สุขภาพและกีฬา

ระยะของโรคมะเร็งและวางแผนรับมือค่ารักษา

โรคมะเร็งเกิดจากความผิดปกติของเซลล์ในอวัยวะต่างๆ ของร่างกายเจริญเติบโตรวดเร็วผิดปกติแบ่งเป็นมะเร็งระยะเริ่มต้นและมะเร็งระยะลุกลาม ซึ่งบ่งบอกความรุนแรงและการลุกลามของโรคมะเร็งนั่นเอง

ระยะของโรคมะเร็งคืออะไร

ระยะของโรคมะเร็งเป็นตัวบ่งบอกความรุนแรง และการลุกลามของโรค ซึ่งสามารถรู้ได้จากการตรวจร่างกาย การเอ็กซ์เรย์ ตรวจผลเลือด ผลชิ้นเนื้อหรือลักษณะของก้อนที่พบจากการผ่าตัด เพื่อที่คุณหมอจะได้กำหนดแนวทางในการวางแผนการรักษาและพยากรณ์โรคได้อย่างเหมาะสม

ตัวกำหนดระยะของโรคมะเร็งคืออะไร

ระยะของโรคมะเร็งกำหนดจากการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็ง การเติบโต นอกเหนือการควบคุมจากร่างกาย สามารถเติบโตลุกลามเข้าไปในอวัยวะใกล้เคียงหรืออวัยวะที่อยู่ห่างไกลโดยเข้ากระแสเลือดหรือต่อมน้ำเหลืองได้ ซึ่งเรียกว่าลุกลามแพร่กระจาย ส่วนใหญ่จะแบ่งเป็นระยะที่ 0 ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ระยะที่ 4 แต่ก็มีมะเร็งบางประเภทที่มีการจัดแบ่งระยะในรูปแบบอื่นๆ
cancer-stage-2.webp

ระยะของโรคมะเร็ง

  • ระยะที่ 0 มะเร็งระยะเริ่มต้น ที่อยู่บนชั้นของเซลล์ปกติแต่ยังไม่แทรกเข้าไปในเนื้อเยื่อปกติหรือยังจำกัดอยู่เฉพาะบริเวณพื้นผิวของเยื่อบุอวัยวะนั้นๆ
  • ระยะที่ 1 เซลล์มะเร็งมีขนาดเล็กและเกิดขึ้นที่อวัยวะใดอวัยวะหนึ่ง ยังไม่มีการลุกลามไปที่อื่น ระยะนี้จะยังคงอยู่ในอวัยวะที่เกิดมะเร็งท่านั้น
  • ระยะที่ 2 เซลล์มะเร็งเริ่มมีขนาดใหญ่ขึ้น และมีการลุกลามภายในเนื้อเยื่อหรืออวัยวะข้างเคียงหรืออาจแพร่ไปยังต่อมน้ำเหลืองบริเวณใกล้เคียงกับอวัยวะที่เป็นมะเร็ง
  • ระยะที่ 3 เซลล์มะเร็งมีขนาดใหญ่ขึ้น มะเร็งกระจายออกไปยังต่อมน้ำเหลืองอยู่ไกลจากอวัยวะที่เป็นมะเร็ง จำนวนต่อมน้ำเหลือง ตำแหน่งและขนาดของก้อนมะเร็งแตกต่างกันไป
  • ระยะที่ 4 เป็นระยะแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นในร่างกายที่ไกลจากอวัยวะที่เป็นมะเร็ง โดยเข้าไปทางกระแสเลือดหรือกระแสน้ำเหลือง

ผู้ป่วยบางรายอาจจะไม่รู้ตัวและไม่มีอาการของโรคเตือนล่วงหน้า เพราะดูภายนอกก็ดูเป็นคนแข็งแรงสุขภาพดี หรือบางครั้งก็คิดว่าเป็นอาการเจ็บป่วยตามปกติกินยาก็หายจึงไม่ได้มีการตรวจสุขภาพเพิ่มเติม ซึ่งจริงๆ แล้วการตรวจพบและเข้ารับการรักษาแต่เนิ่นๆ ก็จะเพิ่มโอกาสในการรักษาที่มากขึ้น จึงควรหมั่นตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี ออกกำลังกาย เลือกรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ และเตรียมพร้อมรับมือค่ารักษาด้วยประกันมะเร็งที่ให้ความคุ้มครองมะเร็งทุกระยะ ทั้งมะเร็งระยะเริ่มต้น และมะเร็งระยะลุกลาม ประกันมะเร็งแคนเซอร์ พลัส

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

cancer-stage-3.webp

วางแผนรับมือค่ารักษามะเร็งแต่ละระยะ

วิธีรักษาโรคมะเร็งมีหลายวิธีแต่ที่มักจะได้ยินกันบ่อยๆ ก็หนีไม่พ้น การผ่าตัดเอาก้อนที่เป็นมะเร็งออกไป การฉายรังสี การให้เคมีบำบัดหรือคีโม เพื่อฆ่าเซลล์มะเร็ง หรือการรักษาที่ใช้มากกว่า 1 วิธีขึ้นอยู่กับประเภทและระยะของมะเร็งชนิดนั้นๆ ขึ้นอยู่กับคำแนะนำของคุณหมอ จึงยากต่อการคาดเดาว่าต้องใช้เงินทั้งหมดเท่าไร

การซื้อประกันมะเร็งเป็นการวางแผนรับมือกับค่ารักษามะเร็งทุกระยะที่ดี นอกจากเงินก้อนที่ได้รับเมื่อตรวจพบโรคมะเร็งแล้ว ควรมองหาความคุ้มครองมะเร็งที่มีค่ารักษามะเร็งแบบต่อเนื่อง เช่นค่าฉายแสง ค่าคีโม รวมถึงความคุ้มครองที่มีเงินชดเชยรายวันด้วย เพราะหากต้องรับการรักษาในโรงพยาบาลแบบผู้ป่วยใน ไปทำงานไม่ได้ ก็จะได้มีเงินชดเชยตรงนี้มาช่วยค่าใช้จ่ายเล็ก ๆ น้อย ๆ ในชีวิตประจำวันด้วย

ประกันมะเร็งแคนเซอร์ พลัส

  • ประกันมะเร็งแผนเดียวเอาอยู่ คุ้มครองมะเร็งทุกระยะ
  • ตรวจพบมะเร็งระยะลุกลามรับเงินก้อนสูงสุดถึง 3,000,000 บาท
  • ตรวจพบมะเร็งระยะเริ่มต้นรับเงินก้อน 1,500,000 บาท และรับเพิ่มอีก 1,500,000 บาทเมื่อตรวจพบมะเร็งระยะลุกลาม
  • รับเงินชดเชยรายวัน 1,000 บาทต่อวัน (สูงสุด 700 วัน) สำหรับผู้ป่วยใน
  • ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอกสำหรับค่าเคมีบำบัด และ รังสีบำบัดเพื่อการรักษามะเร็งระยะลุกลามจ่ายตามจริงสูงสุดถึง 1,200,000 บาท

ทำประกันมะเร็งวันนี้ ค่าเบี้ยประกันภัยบางส่วนสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (เป็นไปตามประกาศของกรมสรรพากร) ได้ด้วย

*ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง