การออม การลงทุน

ทำประกันชีวิตให้สมบูรณ์ ต้องระบุผู้รับประโยชน์

การระบุผู้รับประโยชน์จากการทำประกันชีวิต จะว่าไปก็คล้ายๆ กับการทำพินัยกรรม ที่ทำการระบุว่า ทรัพย์สินของคุณจะยกให้ใครหากเกิดเรื่องไม่คาดคิดขึ้นกับตัวคุณเอง การระบุผู้รับประโยชน์และสัดส่วนที่จะได้รับจึงถือเป็นการวางแผนจัดการเรื่องเงินๆ ทองๆ ให้เรียบร้อยนั่นเอง

ผู้รับประโยชน์ คือใคร

ผู้รับประโยชน์ (Beneficiary) คือ บุคคลที่ผู้เอาประกันระบุไว้ว่าจะมอบประโยชน์ให้หากผู้เอาประกันเสียชีวิต โดยสามารถเลือกผู้รับประโยชน์ได้หลายคน และกำหนดสัดส่วนที่ได้รับในอัตราส่วนที่ต่างกันก็ได้ ส่วนมากมักเป็นบุตร คู่สมรส หรือพ่อแม่

คู่สมรสไม่ได้จดทะเบียน เป็นผู้รับประโยชน์ได้ไหม

ผู้เอาประกันที่แต่งงานแบบไม่ได้จดทะเบียนสมรส สามารถระบุคู่สมรสเป็นผู้รับประโยชน์ได้ โดยต้องแสดงเอกสารหรือทำหนังสือรับรองความสัมพันธ์ระหว่างผู้เอาประกันและผู้รับประโยชน์ให้กับบริษัทประกัน

beneficiary2.jpg

ข้อดีของการระบุผู้รับประโยชน์

การระบุตัวผู้รับประโยชน์เหมือนการชี้เป้า ให้บริษัทประกันรู้ถึงความตั้งใจจริงของผู้เอาประกัน หากประกันฉบับนั้นไม่มีการระบุผู้รับประโยชน์ไว้ ทุนประกันหรือเงินที่ทายาทจะได้รับกรณีเสียชีวิต จะตกไปอยู่ที่ “กองมรดก” ของผู้เอาประกัน เพื่อนำไปจัดสรรตามพินัยกรรมต่อไป

หากผู้เอาประกันไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ ก็จะไปหล่นที่ทายาทโดยธรรมตามกฎหมาย ซึ่งขั้นตอนนี้ค่อนข้างใช้เวลาพอสมควร เนื่องจากต้องมีการดำเนินการทางเอกสาร รวมทั้งอาจจะต้องยื่นเรื่องต่อศาลให้ระบุ “ผู้จัดการมรดก” เพื่อมาดำเนินเรื่องเงินๆ ทองๆ รวบรวมมรดกทั้งหมด รวมถึงชำระหนี้สินแทนผู้เอาประกันที่เสียชีวิตไปแล้ว

ลูกค้าเอฟดับบลิวดี ระบุชื่อผู้รับประโยชน์ได้สูงสุดถึง 4 คน และกำหนดสัดส่วนที่แต่ละคนจะได้รับได้ด้วยตัวเอง ผ่านบริการออนไลน์ คลิกที่นี่

beneficiary3.jpg

ผู้รับประโยชน์เสียชีวิตก่อนผู้เอาประกัน ทำอย่างไร

ผู้เอาประกันสามารถแจ้งบริษัทประกันเพื่อเปลี่ยนตัวผู้รับประโยชน์ได้ แต่หากไม่มีการแจ้งใดๆ ผลประโยชน์จะแบ่งออกเป็น 2 กรณี

  • หากระบุชื่อผู้รับประโยชน์และสัดส่วนที่ได้รับ สัดส่วนของผู้รับประโยชน์ ที่เสียชีวิตไปจะตกไปอยู่ที่กองมรดกของผู้เอาประกัน
  • หากผู้เอาประกันระบุชื่อผู้เอาประกันแต่ไม่ได้ระบุสัดส่วนการรับผลประโยชน์ บริษัทประกันจะเฉลี่ยผล ประโยชน์ ให้แก่ผู้รับประโยชน์ที่ยังมีชีวิตอยู่ในจำนวนเท่าๆ กัน

ลูกค้าเอฟดับบลิวดี เปลี่ยนชื่อผู้รับประโยชน์ได้เอง ผ่านบริการออนไลน์ คลิกที่นี่

หากเสียชีวิตจะตรวจสอบผู้รับประโยชน์อย่างไร

ในวันที่ผู้เอาประกันเสียชีวิตและมีกรมธรรม์หลายฉบับ ผลประโยชน์จะเป็นไปตามที่ผู้เอาประกันได้ระบุไว้ในประกันฉบับนั้นๆ โดยครอบครัวต้องเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการเรียกร้องสินไหมมรณะกรรม ดังนี้

  • เล่มกรมธรรม์ประกันชีวิต
  • สำเนาใบมรณบัตร รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับประโยชน์
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกัน รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับประโยชน์
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันที่มีการจำหน่าย "ตาย" เรียบร้อยแล้ว รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับประโยชน์
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับประโยชน์
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์
  • สำเนาบันทึกประจำวัน / สำเนารายงานการชันสูตรพลิกศพ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือแพทย์ชันสูตร กรณี เสียชีวิตโดยเหตุผิดธรรมชาติ เช่น อุบัติเหตุ ถูกฆาตกรรม ฆ่าตัวตาย ถูกสัตว์ทำให้ตาย ตายโดยไม่ทราบสาเหตุ

จากนั้นกรอกแบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมมรณะกรรม ดาวโหลดแบบฟอร์ม คลิกที่นี่

และครอบครัวต้องยื่นเอกสารทั้งหมดพร้อมแบบฟอร์ม ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ที่

ฝ่ายสินไหม บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 14 ถนนวิทยุ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

 

แชร์

แบบประกันแนะนำสำหรับคุณ