุณ พัชชานันท์

099249XXXX

152

คุณ พัชริกา

095971XXXX

153

คุณ พัชรินทร์

083102XXXX

154

คุณ พัชรี

087797XXXX

155

คุณ พัทยา

083028XXXX

156

คุณ พาศวัส

081920XXXX

157

คุณ พิเชษฐ์

086323XXXX

158

คุณ พีรพัฒน์

082886XXXX

159

คุณ เพียงเพ็ญ

086775XXXX

160

คุณ ภคพร

081145XXXX

161

คุณ ภควรรณ

092979XXXX

162

คุณ ภวิษย์พร

091779XXXX

163

คุณ ภัคจิรา

081545XXXX

164

คุณ ภัคจิรา

088791XXXX

165

คุณ ภัทรพล

083187XXXX

166

คุณ ภัทรวดี

064959XXXX

167

คุณ ภาสินี

086410XXXX

168

คุณ ภิญโญ

086267XXXX

169

คุณ มธุรดา

089466XXXX

170

คุณ มธุรส

091333XXXX

171

คุณ มนตรี

062359XXXX

172

คุณ มนพัทธ์

063313XXXX

173

คุณ มานพ

082354XXXX

174

คุณ มุกดารัตน์

095965XXXX

175

คุณ มูซา

062528XXXX

176

คุณ ยุพาพัชร

095954XXXX

177

คุณ รวิกานต์

089449XXXX

178

คุณ ระวินันท์

089636XXXX

179

คุณ รัชดาภรณ์

090949XXXX

180

คุณ รัชติยา

081801XXXX

181

คุณ รัชนี

081410XXXX

182

คุณ รัฐศิลป์

091655XXXX

183

คุณ รัตติกร

086369XXXX

184

คุณ รัสมิ์ฐญาภัค

097289XXXX

185

คุณ รุจิภาส

095613XXXX

186

คุณ เรณู

089797XXXX

187

คุณ ลภัสรดา

097257XXXX

188

คุณ ลักขณา

065652XXXX

189

คุณ ลำพึง

090275XXXX

190

คุณ ลำภาย

098369XXXX

191

คุณ เลิศชาย

081829XXXX

192

คุณ วรรณพิชญ์

089724XXXX

193

คุณ วรรณวิมล

098389XXXX

194

คุณ วรรณวิสา

080231XXXX

195

คุณ วรรณา

088665XXXX

196

คุณ วรวิมล

081928XXXX

197

คุณ วราทิตย์

081314XXXX

198

คุณ วริศ

061459XXXX

199

คุณ วลัยทิพย์

081867XXXX

200

คุณ วัจนา

086680XXXX

201

คุณ วัชนี

089902XXXX

202

คุณ วัชราภรณ์

082449XXXX

203

คุณ วัฒนชาติ

093584XXXX

204

คุณ วัฒนพล

097003XXXX

205

คุณ วันชัย

090412XXXX

206

คุณ วันทนีย์

090297XXXX

207

คุณ วันเพ็ญ

097201XXXX

208

คุณ วิชชกรณ์

080181XXXX

209

คุณ วิฑูร

089012XXXX

210

คุณ วิเรนทร

093541XXXX

211

คุณ วิไลวรรณ

086197XXXX

212

คุณ วิสุทธิ์

089260XXXX

213

คุณ วีรพงษ์

094267XXXX

214

คุณ วีรพล

081729XXXX

215

คุณ วีระชน

098535XXXX

216

คุณ วีระชัย

081831XXXX

217

คุณ วีระวุฒิ

061445XXXX

218

คุณ ศฤงคาร

080038XXXX

219

คุณ ศักดิ์ดา

087828XXXX

220

คุณ ศิครินทร์

092991XXXX

221

คุณ ศิรประภา

085682XXXX

222

คุณ ศิริวรรณ

081345XXXX

223

คุณ ศุภลักษณ์

097920XXXX

224

คุณ ศุภวัฒน์

097240XXXX

225

คุณ ศุภิกา

086551XXXX

226

คุณ สนอง

086861XXXX

227

คุณ สมจิต

081471XXXX

228

คุณ สมชัย

089837XXXX

229

คุณ สมชาย

061909XXXX

230

คุณ สมถวิล

087291XXXX

231

คุณ สมนึก

089883XXXX

232

คุณ สมบูรณ์

093909XXXX

233

คุณ สมพงษ์

090993XXXX

234

คุณ สมศักดิ์

081892XXXX

235

คุณ สมัย

089044XXXX

236

คุณ สรวิศ

061962XXXX

237

คุณ สรายุธ

084096XXXX

238

คุณ สาริกา

083969XXXX

239

คุณ สิทธิชัย

084652XXXX

240

คุณ สิทธิโชค

095793XXXX

241

คุณ สิรโสมย์

082459XXXX

242

คุณ สิริเดช

087513XXXX

243

คุณ สุพรรณี

089635XXXX

244

คุณ สุขสันต์

081516XXXX

245

คุณ สุชญา

081896XXXX

246

คุณ สุชาดา

090923XXXX

247

คุณ สุชาติ

084935XXXX

248

คุณ สุณิสา

083591XXXX

249

คุณ สุดดี

093426XXXX

250

คุณ สุทัศน์

094323XXXX

251

คุณ สุธารา

081868XXXX

252

คุณ สุนทร

063869XXXX

253

คุณ สุนทร

083257XXXX

254

คุณ สุนทรี

086799XXXX

255

คุณ สุปัน

081544XXXX

256

คุณ สุพัตรา

087756XXXX

257

คุณ สุภาพ

089703XXXX

258

คุณ สุภารัตน์

093445XXXX

259

คุณ สุภาวดี

087687XXXX

260

คุณ สุภิศา

080049XXXX

261

คุณ สุมาลิน

081397XXXX

262

คุณ สุวนันท์

064143XXXX

263

คุณ สุวรรณา

063785XXXX

264

คุณ สุวัตร

087842XXXX

265

คุณ สุวิมล

094952XXXX

266

คุณ เสน่ห์

094489XXXX

267

คุณ เสาวภา

061397XXXX

268

คุณ โสภณ

089035XXXX

269

คุณ หทัยรัตน์

081288XXXX

270

คุณ หนู

086069XXXX

271

คุณ อดินันท์

089444XXXX

272

คุณ อติ

063243XXXX

273

คุณ อนัญญา

092463XXXX

274

คุณ อนุชา

098821XXXX

275

คุณ อภิชาติ

063137XXXX

276

คุณ อภิชาติ

089178XXXX

277

คุณ อภิเชษฐ์

092517XXXX

278

คุณ อภิญญา

063242XXXX

279

คุณ อมอญ

085865XXXX

280

คุณ อรณัฐ

082899XXXX

281

คุณ อรทัย

081582XXXX

282

คุณ อรทัย

082475XXXX

283

คุณ อรนุช

081825XXXX

284

คุณ อรวรรณ

086534XXXX

285

คุณ อรวรรณ

095883XXXX

286

คุณ อรอุมา

096496XXXX

287

คุณ อัครรัช

081633XXXX

288

คุณ อังศุธร

083963XXXX

289

คุณ อาแซ

098738XXXX

290

คุณ อานนท์

098443XXXX

291

คุณ อารีรัตน์

099019XXXX

292

คุณ อาวีศรี

094871XXXX

293

คุณ อิทธิชัย

099164XXXX

294

คุณ อุบลรัตน์

081751XXXX

295

คุณ อุไรวรรณ

087822XXXX

296

คุณ อุษาวดี

083986XXXX

297

คุณ เอ

093575XXXX

298

คุณ เอกพันธุ์

087761XXXX

299

คุณ เอกรัตน์

081671XXXX

300

คุณ เฮ

093460XXXX

เงื่อนไขในการรับโค้ดส่วนลด Shopee

 • โค้ดส่วนลด 200 บาท ใช้ซื้อสินค้าใน Shopee เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 200 บาท/เซลล์สลิป 

 • สามารถใช้โค้ดส่วนลดได้ตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย. 2567 – 1 .ค. 2567 เท่านั้น

 • จำกัด 1 สิทธิ์ / คน / โค้ด และ ใช้ได้กับแอปพลิเคชัน Shopee เท่านั้น

 • ใช้ได้กับสินค้าทุกหมวดหมู่ ยกเว้น สินค้าตั๋วและบัตรกำนัล, นมผงสำหรับเด็กสูตร 1 และ 2, ทองคำแท่ง, ทองคำแผ่น, สร้อยคอทองคำ, แหวนทองคำ, ต่างหูทองคำ, สร้อยข้อมือทองคำ, เพชร, สร้อยคอเพชร, แหวนเพชร, ต่างหูเพชร, สร้อยข้อมือเพชร, และสินค้าควบคุมตามกฎหมาย

 • ส่วนลดใช้สำหรับการจัดส่งผ่านช่องทางที่รองรับโดย Shopee

 • ส่วนลดนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ

 • เงื่อนไขและส่วนลดเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันอื่นได้

 • ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านศูนย์บริการลูกค้าเอฟดับบลิวดี 1351 เปิดบริการ 08:00 - 20:00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด

OMNE_CAM_APR2024-04.jpg

สมัครสมาชิกใหม่ได้ร่วมสนุกลุ้นบัตรของขวัญเซ็นทารา, โค้ดส่วนลด GrabFood หรือ โค้ดส่วนลด Shopee รวม 405 รางวัล

ดาวน์โหลดแอปและร่วมสนุก

ระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1-30 เม.ย. 67

ของรางวัล

🥇รางวัลที่ 1 บัตรของขวัญเซ็นทารา มูลค่า 30,000 บาท จำนวน 5 รางวัล

🥈รางวัลที่ 2 โค้ดส่วนลด GrabFood มูลค่า 800 บาท จำนวน 100 รางวัล

🥉รางวัลที่ 3 โค้ดส่วนลด Shopee มูลค่า 200 บาท จำนวน 300 รางวัล

รวมมูลค่าของรางวัลเป็นเงิน 290,000 บาท

กติการ่วมสนุก

1) ดาวน์โหลด และสมัครเป็นสมาชิก Omne by FWD ภายในระยะเวลากิจกรรม

- รับ 1 สิทธิ์ เมื่อสมัครเป็นสมาชิกทั่วไปด้วยเบอร์มือถือสำเร็จ ขอสงวนสิทธิ์ 1 คน / 1 สิทธิ์ / หมายเลขโทรศัพท์ / โทรศัพท์มือถือ

- รับ 2 สิทธิ์ เมื่อสมัครเป็นสมาชิกและยืนยันสถานะลูกค้าประกันชีวิต FWD สำเร็จ

2) ใช้บริการกรมธรรม์ออนไลน์ผ่าน Omne by FWD ภายในระยะเวลากิจกรรม

- รับ 1 สิทธิ์ สำหรับการเปลี่ยนอีเมลหรือเบอร์มือถือ จำกัดอย่างละ 1 สิทธิ์ / บัญชีผู้ใช้ / ระยะเวลากิจกรรม

- รับ 1 สิทธิ์ สำหรับการกู้กรมธรรม์ เปลี่ยนที่อยู่ เปลี่ยนวิธีรับเงินคืน เปลี่ยนผู้รับประโยชน์ ยื่นเคลม เปลี่ยนวิธีชำระค่าเบี้ยฯ เป็นตัดชำระผ่านบัตรเครดิตอัตโนมัติ แจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี

- จำกัด 1 สิทธิ์ / ประเภทรายการ / กรมธรรม์ / ระยะเวลากิจกรรม (ผู้มีหลายกรมธรรม์ได้รับสิทธิ์ต่อประเภทบริการออนไลน์สูงสุดตามจำนวนกรมธรรม์ที่มีผลบังคับใช้)

- ไม่ได้รับสิทธิ์สำหรับการดาวน์โหลดเอกสาร ขอหนังสือรับรองการชำระค่าเบี้ยประกันภัย การชำระค่าเบี้ยประกันภัยรายงวด หรือการชำระคืนเงินกู้ตามกรมธรรม์

เงื่อนไขกิจกรรม

1. กิจกรรม Omne Lucky Draw สามารถเข้าร่วมได้ตั้งแต่ วันที่ 1-30 เม.ย. 2567

2. กติการ่วมสนุกดังนี้

1) ดาวน์โหลด และสมัครเป็นสมาชิก Omne by FWD ภายในระยะเวลากิจกรรม

- รับ 1 สิทธิ์ เมื่อสมัครเป็นสมาชิกทั่วไปด้วยเบอร์มือถือสำเร็จ ขอสงวนสิทธิ์ 1 คน / 1 สิทธิ์ / หมายเลขโทรศัพท์ / โทรศัพท์มือถือ

- รับ 2 สิทธิ์ เมื่อสมัครเป็นสมาชิกและยืนยันสถานะลูกค้าประกันชีวิต FWD สำเร็จ

2) ใช้บริการกรมธรรม์ออนไลน์ผ่าน Omne by FWD ภายในระยะเวลากิจกรรม

- รับ 1 สิทธิ์ สำหรับการเปลี่ยนอีเมลหรือเบอร์มือถือ จำกัดอย่างละ 1 สิทธิ์ / บัญชีผู้ใช้ / ระยะเวลากิจกรรม

- รับ 1 สิทธิ์ สำหรับการกู้กรมธรรม์ เปลี่ยนที่อยู่ เปลี่ยนวิธีรับเงินคืน เปลี่ยนผู้รับประโยชน์ ยื่นเคลม เปลี่ยนวิธีชำระค่าเบี้ยฯ เป็นตัดชำระผ่านบัตรเครดิตอัตโนมัติ แจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี

- จำกัด 1 สิทธิ์ / ประเภทรายการ / กรมธรรม์ / ระยะเวลากิจกรรม (ผู้มีหลายกรมธรรม์ได้รับสิทธิ์ต่อประเภทบริการออนไลน์สูงสุดตามจำนวนกรมธรรม์ที่มีผลบังคับใช้)

- ไม่ได้รับสิทธิ์สำหรับการดาวน์โหลดเอกสาร ขอหนังสือรับรองการชำระค่าเบี้ยประกันภัย การชำระค่าเบี้ยประกันภัยรายงวด หรือการชำระคืนเงินกู้ตามกรมธรรม์

3. บริษัทฯ จะส่ง SMS สรุปจำนวนสิทธิ์ลุ้นรางวัลที่ลูกค้าเอฟดับบลิวดีได้รับจากการใช้บริการกรมธรรม์ออนไลน์บนแอป Omne by FWD ให้กับผู้ร่วมกิจกรรม ในวันที่ 9 พ.ค. 67 ผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่สมัครไว้กับ Omne by FWD

4. เงื่อนไขของการได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล

 • การได้รับสิทธิ์เมื่อสมัครเป็นสมาชิก: ผู้ร่วมกิจกรรมต้องสมัครสมาชิกแอป Omne by FWD ให้ครบถ้วน จึงถือว่าได้สิทธิ์ในการจับฉลากตามจำนวนสิทธิ์ที่ระบุไว้ ในกรณีที่ทำขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งไม่ครบถ้วน หรือไม่สมบูรณ์ ทางบริษัทฯ ถือว่าเป็นการร่วมกิจกรรมที่ไม่สมบูรณ์ และไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจากกิจกรรมนี้โดยอัตโนมัติ
 • การได้รับสิทธิ์เมื่อใช้บริการกรมธรรม์ออนไลน์: ผู้ร่วมกิจกรรมต้องสมัครบริการกรมธรรม์ออนไลน์สำหรับลูกค้าเอฟดับบลิวดีให้ครบถ้วน จึงถือว่าได้สิทธิ์ในการจับฉลากตามจำนวนสิทธิ์ที่ระบุไว้ ในกรณีที่ทำขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งไม่ครบถ้วน หรือไม่สมบูรณ์ ทางบริษัทฯ ถือว่าเป็นการร่วมกิจกรรมที่ไม่สมบูรณ์ และไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจากกิจกรรมนี้โดยอัตโนมัติ
 • การได้รับสิทธิ์จากการใช้บริการกรมธรรม์ออนไลน์ในแอป Omne by FWD เช่น การกู้กรมธรรม์ เปลี่ยนที่อยู่ อีเมลหรือเบอร์มือถือ เปลี่ยนวิธีรับเงินคืน เปลี่ยนผู้รับประโยชน์ ยื่นเคลม เปลี่ยนวิธีชำระค่าเบี้ยฯ เป็นตัดชำระผ่านบัตรเครดิตอัตโนมัติ แจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี

5. บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) หรือ "บริษัทฯ" หรือ “เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต” ได้จัดทำฉลากเพื่อใช้ในการจับรางวัลโดยพิมพ์ฉลากตามสิทธิ์ที่ผู้ร่วมสนุกที่ระบุไว้ข้างต้น

6. รางวัลของกิจกรรมนี้ ได้แก่

ของรางวัล

รางวัลที่ 1 บัตรของขวัญเซ็นทารา มูลค่า 30,000 บาท จำนวน 5 รางวัล

รางวัลที่ 2 โค้ดส่วนลด Grab มูลค่า 800 บาท จำนวน 100 รางวัล

รางวัลที่ 3 โค้ดส่วนลด Shopee มูลค่า 200 บาท จำนวน 300 รางวัล

รวมมูลค่าของรางวัลเป็นเงิน 290,000 บาท

7. ในกิจกรรมแต่ละเดือนผู้โชคดีสามารถรับรางวัลสูงสุดได้เพียง 1 รางวัลเท่านั้น

8. ในกรณีที่ผู้โชคดีคนเดียวกันได้รับรางวัล 2 ครั้ง ในลำดับรางวัลแตกต่างกัน ของกิจกรรมนี้ บริษัทฯ จะถือว่าผู้โชคดีคนนี้ได้รับเพียง 1 รางวัลเท่านั้น โดยเป็นรางวัลที่มีมูลค่าสูงกว่าทันที และใช้รายชื่อผู้โชคดีสำรองตามลำดับ มาเป็นผู้โชคดีแทน

9. ในกรณีที่ผู้โชคดีคนเดียวกันได้รับรางวัล 2 ครั้ง ในลำดับรางวัลเดียวกัน ของกิจกรรมนี้ บริษัทฯ จะถือว่าผู้โชคดีคนนี้ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น และใช้รายชื่อผู้โชคดีสำรองตามลำดับ มาเป็นผู้โชคดีแทน

10. ขอสงวนสิทธิ์การรับรางวัลสำหรับผู้โชคดีที่เคยได้รับรางวัลที่ 1 โทรศัพท์มือถือ Samsung S24 Ultra มูลค่า 43,900 บาท ของกิจกรรม Omne ประจำเดือนมี.ค. 67

11. บริษัทฯ จะอ้างอิงสถานะสมาชิกของแอป Omne by FWD (สมาชิกทั่วไป หรือ สมาชิกประกันชีวิต FWD) ณ วันที่ 1 พ.ค. 67 สำหรับการเตรียมฉลากในการจับรางวัล

12. ผู้ที่ได้ทำการดาวน์โหลด สมัครสมาชิก หรือใช้บริการกรมธรรม์ออนไลน์บนแอป Omne by FWD ถือว่าผู้ใช้งานได้ยอมรับเงื่อนไขทุกข้อของกิจกรรมนี้ทันที และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการยอมรับเงื่อนไขทุกข้อของกิจกรรมนี้เป็นอย่างอื่นได้ทุกกรณี

13. กรณีได้ตรวจพบการทุจริต หรือเล่นกิจกรรมไม่ถูกต้องตามกติกาด้วยวิธีใดๆ ถือว่าสละสิทธิ์จากการร่วมกิจกรรม

14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การจับฉลากหากพบว่ามีการสร้างบัญชีผู้ใช้งานมากกว่า 1 บัญชี บนอุปกรณ์เดียวกันภายในระยะเวลา 30 วัน

15. บริษัทฯ จะทำการจับรางวัลในวันที่ 9 พ.ค. 2567 เลขที่ 3/16 นนทบุรี 48 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

16. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่หน้าเว็บไซต์ https://fwdth.co/HF0424 ในวันที่ 24 พ.ค. 67 เวลา 16.00 น.

17. ผู้โชคดีจากกิจกรรมนี้ที่ได้รางวัลที่ 1 สามารถยืนยันตัวตนเพื่อรับของรางวัล ในวันที่ 24 พ.ค. - 5 มิ.ย 67 ผ่านทางอีเมล crm.th@fwd.com กรณีผู้โชคดีไม่ได้ยืนยันการรับของรางวัลภายในวันที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

18. การรับของรางวัล

ผู้โชคดีได้รับรางวัลที่ 1

- พิมพ์ข้อความเพื่อยืนยันการรับของรางวัลส่งทางอีเมล โดยระบุข้อความ "ส่งเอกสารยืนยันตัวตนเป็นผู้โชคดีรับของรางวัลจากกิจกรรม Omne by FWD ลุ้นของรางวัลทุกเดือน“

- เอฟดับบลิวดีจะเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% จากมูลค่าของรางวัลตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป

- บริษัทฯ จัดส่งของรางวัลให้กับผู้โชคดีทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ให้ไว้

- ผู้โชคดีเมื่อได้รับของรางวัลแล้วกรุณาถ่ายวิดีโอขณะเปิดกล่องไปรษณีย์ครั้งแรกเท่านั้น เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับของรางวัล

- ระยะเวลายืนยันตัวตนรับของรางวัล ตั้งแต่ 24 พ.ค. 67 - 5 มิ.ย. 67 มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์

ผู้โชคดีได้รับรางวัลที่ 2 และรางวัลที่ 3 จะได้รับโค้ดอี-วอเชอร์ทาง SMS ผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่สมัครไว้กับ Omne by FWD ภายในวันที่ 31 พ.ค. 67

19. ผู้ร่วมสนุกจะต้องสมัครสมาชิก Omne by FWD ด้วยชื่อและนามสกุลจริง ที่ตรงกับบัตรประชาชนของตนเอง และยังไม่หมดอายุ เพื่อใช้เป็นเอกสารยืนยันตัวตนในการรับของรางวัล กรณีที่ ชื่อและนามสกุลจริง ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัล

20. ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นหรือมอบสิทธิ์ให้ผู้อื่นมารับของรางวัลแทนได้

21. บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลากิจกรรม, วิธีการร่วมกิจกรรม, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และหรือ รายละเอียดอื่นใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมสนุกทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

22. ใบอนุญาตเลขที่ 99/2567-101/2567 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี

Share