สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าทรู​

Omne by FWD

แค่ดาวน์โหลดและสมัครสมาชิกแอป Omne by FWD ภายใน 31 มี.ค. 66 รับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ​

ลูกค้าทรูดาวน์โหลด และสมัครสมาชิกแอป Omne by FWD ภายใน 10-31 มีนาคม 2566 รับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ​

ต่อที่ 1 : รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม Omne Lucky draw ประจำเดือนมีนาคม 2566 ลุ้นรางวัล Samsung S23 Ultra 5G และอื่นๆ รวม 505 รางวัล มูลค่ารวม 444,500 บาท เมื่อสมัครเป็นสมาชิก Omne by FWD ด้วยเบอร์มือถือเครือข่าย True ​

 • รับ 1 สิทธิ์ เมื่อสมัครเป็นสมาชิกแบบทั่วไป (ไม่ต้องเป็นลูกค้า FWD ที่มีกรมธรรม์ก็สามารถลุ้นรับได้)​​
 • รับ 2 สิทธิ์ เมื่อสมัครเป็นสมาชิกและยืนยันสถานะลูกค้าประกันชีวิต FWD สำเร็จ ​

  ดูรายละเอียดและเงื่อนไขกิจกรรม Omne Lucky draw ประจำเดือนมีนาคม 2566 ได้ที่ https://fwdth.co/WF323

ต่อที่ 2 : สิทธิ์รับรางวัล Samsung S23 Ultra 5G จากการเล่นมินิเกมในแอป Omne by FWD​

ลูกค้าทรู ที่เล่นมินิเกม Panda Ball ในแอป Omne by FWD และสามารถทำคะแนนสูงสุดติดอันดับ 1 ใน 5 ของกระดานคะแนนประเทศไทยประจำเดือนมีนาคม 2566 รับเลย ไม่ต้องลุ้น Samsung S23 Ultra 5G จำนวน 1 เครื่อง​

ดาวน์โหลดแอป Omne by FWD​

เงื่อนไขร่วมกิจกรรมสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าทรู

1. ระยะเวลาของกิจกรรมสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าทรู ตั้งแต่วันที่ 10-31 มีนาคม 2566 เวลา 23:59 น. (เวลาประเทศไทย)

2. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องสมัครสมาชิกใหม่ผ่านแอป Omne by FWD ด้วยเบอร์มือถือเครือข่าย True เท่านั้น หากใช้อีเมลหรือใช้เบอร์มือถืออื่นๆ ที่ไม่ใช่เครือข่าย True ในการสมัครสมาชิก Omne by FWD ถือว่าไม่ได้รับสิทธิ์การรับรางวัลจากกิจกรรมนี้

3. ลูกค้าทรูดาวน์โหลด และสมัครสมาชิกแอป Omne by FWD ภายใน 10-31 มีนาคม 2566 รับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ

ต่อที่ 1 : รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม Omne Lucky draw ประจำเดือนมีนาคม 2566 ลุ้นรางวัล Samsung S23 Ultra 5G และอื่นๆ รวม 505 รางวัล มูลค่ารวม 444,500 บาท เมื่อสมัครเป็นสมาชิก Omne by FWD ด้วยเบอร์มือถือเครือข่าย True

 • รับ 1 สิทธิ์ เมื่อสมัครเป็นสมาชิกแบบทั่วไป (ไม่ต้องเป็นลูกค้า FWD ที่มีกรมธรรม์ก็สามารถลุ้นรับได้)
 • รับ 2 สิทธิ์ เมื่อสมัครเป็นสมาชิกและยืนยันสถานะลูกค้าประกันชีวิต FWD สำเร็จ

  ดูรายละเอียดและเงื่อนไขกิจกรรม Omne Lucky draw ประจำเดือนมีนาคม 2566 ได้ที่ https://fwdth.co/WF323

ต่อที่ 2 : สิทธิ์รับรางวัล Samsung S23 Ultra 5G จากการเล่นมินิเกมในแอป Omne by FWD

ลูกค้าทรู ที่เล่นมินิเกม Panda Ball ในแอป Omne by FWD และสามารถทำคะแนนสูงสุดติดอันดับ 1 ใน 5 ของกระดานคะแนนประเทศไทยประจำเดือนมีนาคม 2566 รับเลย Samsung S23 Ultra 5G มูลค่า 43,900 บาท จำนวน 1 เครื่อง (อันดับที่ 1–5 รางวัลละ 1 เครื่อง สูงสุด 5 รางวัล) สงวนสิทธิการแจกของรางวัลจากกิจกรรมนี้ให้กับลูกค้าทรูเท่านั้น

4. ลูกค้าทรูสามารถตรวจสอบผลอันดับคะแนนได้จากเมนูมินิเกม Panda Ball

5. ประกาศชื่อผู้ใช้งาน Omne ที่ทำคะแนนมินิเกม Panda Ball สูงสุด 5 อันดับแรกของกระดานคะแนนประเทศไทยทางเว็บไซต์ https://fwdth.co/34Z8b ในวันที่ 5 เม.ย. 2566 เวลา 16.00 น.

6. ลูกค้าทรูที่มีชื่อผู้ใช้งาน Omne by FWD ติดอันดับ 1 ใน 5 ของกระดานคะแนนมินิเกม Panda Ball ประเทศไทย จะต้องยืนยันตัวตนเพื่อรับของรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด ผ่านทางอีเมล Customer.th@fwd.com กรณีลูกค้าทรูไม่ได้ยืนยันการรับของรางวัลภายในวันที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

7. การรับของรางวัลจากมินิเกม Panda Ball

พิมพ์ข้อความเพื่อยืนยันการรับของรางวัลส่งทางอีเมล โดยระบุข้อความ "ส่งเอกสารยืนยันตัวตนลูกค้าทรูที่ติดอันดับ 1 ใน 5 มินิเกม Panda Ball” พร้อมแจ้งชื่อ ที่อยู่ ในการจัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์

เอกสารยืนยันตัวตนในการรับรางวัลได้แก่

 • ใบเสร็จรับเงินค่าโทรศัพท์ หรือ ใบแจ้งค่าใช้บริการ หรือ หนังสือรับรองความเป็นเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์ที่ออกโดยทรู ที่ระบุ ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับรางวัล
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับรางวัลพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ผู้ได้รับรางวัลจะต้องรับผิดชอบชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% จากมูลค่าของรางวัลตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป โดยเอฟดับบลิวดีจะแจ้งรายละเอียดการชำระเงินผ่านทางอีเมลที่ได้รับเอกสารยืนยันตัวตน
 • เอฟดับบลิวดีจะจัดส่งของรางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัลทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่แจ้งในอีเมลยืนยันการรับของรางวัล ภายใน 60 วันนับจากวันที่แจ้งยืนยันสิทธิ์การได้รับรางวัล
 • ผู้ได้รับรางวัลเมื่อได้รับของรางวัลแล้วกรุณาถ่ายวิดีโอขณะเปิดกล่องไปรษณีย์ครั้งแรกเท่านั้น เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับของรางวัล
 • ระยะเวลายืนยันตัวตนรับของรางวัล ตั้งแต่วันที่ 5-25 เมษายน 2566 มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์

8. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้

9. พนักงาน ตัวแทนประกันชีวิต หรือนายหน้าประกันชีวิตของเอฟดับบลิวดี ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้

10. เอฟดับบลิวดีมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลากิจกรรม, วิธีการร่วมกิจกรรม, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และหรือ รายละเอียดอื่นใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด


ประกาศชื่อผู้ใช้งาน Omne ที่ทำคะแนนมินิเกม Panda Ball สูงสุด 5 อันดับแรกของกระดานคะแนนประเทศไทย

* ลูกค้าทรู ที่เล่นมินิเกม Panda Ball ในแอป Omne by FWD และสามารถทำคะแนนสูงสุดติดอันดับ 1 ใน 5 ของกระดานคะแนนประเทศไทยประจำเดือนมีนาคม 2566 รับเลย Samsung S23 Ultra 5G มูลค่า 43,900 บาท จำนวน 1 เครื่อง (อันดับที่ 1–5 รางวัลละ 1 เครื่อง สูงสุด 5 รางวัล) สงวนสิทธิการแจกของรางวัลจากกิจกรรมนี้ให้กับลูกค้าทรูเท่านั้น

* ลูกค้าทรูที่มีชื่อผู้ใช้งาน Omne by FWD ติดอันดับ 1 ใน 5 ของกระดานคะแนนมินิเกม Panda Ball ประเทศไทย จะต้องยืนยันตัวตนเพื่อรับของรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด ผ่านทางอีเมล Customer.th@fwd.com กรณีลูกค้าทรูไม่ได้ยืนยันการรับของรางวัลภายในวันที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

* ระยะเวลายืนยันตัวตนรับของรางวัล ตั้งแต่วันที่ 5-25 เมษายน 2566 มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศรายชื่อผู้ใช้งาน Omne ที่ทำคะแนนมินิเกม Panda Ball สูงสุด 5 อันดับแรกของกระดานคะแนนประเทศไทย

ลำดับ

ผู้ใช้งาน Omne ที่ทำคะแนนมินิเกม Panda Ball สูงสุด 5 อันดับแรก

1

คุณ VI.wichaya

2

คุณ Nam Patcharin

3

คุณ Patcharapon​ KanXXX

4

คุณ narumonv

5

คุณ สุดจิต

แชร์