สิทธิพิเศษลูกค้า

ของขวัญวันเกิดสำหรับลูกค้า FWD Prompt ปี 2566

สำหรับ FWD Prompt

ผู้ได้รับสิทธิ์

ลูกค้าที่ชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ตามหลักเกณฑ์ของเอฟดับบลิวดี จะได้รับ e-Coupon มูลค่า 30 บาท ในวันเกิดของคุณ

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะลูกค้าผู้เอาประกันภัย ที่ชำระเบี้ยประกันชีวิตรวม ไม่เกิน 1 แสนบาท ซึ่งคำนวณตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่เอฟดับบลิวดีกำหนด 
 • จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ 1 คน ต่อปี และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้
 • ระยะเวลารับสิทธิ์ภายใน 30 วัน นับจากวันเกิดของคุณ ไม่สามารถขอรับสิทธิ์ย้อนหลังได้ทุกกรณี และไม่สามารถขอชดเชยสิทธิ์ย้อนหลังในปีก่อนหน้าได้ทุกกรณี
 • เอฟดับบลิวดีขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าผู้เอาประกันภัย ที่ชำระเบี้ยประกันชีวิตตามประเภทกรมธรรม์ที่กำหนด ภายใต้เงื่อนไขการคำนวณของเอฟดับบลิวดี ค่าเบี้ยประกันชีวิตของกรมธรรม์ที่ซื้อผ่านธนาคารไทยพาณิชย์หรือตัวแทนเดิม ไม่ถูกนำมาคำนวณในการจัดระดับสิทธิพิเศษ
 • ของรางวัลทุกชิ้นจะหมดอายุตามที่กำหนด หากไม่ได้ใช้ในเวลาที่กำหนด เอฟดับบลิวดีขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยของรางวัล และไม่สามารถร้องเรียนใดๆ ได้ในทุกกรณี
 • ไม่สามารถร้องขอเปลี่ยน หรือแลกเป็นของรางวัลอย่างอื่นๆ ได้ ในทุกกรณี
 • เอฟดับบลิวดีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก ของขวัญ รายละเอียด ข้อกำหนด และหรือเงื่อนไขใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เอฟดับบลิวดีไม่มีนโยบายในการส่งของรางวัลจากกิจกรรมนี้ให้ทางไปรษณีย์ทุกกรณี
 • ในกรณีเกิดข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินใดๆ ของเอฟดับบลิวดีเป็นที่สิ้นสุด

   
แชร์

อนาคตกำหนดได้ วางแผนชีวิตง่ายๆ ใน 5 นาที กับ FWD Protection Score

อนาคตกำหนดได้ วางแผนชีวิตง่ายๆ ใน 5 นาที กับ FWD Protection Score

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

แชตกับฟี่

แชตบอตของเราพร้อมหาคำตอบให้คุณอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเรื่องอะไร หากคุณต้องการความช่วยเหลือ แชตกับฟี่ได้เลย (หากเกินกำลังแชตบอต ฟี่จะเสนอตัวช่วยที่เหมาะสมให้)