สุขภาพและกีฬา

ประกันโรคร้ายแรงที่คับเว่อร์โรคอุบัติใหม่

ยุคนิวนอมอลทำให้วิถีชีวิตของเราๆ เปลี่ยนไป การระบาดของโควิด-19 ทำให้หลายๆ คนหันมาสนใจประกันสุขภาพที่คับเว่อร์หรือครอบคลุมโรคอุบัติใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกในอนาคต เพื่อเสริมความมั่นใจเรื่องค่ารักษา ค่าอาหาร และค่าบริการในโรงพยาบาล เพื่อให้ครอบคลุมโรคในอนาคตแบบไม่หวงกันไปเลย

โรคอุบัติใหม่ คืออะไร

โรคอุบัติใหม่ เป็นคำนิยามใช้เรียกโรคติดต่อชนิดใหม่ ที่เพิ่งพบหรือเพิ่งเจอผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา และมีแนวโน้มว่าจะพบผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ นอกจากนี้โรคอุบัติใหม่ยังรวมไปถึงโรคระบาดที่เกิดขึ้นใหม่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง โรคติดเชื้อที่เคยรักษาหาย ด้วยยา แต่เชื้อโรคดื้อยาจนก่อให้เกิดการระบาดใหม่ขึ้นมาอีกครั้ง เช่น โรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า วัณโรคดื้อยา โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1 อย่างโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (ไวรัสโควิด-19) ก็ถือเป็นโรคอุบัติใหม่เหมือนกัน

ประกันโรคร้ายแรง ซีไอ ฟิวเจอร์ คุ้มครองโรคร้ายแรงในปัจจุบันและโรคอุบัติใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้คุณพร้อมรอบด้านกว่าที่เคย คับเว่อร์ หมดห่วงกันไปเลย คลิกที่นี่ 
ci-insurance-cover-eid-2.webp

ซื้อประกันโรคร้ายแรงที่คุ้มครองโรคอุบัติใหม่

สาเหตุหลักๆ ที่ควรซื้อประกันโรคร้ายแรงไว้ก็เพราะว่าโรคร้ายแรงมีค่ารักษาแพงกว่าโรคทั่วไปและมักจะใช้เวลาในการรักษา ไม่ได้หาหมอแล้วหายขาด ซึ่งประกันโรคร้ายแรงส่วนมากจะคุ้มครองเฉพาะโรคร้ายแรงตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์เท่านั้น แต่ดูทิศทางแล้วแบบระบุชื่อโรคไม่น่าจะเพียงพอ เพราะโรคใหม่ ๆ ก็มาได้อีกแบบไม่รู้ตัวล่วงหน้า

ประกันโรคร้ายแรง ซีไอ ฟิวเจอร์ มาพร้อมกับแนวคิดแบบใหม่ ที่คุ้มครองโรคร้ายแรงในปัจจุบัน เพิ่มเติมคือคุ้มครองโรคอุบัติใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย เพื่อให้คุณพร้อมรอบด้านกว่าที่เคย คุ้มครองสูงสุด 170% ของทุนประกันภัย คับเว่อร์ หมดห่วงกันไปเลย รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

คำถามที่พบบ่อย

  1. ความคุ้มครองประกันสุขภาพของ FWD มีอะไรบ้าง คลิก
  2. ประกันสุขภาพเอฟดับบลิวดีที่คุ้มครองโรคร้ายแรงและโรคอุบัติใหม่ คลิก
  3. รักษาได้ทันที ไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า ที่โรงพยาบาลหรือคลินิกในเครือข่าย FWD ใกล้คุณ คลิก
  4. ยื่นเคลมผู้ป่วยนอกออนไลน์ รู้ผลอนุมัติไว คลิก
  5. ประกันสุขภาพเหมาจ่ายสำหรับเด็ก อายุ 1 เดือน 1 วัน – 5 ปี คลิก
  6. ประกันสุขภาพเหมาจ่ายสำหรับ อายุ 6 - 75 ปี คลิก