image

บริการออนไลน์มาแรง

ชอบความง่าย บริการออนไลน์เป็นเรื่องจิ๊บๆ

ขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษี

image
image

อัปเดตที่อยู่ ไม่พลาดเอกสารสำคัญ

image

แบ่งจ่ายเบี้ยประกัน เพิ่มความคล่องตัวทางการเงิน

Premium payment term
Premium payment term

ไม่ลืมจ่ายค่าเบี้ยประกัน ด้วยการจ่ายผ่านบัตรเครดิตอัตโนมัติ

image

หาหมอใกล้บ้าน ยื่นเคลม OPD ออนไลน์ได้เลย

image
image

และยังมีบริการออนไลน์ที่ช่วยให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นอีกเพียบ

คู่มือการใช้งานระบบบริการลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ (FWD Link)

คู่มือการใช้งานระบบบริการลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ (FWD Link)

คู่มือการใช้งานระบบบริการลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ (FWD Link)

คู่มือการใช้งานระบบบริการลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ (FWD Link)

ต้องการให้เราช่วยเหลือ

แชตกับฟี่

แชตบอตของเราพร้อมหาคำตอบให้คุณอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเรื่องอะไร หากคุณต้องการความช่วยเหลือ แชตกับฟี่ได้เลย (หากเกินกำลังแชตบอต ฟี่จะเสนอตัวช่วยที่เหมาะสมให้)