ประกาศย้ายที่ทำการสำนักงานใหญ่

ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จะย้ายที่ทำการสำนักงานใหญ่

22/03/2567

จากเดิม

เลขที่ 130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 14, 16, 26-29 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

fwd-office-relocation-2.jpg

เลขที่ 6 อาคารโอเนสทาวเวอร์ ชั้น 4, 22-23 ซอยสุขุมวิท 6 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

Map-FWD-new-office_1_revised.jpg

ติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้า โทร 1351 (ไม่เปลี่ยนแปลง)

ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป ติดต่อเคาน์เตอร์บริการลูกค้า ได้ที่

ชั้น 4 อาคารโอเนสทาวเวอร์ ซอยสุขุมวิท 6 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

เปิดบริการวันจันทร์ - วันศุกร์ 08.30 - 17.00 น. (ยกเว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)


หมายเหตุ: ข้อมูลเลขทะเบียนบริษัท บัญชีธุรกรรมทางการเงิน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล รวมถึงช่องทางการติดต่ออื่นๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

Share