กิจกรรมสมัครสมาชิกใหม่ แอป Omne by FWD

Omne by FWD

ประกาศผลกิจกรรม Omne by FWD ประจำเดือน กันยายน 2566

ของรางวัล 

รางวัลที่ 1 โทรศัพท์มือถือSamsung Galaxy Z Flip 256GB มูลค่า 39,900 บาท จำนวน 5 รางวัล

รางวัลที่ 2 ไดร์เป่าผม Dyson Supersonic มูลค่า 18,900 บาท จำนวน 10 รางวัล 

รางวัลที่ 3 บัตรกำนัลเซ็นทรัล มูลค่า 900 บาท จำนวน 200 รางวัล 

รวมมูลค่าของรางวัลเป็นเงิน 568,500 บาท  

ผู้โชคดีได้รับรางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 2

• พิมพ์ข้อความเพื่อยืนยันการรับของรางวัลส่งทางอีเมล โดยระบุข้อความ "ส่งเอกสารยืนยันตัวตนเป็นผู้โชคดีรับของรางวัลจากกิจกรรม Omne by FWD ลุ้นของรางวัลทุกเดือน”

• เอฟดับบลิวดีจะเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% จากมูลค่าของรางวัลตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป

• บริษัทฯ จัดส่งของรางวัลให้กับผู้โชคดีทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ 

ผู้โชคดีเมื่อได้รับของรางวัลแล้วกรุณาถ่ายวิดีโอขณะเปิดกล่องไปรษณีย์ครั้งแรกเท่านั้น เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับของรางวัล

• ระยะเวลายืนยันตัวตนรับของรางวัล ตั้งแต่วันที่ 19-25 ต.ค. 66 มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ 

ผู้โชคดีได้รับรางวัลที่ 3

จะได้รับโค้ดอี-วอเชอร์ทาง SMS ผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่สมัครไว้กับ Omne by FWD ภายในวันที่ 25 ต.ค. 66

รางวัลที่ 1 โทรศัพท์มือถือSamsung Galaxy Z Flip 256GB มูลค่า 39,900 บาท จำนวน 5 รางวัล

ที่

ชื่อผู้โชคดี

เบอร์โทรศัพท์สมัคร Omne

1

คุณ Amanda

084459XXXX

2

คุณ จรวยพร

081565XXXX

3

คุณ วุฒิพงษ์

091236XXXX

4

คุณ แสงแข

081891XXXX

5

คุณ อภิณห์

087036XXXX

รางวัลที่ 2 ไดร์เป่าผม Dyson Supersonic มูลค่า 18,900 บาท จำนวน 10 รางวัล 

ที่

ชื่อผู้โชคดี

เบอร์โทรศัพท์สมัคร Omne

1

คุณ Juthamas

081085XXXX

2

คุณ ทองสุข

084824XXXX

3

คุณ นฤทธิ์

082999XXXX

4

คุณ บังอร

096423XXXX

5

คุณ ปิยะนันท์

084733XXXX

6

คุณ พิมลดา

064951XXXX

7

คุณ มานิตา

087929XXXX

8

คุณ สังวร

083968XXXX

9

คุณ สายรุ้ง

085293XXXX

10

คุณ โสภาตาดี

093289XXXX

รางวัลที่ 3 บัตรกำนัลเซ็นทรัล มูลค่า 900 บาท จำนวน 200 รางวัล

ที่

ชื่อผู้โชคดี

เบอร์โทรศัพท์สมัคร Omne

1

คุณ Amonrat

064919XXXX

2

คุณ anonymous

082728XXXX

3

คุณ Apiwat

084517XXXX

4

คุณ chalotorn

097135XXXX

5

คุณ chanapa

088632XXXX

6

คุณ chantana

090439XXXX

7

คุณ kanchanok

086074XXXX

8

คุณ korawich

093096XXXX

9

คุณ kunning

084614XXXX

10

คุณ narawan

061591XXXX

11

คุณ nattarin

097235XXXX

12

คุณ nattha

084136XXXX

13

คุณ orapim

098229XXXX

14

คุณ panisa

094819XXXX

15

คุณ panurat

082897XXXX

16

คุณ papassorn

061454XXXX

17

คุณ Parin

088221XXXX

18

คุณ Pattarin

091887XXXX

19

คุณ Phen

081563XXXX

20

คุณ pinachs

061624XXXX

21

คุณ pipat

082969XXXX

22

คุณ PITTINAN

082766XXXX

23

คุณ praew

092636XXXX

24

คุณ pranee

065539XXXX

25

คุณ pranee

096716XXXX

26

คุณ Preawphuan

081885XXXX

27

คุณ saowanee

088541XXXX

28

คุณ satit

064246XXXX

29

คุณ SAWINA

086289XXXX

30

คุณ Seksan

065997XXXX

31

คุณ Sethaphong

094794XXXX

32

คุณ somboon

081617XXXX

33

คุณ sompong

094921XXXX

34

คุณ soontree

089460XXXX

35

คุณ SUKSANTI

097296XXXX

36

คุณ sutthimat

086529XXXX

37

คุณ tanat

095270XXXX

38

คุณ thanongsak

091031XXXX

39

คุณ Thiparat

095336XXXX

40

คุณ tuchsanee

092439XXXX

41

คุณ Vachirapong

085807XXXX

42

คุณ WANDEE

086892XXXX

43

คุณ Wisa

090338XXXX

44

คุณ Worapot

081554XXXX

45

คุณ Yuvadee

091228XXXX

46

คุณ กนก

089736XXXX

47

คุณ กนกพิชญ์

093936XXXX

48

คุณ กรณภัสร์

094186XXXX

49

คุณ กรานต์นรินทร์

065525XXXX

50

คุณ กฤษฎา

089301XXXX

51

คุณ กันยารัตน์

099169XXXX

52

คุณ กิจติกร

089745XXXX

53

คุณ กิตติธัช

096369XXXX

54

คุณ กุลเดชา

065741XXXX

55

คุณ เกตุดาว

086800XXXX

56

คุณ เกรียงศักดิ์

090339XXXX

57

คุณ เกวลิน

088549XXXX

58

คุณ เกศกานดา

081439XXXX

59

คุณ ขจีรัตน์

086600XXXX

60

คุณ คัมภีร์

081103XXXX

61

คุณ คุณัญญา

081042XXXX

62

คุณ จิรโรจน์

098564XXXX

63

คุณ จิราภา

064732XXXX

64

คุณ จุฑามาศ

083923XXXX

65

คุณ จุฑารัตน์

084269XXXX

66

คุณ เจนกวี

099219XXXX

67

คุณ เจษฎา

064105XXXX

68

คุณ เจิดจันทน์

081541XXXX

69

คุณ เจือ

084051XXXX

70

คุณ ฉลุย

086839XXXX

71

คุณ ชญาณิษา

084154XXXX

72

คุณ ชนวีร์

065349XXXX

73

คุณ ชลธิชา

095168XXXX

74

คุณ ชลิตา

089524XXXX

75

คุณ ชวภรณ์

087398XXXX

76

คุณ ชัยวัฒน์

089519XXXX

77

คุณ ชาเดช

092836XXXX

78

คุณ ชินานาง

066007XXXX

79

คุณ โชคเจริญสุข

081629XXXX

80

คุณ ญานภัทร

066156XXXX

81

คุณ ณัฏฐนันท์

086949XXXX

82

คุณ ณัฐพงษ์

092564XXXX

83

คุณ ณัฐพล

064454XXXX

84

คุณ ณัฐพล

064771XXXX

85

คุณ ณัฐริกา

091836XXXX

86

คุณ ดลยาชัย

082668XXXX

87

คุณ ดวงกมล

094493XXXX

88

คุณ ดุสิดา

083733XXXX

89

คุณ ไตรรัตน์

061162XXXX

90

คุณ ถนอม

091435XXXX

91

คุณ ทนงศักดิ์

062727XXXX

92

คุณ ทศฤกษ

063435XXXX

93

คุณ ทัศนา

088862XXXX

94

คุณ ธนกฤต

082440XXXX

95

คุณ ธนเดช

080901XXXX

96

คุณ ธนาภรณ์

063614XXXX

97

คุณ ธัญรัตน์

086256XXXX

98

คุณ ธันวา

087144XXXX

99

คุณ ธิติมา

080135XXXX

100

คุณ นครผา

098106XXXX

101

คุณ นงค์นุช

080289XXXX

102

คุณ นพดล

062362XXXX

103

คุณ นพรัตน์

081366XXXX

104

คุณ นันท์ฑา

097246XXXX

105

คุณ น้ำค้าง

081864XXXX

106

คุณ น้ำฝน

086845XXXX

107

คุณ นิฏฐิดา

081809XXXX

108

คุณ นิตยา

081338XXXX

109

คุณ นิพนธ์

086326XXXX

110

คุณ นิภาพร

089614XXXX

111

คุณ นิมิตร

081925XXXX

112

คุณ นิยม

089638XXXX

113

คุณ บุณยาพร

094823XXXX

114

คุณ เบญจพร

095738XXXX

115

คุณ ปภาดา

099327XXXX

116

คุณ ประภาพร

092989XXXX

117

คุณ ปราโมทย์

085904XXXX

118

คุณ ปริญญาภรณ์

065154XXXX

119

คุณ ปรียนันท์

095546XXXX

120

คุณ ปรียาภา

084995XXXX

121

คุณ ปิยะ

080879XXXX

122

คุณ พงศ์ศักดิ์

061970XXXX

123

คุณ พงษ์กฤษณ์

083693XXXX

124

คุณ พงษ์พรรณ

082936XXXX

125

คุณ พนิดา

081450XXXX

126

คุณ พเยาว์

061594XXXX

127

คุณ พรพนา

081960XXXX

128

คุณ พรรณี

089051XXXX

129

คุณ พัชรินทร์

095728XXXX

130

คุณ พิชญาณี

094886XXXX

131

คุณ พิชิตชัย

085353XXXX

132

คุณ พิทักษ์

084718XXXX

133

คุณ พิพัฒน์

095635XXXX

134

คุณ พิรานันท์

083964XXXX

135

คุณ แพรววนิด

096848XXXX

136

คุณ ภัควลัญช์

085065XXXX

137

คุณ ภัทราภรณ์

097949XXXX

138

คุณ ภูมิใจ

086066XXXX

139

คุณ มนตรี

063727XXXX

140

คุณ มลฤดี

081866XXXX

141

คุณ ยอดรัก

062215XXXX

142

คุณ ยาวิกา

064778XXXX

143

คุณ ยืนยง

098665XXXX

144

คุณ รณชัย

097285XXXX

145

คุณ รัชฎาพร

084505XXXX

146

คุณ รัตรยา

094591XXXX

147

คุณ รุจรักข์

089054XXXX

148

คุณ ลิขสิทธิ์

081836XXXX

149

คุณ วชิรา

088824XXXX

150

คุณ วรรณวดี

063889XXXX

151

คุณ วรวัช

061429XXXX

152

คุณ วราพงษ์

091419XXXX

153

คุณ วรุณพร

063664XXXX

154

คุณ วันชัย

090895XXXX

155

คุณ วิเชียร

089973XXXX

156

คุณ วิทย์

096879XXXX

157

คุณ วิรินทร์

094632XXXX

158

คุณ วุฒิพงศ์

081308XXXX

159

คุณ ศรัญยู

081028XXXX

160

คุณ ศศิภา

089630XXXX

161

คุณ ศักดา

088005XXXX

162

คุณ ศิริลักษณ์

093608XXXX

163

คุณ ศุฎารัช

065395XXXX

164

คุณ ศุภลักษณ์

092259XXXX

165

คุณ ศุภาภรร

086329XXXX

166

คุณ สดายุ

061457XXXX

167

คุณ สถาพร

080993XXXX

168

คุณ สถิตพงศ์

097957XXXX

169

คุณ สมบัติ

089221XXXX

170

คุณ สมพร

083708XXXX

171

คุณ สมศรี

084637XXXX

172

คุณ สมัคร

090254XXXX

173

คุณ สมัญญา

089826XXXX

174

คุณ สราวุฒิ

095572XXXX

175

คุณ สันติ

080068XXXX

176

คุณ สาคร

090587XXXX

177

คุณ สาลินี

062349XXXX

178

คุณ สำรวย

062685XXXX

179

คุณ สิรวีณ์

093542XXXX

180

คุณ สุภาพร

089031XXXX

181

คุณ สุวัฒนา

081375XXXX

182

คุณ เสาวนิตย์

099939XXXX

183

คุณ โสภา

086880XXXX

184

คุณ อติกานต์

097121XXXX

185

คุณ อนิตา

099369XXXX

186

คุณ อนิรุตต์

089994XXXX

187

คุณ อนุรักษ์

064651XXXX

188

คุณ อโนมา

081535XXXX

189

คุณ อมร

098585XXXX

190

คุณ อริสา

065404XXXX

191

คุณ อสมา

092484XXXX

192

คุณ อัจจิมา

065916XXXX

193

คุณ อัจฉรา

061865XXXX

194

คุณ อัมพร

065095XXXX

195

คุณ อาทิตยา

081995XXXX

196

คุณ อานนท์

092769XXXX

197

คุณ อาริต

089900XXXX

198

คุณ อิทธิกร

098136XXXX

199

คุณ อุทัย

092651XXXX

200

คุณ อุทัยทิพ

089893XXXX

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

- นำโค้ดที่ได้รับนี้ไปแลกเป็นบัตรกำนัลเซ็นทรัลเท่านั้น

- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้ซ้ำอีก

- สามารถแลกรับบัตรกำนัลเซนทรัลได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเท่านั้น

- สามารถใช้สิทธิ์ได้ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เฉพาะสาขาดังต่อไปนี้: ชิดลม, ลาดพร้าว, บางนา, ปิ่นเกล้า, เซ็นทรัลเวิล์ด, แจ้งวัฒนะ, อีสต์วิลล์, พระราม 2, พระราม 3, ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต, สีลมคอมเพล็กซ์, ศาลายา, เวสต์เกต, เมกา บางนา, เฟสติวัลเชียงใหม่, เฟสติวัลหาดใหญ่, นครราชสีมา, ฟอร์เรสต้า ภูเก็ต, พั ทยา บีช, อุดรธานี,ขอนแก่น, ป่าตอง และ เฟสติวัล สมุย (ยกเว้นรามอินทรา )

- ไม่สามารถใช้ได้ที่ร้านค้าในเครือ เซ็นทรัลกรุ๊ป ดังต่อไปนี้ ร้านค่าเช่าพื้นที่, พื้นที่ศูนย์อาหาร, รายการทางออนไลน์, โรบินสัน, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ มาร์เก็ต, ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์, ซูเปอร์คุ้ม, ท็อปส์ เดลี่, อีทไทยโซนตลาด, Thai Favorites, เซกาเฟรโดซาเนตติ เอสเพรสโซ, มัทสึโมโตะ คิโยชิ, เพาเวอร์บาย, ซูเปอร์สปอร์ต, บีทูเอส, ออฟฟิศเมท, ไทวัสดุ, บ้านแอนด์บียอน, ออโต้วัน, มาร์คแอนด์สเปนเซอร์ และ มูจิ

- ไม่สามารถใช้ซื้อสินค้าผ่านช่องทางของเซ็นทรัลออนไลน์

- กรณีที่ใช้ชำระค่าสินค้าเกินกว่ามูลค่าของบัตรของขวัญ ลูกค้าต้องชำระส่วนต่างเพิ่มเติมด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิต

- กรณีที่ใช้ชำระค่าสินค้าน้อยกว่ามูลค่าของบัตรของขวัญ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ขอสงวนสิทธิ์ จะไม่มีการทอนเงิน และ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้


- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากเกิดกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านศูนย์บริการลูกค้าเอฟดับบลิวดี 1351 เปิดบริการ 08:00 - 20:00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด

ประกาศผลกิจกรรม Omne by FWD ประจำเดือน กันยายน 2566

ร่วมสนุกลุ้นรับมือถือ SamsungGalaxy Z Flip 5, ไดร์เป่าผม Dyson และของรางวัลอื่นๆอีกมากมาย รวม 215 รางวัล 

ระยะเวลาร่วมสนุกตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ก.ย. 66

ของรางวัล 

รางวัลที่ 1 โทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy Z Flip5 256GB มูลค่า 39,900 บาท จำนวน 5 รางวัล

รางวัลที่ 2 ไดร์เป่าผม Dyson Supersonic มูลค่า 18,900 บาท จำนวน 10 รางวัล 

รางวัลที่ 3 บัตรกำนัลเซ็นทรัล มูลค่า 900 บาท จำนวน 200 รางวัล 

รวมมูลค่าของรางวัลเป็นเงิน 568,500 บาท 

ดาวน์โหลดแอปและร่วมสนุก

เงื่อนไขกิจกรรม

1. กิจกรรม Omne Lucky draw สามารถเข้าร่วมได้ตั้งแต่ วันที่ 1 – 30 ก.ย. 66

2. กติการ่วมสนุกดังนี้

  1) ดาวน์โหลด และสมัครเป็นสมาชิก Omne by FWD ภายในระยะเวลากิจกรรม 

- รับ 1 สิทธิ์ เมื่อสมัครเป็นสมาชิกทั่วไปด้วยเบอร์มือถือสำเร็จ (ไม่ต้องเป็นลูกค้าที่มีกรมธรรม์ก็สามารถสมัครได้)

- รับ 2 สิทธิ์ เมื่อสมัครเป็นสมาชิกและยืนยันสถานะลูกค้าประกันชีวิต FWD สำเร็จ  

2) ใช้บริการกรมธรรม์ออนไลน์ผ่าน Omne by FWD ภายในระยะเวลากิจกรรม 

- รับ 1 สิทธิ์ สำหรับการเปลี่ยนอีเมลหรือเบอร์มือถือ จำกัดอย่างละ 1 สิทธิ์ / บัญชีผู้ใช้ / ระยะเวลากิจกรรม

- รับ 1 สิทธิ์ สำหรับการกู้กรมธรรม์ เปลี่ยนที่อยู่ เปลี่ยนวิธีรับเงินคืน เปลี่ยนผู้รับประโยชน์ ยื่นเคลม สมัครบริการชำระค่าเบี้ยฯ อัตโนมัติ แจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี 

จำกัด 1 สิทธิ์ต่อประเภทรายการ / กรมธรรม์ / ระยะเวลากิจกรรม (ผู้มีหลายกรมธรรม์ได้รับสิทธิ์ต่อประเภทบริการออนไลน์สูงสุดตามจำนวนกรมธรรม์ที่มีผลบังคับใช้)

3. บริษัทฯ จะส่ง SMS สรุปจำนวนสิทธิ์ลุ้นรางวัลที่ลูกค้าเอฟดับบลิวดีได้รับจากการใช้บริการกรมธรรม์ออนไลน์บนแอป Omne by FWD ให้กับผู้ร่วมกิจกรรม ในวันที่ 9 ต.ค.66 ผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่สมัครไว้กับ Omne by FWD 

4. เงื่อนไขของการได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล 

• การได้รับสิทธิ์เมื่อสมัครเป็นสมาชิก:ผู้ร่วมกิจกรรมต้องสมัครสมาชิกแอป Omne by FWD ให้ครบถ้วน จึงถือว่าได้สิทธิ์ในการจับฉลากตามจำนวนสิทธิ์ที่ระบุไว้ ในกรณีที่ทำขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งไม่ครบถ้วน หรือไม่สมบูรณ์ ทางบริษัทฯ ถือว่าเป็นการร่วมกิจกรรมที่ไม่สมบูรณ์ และไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจากกิจกรรมนี้โดยอัตโนมัติ

• การได้รับสิทธิ์เมื่อใช้บริการกรมธรรม์ออนไลน์:ผู้ร่วมกิจกรรมต้องสมัครบริการกรมธรรม์ออนไลน์สำหรับลูกค้าเอฟดับบลิวดีให้ครบถ้วน จึงถือว่าได้สิทธิ์ในการจับฉลากตามจำนวนสิทธิ์ที่ระบุไว้ ในกรณีที่ทำขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งไม่ครบถ้วน หรือไม่สมบูรณ์ ทางบริษัทฯ ถือว่าเป็นการร่วมกิจกรรมที่ไม่สมบูรณ์ และไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจากกิจกรรมนี้โดยอัตโนมัติ

• การได้รับสิทธิ์จากการใช้บริการกรมธรรม์ออนไลน์ในแอป Omne by FWD เช่น การกู้กรมธรรม์ เปลี่ยนที่อยู่ อีเมลหรือเบอร์มือถือ เปลี่ยนวิธีรับเงินคืน เปลี่ยนผู้รับประโยชน์ ยื่นเคลม สมัครบริการชำระค่าเบี้ยฯ อัตโนมัติ แจ้งความประสงค์ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี 

5. บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) หรือ "บริษัทฯ" ได้จัดทำฉลากเพื่อใช้ในการจับรางวัลโดยพิมพ์ฉลากตามสิทธิ์ที่ผู้ร่วมสนุกที่ระบุไว้ข้างต้น

6. รางวัลของกิจกรรมนี้ ได้แก่ 

ของรางวัล 

รางวัลที่ 1 โทรศัพท์มือถือSamsung Galaxy Z Flip 256GB มูลค่า 39,900 บาท จำนวน 5 รางวัล

รางวัลที่ 2 ไดร์เป่าผม Dyson Supersonic มูลค่า 18,900 บาท จำนวน 10 รางวัล 

รางวัลที่ 3 บัตรกำนัลเซ็นทรัล มูลค่า 900 บาท จำนวน 200 รางวัล 

รวมมูลค่าของรางวัลเป็นเงิน 568,500 บาท 

7. ในกิจกรรมแต่ละเดือนผู้โชคดีสามารถรับรางวัลสูงสุดได้เพียง 1 รางวัลเท่านั้น 

8. ในกรณีที่ผู้โชคดีคนเดียวกันได้รับรางวัล 2 ครั้ง ในลำดับรางวัลแตกต่างกัน ของกิจกรรมนี้ บริษัทฯ จะถือว่าผู้โชคดีคนนี้ได้รับเพียง 1 รางวัลเท่านั้น โดยเป็นรางวัลที่มีมูลค่าสูงกว่าทันที และใช้รายชื่อผู้โชคดีสำรองตามลำดับ มาเป็นผู้โชคดีแทน

9. ในกรณีที่ผู้โชคดีคนเดียวกันได้รับรางวัล 2 ครั้ง ในลำดับรางวัลเดียวกัน ของกิจกรรมนี้ บริษัทฯ จะถือว่าผู้โชคดีคนนี้ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น และใช้รายชื่อผู้โชคดีสำรองตามลำดับ มาเป็นผู้โชคดีแทน

10. ขอสงวนสิทธิ์การรับรางวัลสำหรับผู้โชคดีที่เคยได้รับรางวัลที่ 1 ทริปภูเก็ต ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รร.ศรีพันวา ภูเก็ต มูลค่า 56,200 บาท และ รางวัลที่ 2 เครื่องเล่นเกมคอนโซล PlayStation 5 Final มูลค่า 20,790 บาทของ กิจกรรม Omne ประจำเดือน ส.ค. 66

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การร่วมกิจกรรม Omne Lucky draw สำหรับพนักงาน ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิตของบริษัทเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้

12. บริษัทฯ จะอ้างอิงสถานะสมาชิกของแอป Omne by FWD(สมาชิกทั่วไป หรือ สมาชิกประกันชีวิต FWD) ณ วันที่ 1 ต.ค. 66 สำหรับการเตรียมฉลากในการจับรางวัล

13. ผู้ที่ได้ทำการดาวน์โหลด สมัครสมาชิก หรือใช้บริการกรมธรรม์ออนไลน์บนแอป Omne by FWD ถือว่าผู้ใช้งานได้ยอมรับเงื่อนไขทุกข้อของกิจกรรมนี้ทันที และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการยอมรับเงื่อนไขทุกข้อของกิจกรรมนี้เป็นอย่างอื่นได้ทุกกรณี

14. กรณีได้ตรวจพบการทุจริต หรือเล่นกิจกรรมไม่ถูกต้องตามกติกาด้วยวิธีใดๆ ถือว่าสละสิทธิ์จากการร่วมกิจกรรม

15. บริษัทฯ จะทำการจับรางวัลในวันที่ 9 ต.ค. 66 เลขที่ 3/16 นนทบุรี 48 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

16. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่หน้าเว็บไซต์ https://fwdth.co/WC923 ในวันที่ 19 ต.ค.66 เวลา 16.00 น.  

17. ผู้โชคดีจากกิจกรรมนี้ที่ได้รางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 2 สามารถยืนยันตัวตนเพื่อรับของรางวัล ในวันที่ 19-25 ต.ค.66 ผ่านทางอีเมล crm.th@fwd.com กรณีผู้โชคดีไม่ได้ยืนยันการรับของรางวัลภายในวันที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

18. การรับของรางวัล

ผู้โชคดีได้รับรางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 2

• พิมพ์ข้อความเพื่อยืนยันการรับของรางวัลส่งทางอีเมล โดยระบุข้อความ "ส่งเอกสารยืนยันตัวตนเป็นผู้โชคดีรับของรางวัลจากกิจกรรม Omne by FWD ลุ้นของรางวัลทุกเดือน”

• เอฟดับบลิวดีจะเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% จากมูลค่าของรางวัลตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป

• บริษัทฯ จัดส่งของรางวัลให้กับผู้โชคดีทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ 

ผู้โชคดีเมื่อได้รับของรางวัลแล้วกรุณาถ่ายวิดีโอขณะเปิดกล่องไปรษณีย์ครั้งแรกเท่านั้น เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับของรางวัล

• ระยะเวลายืนยันตัวตนรับของรางวัล ตั้งแต่วันที่ 19-25 ต.ค. 66 มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ 

• ผู้โชคดีได้รับรางวัลที่ 3 จะได้รับโค้ดอี-วอเชอร์ทาง SMS ผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่สมัครไว้กับ Omne by FWD ภายในวันที่ 25 ต.ค. 66

19. ผู้ร่วมสนุกจะต้องสมัครสมาชิกOmne by FWDด้วยชื่อและนามสกุลจริง ที่ตรงกับบัตรประชาชนของตนเอง และยังไม่หมดอายุ เพื่อใช้เป็นเอกสารยืนยันตัวตนในการรับของรางวัลกรณีที่ ชื่อและนามสกุลจริง ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัล

20. ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นหรือมอบสิทธิ์ให้ผู้อื่นมารับของรางวัลแทนได้

21. บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลากิจกรรม, วิธีการร่วมกิจกรรม, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และหรือ รายละเอียดอื่นใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมสนุกทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

22. ใบอนุญาตเลขที่ 474-476/2566 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี

แชร์