แอป Omne by FWD จัดกิจกรรมร่วมสมทบทุน โครงการ "ช่วยน้อง ให้มองเห็น"

Omne by FWD

มาช่วยกันสมทบทุนเพื่อให้ถึงเป้าหมาย 30 ล้านบาท

“ทุกการสมัครสมาชิกใหม่ = ช่วยน้อง ให้มองเห็น”

ขอเชิญชวนลูกค้า FWD ดาวน์โหลดและสมัครสมาชิกบริการออนไลน์ลูกค้า FWD บนแอป Omne by FWD ทุกๆ การสมัครสมาชิกสำเร็จ 1 บัญชี FWD จะสมทบทุน 20 บาทเข้าโครงการ "ช่วยน้อง ให้มองเห็น" ของมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มาช่วยกันทำให้ถึงเป้าหมาย 30 ล้านบาท

CHARITY_CAM-05.jpg

โครงการ “ช่วยน้อง ให้มองเห็น” เป็นโครงการช่วยเด็กทารกคลอดก่อนกำหนดซึ่งจอตาจะยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่ ทำให้เกิดความผิดปกติของระบบเส้นเลือดของจอตา อาจจะทำให้ตาบอดได้ เมื่อเด็กเป็นแล้วการรักษาให้กลับเป็นปกติจึงเป็นเรื่องยาก ซึ่งเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของการตาบอดในเด็กไทย

ประโยชน์เข้าร่วมสมทบทุนบริจาคกับโครงการ “ช่วยน้อง ให้มองเห็น”

ทารกคลอดก่อนกำหนดได้รับการตรวจวินิจฉัย และเข้าถึงการดูแลรักษาอย่างรวดเร็ว ลดโอกาสการสูญเสียสายตา ตาบอด ซึ่งจะส่งผลให้เด็กเสียโอกาสในการเรียนรู้ ดำเนินชีวิตอย่างบุคคล ผู้ที่มีสายตาปกติทั่วไป

ยอดสมัครสมาชิกบริการออนไลน์ลูกค้า FWD บนแอป Omne by FWD

ระหว่างวันที่ 16 พ.ย. - 31 ธ.ค. 66 เป็นจำนวน 28,541 ผู้ใช้

รวมจำนวนเงินที่ FWD จะสมทบทุนเข้าโครงการ ช่วยน้อง ให้มองเห็น ณ วันที่ 31 ธ.ค. 66 เป็นจำนวนเงิน 570,820 บาท

เป้าหมายซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ช่วยรักษาตาของน้องๆ 30,000,000 บาท

ดูยอดบริจาครวม ณ ขณะนี้ และรายละเอียดต่างๆ ของโครงการช่วยน้อง ให้มองเห็น คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดแอปและร่วมสมทบทุน

เงื่อนไขการเข้าร่วมสมทบทุน

  1. กิจกรรมนี้สามารถเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย. – 31 ธ.ค. 66
  2. เฉพาะลูกค้าเอฟดับบลิวดี ดาวน์โหลดและสมัครสมาชิกบริการออนไลน์ลูกค้า FWD บนแอป Omne by FWD สำเร็จ 1 บัญชี ได้สมทบทุน 20 บาท จำกัด1 สิทธิ์ / บัญชีผู้ใช้ / ระยะเวลากิจกรรม
  3. บริษัทฯ จะอ้างอิงสถานะสมาชิกของแอป Omne by FWD (สมาชิกทั่วไป หรือ สมาชิกบริการออนไลน์ลูกค้า FWD) ณ วันที่ 1 ม.ค. 67 สำหรับการเข้าร่วมสมทบทุนในโครงการช่วยน้อง ให้มองเห็น
  4. เฉพาะลูกค้าผู้เอาประกันภัยที่ชำระเบี้ยประกันชีวิตตามเงื่อนไขที่เอฟดับบลิวดีกำหนด
  5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากเกิดกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
  6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านศูนย์บริการลูกค้าเอฟดับบลิวดี 1351 เปิดบริการ 08:00 - 20:00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด

Share