ประวัติความเป็นมาของ FWD

Celebrate living

ประวัติเอฟดับบลิวดีโดยย่อ

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

เราภูมิใจในคนของเรา โครงการต่างๆ ของเรา และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เปี่ยมพลังและความคิดสร้างสรรค์ของเรา รางวัลต่างๆ ที่เราได้รับฉายชัดให้เห็นถึงเรื่องราวต่างๆ รวมทั้งความทุ่มเทที่พาเราก้าวมาสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่
The Best Contact Center of The Year 2023
Thai Contact Center Trade Association
2566
Digital CX Awards 2022
The Digital Banker
2565
Business+ Product Innovation Award 2021
นิตยสาร Business+
2564
FWD Insurance wins 2021 Thailand's Outstanding Bran...
Influential Brands®
2564

คณะผู้บริหารของเรา

เราเชื่อว่าการจะสร้างวัฒนธรรมที่ดีได้นั้นต้องเริ่มจากการสร้างทีมที่ใช่ ทีมที่เรารู้ว่าจะสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องในทุกสถานการณ์ และที่เอฟดับบลิวดี เรามีทีมผู้บริหารที่เปี่ยมทักษะ ฉลาด เต็มไปด้วยพลังขับเคลื่อน และมากประสบการณ์ เราทำงานร่วมกันเป็นทีมภายใต้หลักการที่ว่าไม่มีใครคนใดคนหนึ่งฉลาดกว่าพวกเราทุกคนรวมกัน และทัศนคติของความเป็นแบรนด์ผู้ท้าชิงก็ผลักดันให้เราสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนให้กับอุตสาหกรรมของเรา

คณะกรรมการบริษัท

00

ผู้บริหารเอฟดับบลิวดีประจำประเทศไทย

00

สนใจร่วมงานกับเอฟดับบลิวดี?

ร่วมสร้างสังคมที่น่าอยู่ด้วยการ “ให้”