ข่าวประชาสัมพันธ์

เอฟดับบลิวดีและธนาคารไทยพาณิชย์จับมือขยายสัญญาความร่วมมือธุรกิจประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคาร ในประเทศไทย

28/04/2566

• ขยายเวลาความร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจประกันชีวิตผ่านธนาคารต่อเนื่องอีก 2 ปี

• การทำงานร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ถือเป็นสัดส่วนใหญ่ที่สุดของธุรกิจประกันเอฟดับบลิวดีในประเทศไทย

กรุงเทพฯ 28 เมษายน 2566 – เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (FWD ประเทศไทย) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB) ได้ขยายอายุสัญญาความร่วมมือในธุรกิจประกันชีวิตผ่านธนาคารต่อเนื่องอีก 2 ปี เพื่อตอบรับความต้องการด้านความคุ้มครองและการเติบโตของธุรกิจประกันภัยในยุคดิจิทัลของประเทศไทย

การขยายสัญญาความร่วมมือนี้ เป็นการต่อยอดความสำเร็จของการเป็นพันธมิตรระหว่าง เอฟดับบลิวดี ประเทศไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ผนึกกำลังสร้างการเติบโตร่วมกันในปีที่ผ่านมา โดย เอฟดับบลิวดี ประเทศไทย มีอัตราการเติบโตของมูลค่าธุรกิจใหม่ที่ 67% ในปี 2562 มาอยู่ที่มูลค่า 270 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ ในปี 2565 ส่งผลให้ปัจจุบัน เอฟดับบลิวดี ประเทศไทย ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้านเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่ผ่านช่องทางธนาคาร

นายปีเตอร์ กริมส์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจประจำประเทศไทยและกัมพูชา กล่าวว่า “เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปีของกลุ่มบริษัท เอฟดับบลิวดี เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ขยายระยะเวลาความร่วมมือกับพันธมิตรที่เคียงข้างสร้างความสำเร็จมาด้วยกัน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เอฟดับบลิวดี และธนาคารไทยพาณิชย์ มีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าซึ่งถือเป็นเรื่องหลัก และเป็นหัวใจในการดำเนินธุรกิจของเรา เรามุ่งมั่นทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันเปลี่ยนมุมมองของผู้คนที่มีต่อการประกันชีวิตในประเทศไทย ประเทศที่มีศักยภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจ และมีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีอย่างกว้างขวาง”

ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) เป็นหนึ่งในธนาคารพาณิชย์ที่มีความสำคัญต่อระบบในประเทศ (D-SIBs) มีจำนวนสาขา 660 สาขาตาม ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และได้มีการนำผลิตภัณฑ์และบริการ ของ เอฟดับบลิวดี ประเทศไทย มารวมไว้บนเครื่องมือดิจิทัลของธนาคารอย่างเต็มรูปแบบ โดยมีผู้ใช้บริการสูงถึง 78% จากจำนวนลูกค้าทั้งหมดของธนาคาร และเมื่อสิ้นปี 2565 เอฟดับบลิวดี ประเทศไทยมีจำนวนผู้ถือกรมธรรม์ที่มาจากการเป็นพันธมิตรร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำนวน 1.4 ล้านราย

นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “นับตั้งแต่ปี 2562 ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ประกาศความร่วมมือด้านประกันชีวิตร่วมกับกลุ่มเอฟดับบลิวดี เพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผ่านธนาคาร ด้วยความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ร่วมกันในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านความคุ้มครองและนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างประสบการณ์รูปแบบใหม่ให้แก่ลูกค้า มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการผลักดันให้ธุรกิจ ประกันชีวิตผ่านธนาคารของธนาคารไทยพาณิชย์ครองอันดับหนึ่งในตลาดในปัจจุบัน ธนาคารจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการขยายความร่วมมือกับกลุ่มเอฟดับบลิวดีต่อไป โดยจะร่วมมือกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตด้วยตัวเลือกที่หลากหลายครอบคลุมความต้องการของลูกค้าในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างโอกาสการเติบโตในกลุ่มลูกค้า Affluent และกลุ่มผู้ใช้งานดิจิทัลซึ่งเป็นเป้าหมายทางธุรกิจใหม่ของธนาคาร ความร่วมมือในครั้งนี้จะยังผลให้ธนาคาร รักษาความเป็นผู้นำทางการตลาดอย่างแข็งแกร่ง และบรรลุจุดมุ่งหมายในการเป็น Digital Bank with Human Touch ที่เป็นอันดับหนึ่งด้านการบริหารความมั่งคั่ง พร้อมส่งมอบประสบการณ์การให้บริการที่เชื่อมถึงกันอย่างไร้รอยต่อในทุกช่องทางให้กับลูกค้า

นับตั้งแต่กลุ่ม เอฟดับบลิวดี เข้าซื้อกิจการประกันชีวิตของธนาคารไทยพาณิชย์ และเริ่มทำงานร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์มาตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 เอฟดับบลิวดี ประเทศไทยได้ขยายการเติบโต ทั้งในด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และการสร้างแบรนด์อย่างต่อเนื่อง และภายใน 6 เดือนนับจากการจับมือเป็นพันธมิตร ได้ประสบความสำเร็จและก้าวขึ้นเป็นอันดับหนึ่งในธุรกิจประกันชีวิตผ่านธนาคาร โดยพิจารณาจากเบี้ยประกันภัยรับรวม ตามข้อมูลของสมาคมประกันชีวิตไทย

ธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยยังคงมีโอกาสเติบโตและเปี่ยมไปด้วยศักยภาพ ดังจะเห็นได้จากจำนวนประชากรที่ยังไม่สามารถเข้าถึงการประกันภัยอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราการถือครองกรมธรรม์อยู่ที่ 3.8% อ้างอิงจากข้อมูล ณ สิ้นปี 2564 และยังมีโอกาสในการลดช่องว่างความคุ้มครองประกันภัย (Protection gap) ของประเทศคิดเป็นมูลค่า 4.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ จากจำนวนประชากร 72 ล้านคน โดยมีอัตราการเติบโตของรายได้มวลรวมประชาชาติเฉลี่ยต่อคน (Thailand income per capita) อยู่ที่ 3.9% วัด ณ สิ้นปี 2564 เทียบกับค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่ 3.0% และมีอัตราการใช้งานโทรศัพท์มือถือและเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของประเทศอยู่ที่ 96% และ 68% ตามลำดับ

____________________

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เอฟดับบลิวดีประเทศไทย เป็นบริษัทสมาชิกในกลุ่มบริษัทเอฟดับบลิวดี ซึ่งเป็นธุรกิจประกันชีวิตในภูมิภาคเอเชีย มีลูกค้ามากกว่า 10 ล้านคนใน 10 ประเทศทั่วภูมิภาค รวมถึงในประเทศที่มีการเติบโตทางธุรกิจอย่างก้าวกระโดด ในปี พ.ศ. 2566 เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต ก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 และให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นนวัตกรรมที่จะทำให้ประกันชีวิตเป็นเรื่องง่าย สะดวก รวดเร็ว ผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เข้าใจง่าย โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยแนวคิดที่ยึดถือความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก และความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนมุมมองของผู้คนที่มีต่อการประกันชีวิต

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.fwd.co.th หรือ www.facebook.com/FWDThailand

ข้อมูลเกี่ยวกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรกของไทย ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2449 ธนาคารไทยพาณิชย์ให้บริการทางการเงินแบบครบวงจรแก่ลูกค้าทุกประเภท ทั้งที่เป็น บริษัทขนาดใหญ่ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และลูกค้ารายย่อย มีเครือข่ายสาขาและศูนย์บริการที่ครอบคลุมอยู่ทั่วประเทศ ธนาคารไทยพาณิชย์มุ่งมั่นที่จะเป็น “ธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด” หรือ “The Most Admired Bank” โดยการสร้างดุลยภาพในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียหลักทุกฝ่ายทั้งลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น หน่วยงานกำกับดูแล และสังคม รวมถึงการเป็นผู้นำในการวางรูปแบบการดำเนินธุรกิจการธนาคารของประเทศไทยในอนาคต ข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บไซต์ของธนาคารที่ www.scb.co.th

Share