image
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ครอบครัวเอฟดับบลิวดี

กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุนของคุณได้รับอนุมัติ และเริ่มมีผลคุ้มครองเรียบร้อยแล้ว

image

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในการลงทุน

image

ผลตอบแทนจากกองทุน

image

การหยุดพักชำระเบี้ยชั่วคราว (Premium Holiday)

ต้องการให้เราช่วยเหลือ

แชตกับฟี่

แชตบอตของเราพร้อมหาคำตอบให้คุณอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเรื่องอะไร หากคุณต้องการความช่วยเหลือ แชตกับฟี่ได้เลย (หากเกินกำลังแชตบอต ฟี่จะเสนอตัวช่วยที่เหมาะสมให้)