สิทธิพิเศษลูกค้า

ของขวัญวันเกิดสำหรับลูกค้า FWD Prompt ปี 2567

สำหรับ FWD Prompt

ของขวัญวันเกิดสำหรับลูกค้า FWD Prompt ปี 2567

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า FWD Prompt ประจำปี 2567 ผู้ได้รับสิทธิ์ได้มีการชำระค่าเบี้ยประกันภัยไม่เกิน 100,000 บาทขึ้นไปต่อปี ตามสูตรการคำนวณของเอฟดับบลิวดี จะได้รับ ของขวัญมูลค่า 30 บาท ในวันเกิดของคุณ

New-Pictpgram-FWD_Redemption_Flow-Prompt1-2024.png

New-Pictpgram-FWD_Redemption_Flow-Prompt2-2024.png


เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

  • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะลูกค้าผู้เอาประกันภัย ที่ชำระค่าเบี้ยประกันภัย รวม ไม่เกิน 1 แสนบาท ซึ่งคำนวณตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่เอฟดับบลิวดีกำหนด
  • จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 คน ต่อปี และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้
  • ระยะเวลารับสิทธิ์ภายใน 30 วัน นับจากวันเกิดของคุณ ไม่สามารถขอรับสิทธิ์ย้อนหลังได้ทุกกรณี และไม่สามารถขอชดเชยสิทธิ์ย้อนหลังในปีก่อนหน้าได้ทุกกรณี
  • เอฟดับบลิวดีขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าผู้เอาประกันภัย ที่ชำระค่าเบี้ยประกันภัย ตามประเภทกรมธรรม์ที่กำหนด ภายใต้เงื่อนไขการคำนวณของเอฟดับบลิวดีค่าเบี้ยประกันภัย ของกรมธรรม์ที่ซื้อผ่านธนาคารไทยพาณิชย์หรือตัวแทนเดิม ไม่ถูกนำมาคำนวณในการจัดระดับสิทธิพิเศษ
  • ของรางวัลทุกชิ้นจะหมดอายุตามที่กำหนด หากไม่ได้ใช้ในเวลาที่กำหนด เอฟดับบลิวดีขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยของรางวัล และไม่สามารถร้องเรียนใดๆ ได้ในทุกกรณี
  • ไม่สามารถร้องขอเปลี่ยน หรือแลกเป็นของรางวัลอย่างอื่นๆ ได้ ในทุกกรณี
  • เอฟดับบลิวดีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก ของขวัญ รายละเอียด ข้อกำหนด และหรือเงื่อนไขใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • เอฟดับบลิวดีไม่มีนโยบายในการส่งของรางวัลจากกิจกรรมนี้ให้ทางไปรษณีย์ทุกกรณี
  • ในกรณีเกิดข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินใดๆ ของเอฟดับบลิวดีเป็นที่สิ้นสุด
แชร์

อนาคตกำหนดได้ วางแผนชีวิตง่ายๆ ใน 5 นาที กับ FWD Protection Score

อนาคตกำหนดได้ วางแผนชีวิตง่ายๆ ใน 5 นาที กับ FWD Protection Score

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

แชตกับฟี่

แชตบอตของเราพร้อมหาคำตอบให้คุณอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเรื่องอะไร หากคุณต้องการความช่วยเหลือ แชตกับฟี่ได้เลย (หากเกินกำลังแชตบอต ฟี่จะเสนอตัวช่วยที่เหมาะสมให้)